Lindab a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 5 408 3065 152 4595 112 2325 065 5337 063 095
Aktivácia 0,0000523,001 3381 8595 731
Bežná likvidita III. stupeň 5,445,754,703,7420,00
Časové rozlíšenie aktív 24 71423 62922 17222 30415 282
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,83230,43590,04600,56193,96
Celkové tržby 8 753 4059 091 7317 700 3107 965 4830,0000
Celkový dlh 976 843844 842839 772984 900313 174
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 120 462-1 445 557-1 134 054-1 100 755-1 037 359
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 120 4621 445 5571 134 0541 100 7551 037 359
Čistý cash flow 674 905311 50333 299503 8341 037 359
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 521 158377 450280 908116 051-154 687
Čistý zisk 416 777292 931257 77565 948-154 687
Čistý zisk v minulom roku 292 931257 77565 94899 141-502 102
Cudzie zdroje -4 431 463-4 307 617-4 272 460-4 080 633-6 749 921
Daň z príjmov 104 38184 51923 13350 1030,0000
Daň z príjmov v minulom roku 84 51923 13350 103-2 1450,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 104 38184 51923 13350 1030,0000
Dlhodobé pohľadávky 107 840203 588285 786306 566347 651
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 44,1058,7352,8941,32178,41
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 44,0458,5052,8241,2649,08
Doba obratu aktív 229,19225,99242,74236,92407,43
Doba obratu pohľadávok 48,6767,6666,4655,66198,46
Doba obratu zásob 107,66127,85121,19136,18172,13
Doba splácania záväzkov 71,4170,0677,4690,7717,36
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 34,3631,3434,3641,9415,12
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 63,7946,9867,1081,390,0000
EBIT v minulom roku 377 450280 908116 05196 996-500 537
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 521 158377 450280 908116 051-154 687
EBITDA 718 682548 039484 096318 963300 240
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 718 682548 039484 096318 963300 240
Finančná páka 1,221,201,201,241,05
Finančné účty 2 120 4621 445 5571 134 0541 100 7551 037 359
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8194-0,8360-0,8357-0,8056-0,9557
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81940,83600,83570,80560,9557
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 025 5761 904 873548 798612 052297 494
Krátkodobé pohľadávky 1 040 6531 339 0151 113 908883 4603 092 761
Krátkodobé záväzky 810 910714 628723 726896 621262 081
Materiál 762 008823 125596 285706 874488 789
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00001 565
Náklady na predaný tovar 7 503 5427 067 1346 530 0966 915 1325 579 062
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 144 5643 722 9083 410 2383 605 2792 326 701
Neobežný majetok 892 184836 6431 424 0611 407 3691 472 764
Obežný majetok 4 491 4084 292 1873 665 9993 635 8605 575 049
Obrat aktív 1,591,621,501,540,8959
Obrat neobežného majetku 9,659,955,405,544,30
Obrat obežného majetku 1,921,942,102,151,13
Obrat zásob 3,392,853,012,682,12
Odpisy 217 216222 952209 088233 220135 855
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 108 608111 476104 544116 610135 855
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 108 608111 476104 544116 6100,0000
Osobné náklady 889 647818 177748 218726 4470,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 4903 6403 0823 2272 746
Ostatné záväzky z obchodného styku 574 325245 490414 907525 3210,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 633 993515 883466 863299 168-18 832
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,60500,65550,65790,81610,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,651,531,521,230,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,331,201,190,92755,51
Pohľadávky z obchodného styku 1 039 3241 333 8661 112 398882 126850 889
Pohotová likvidita II. stupeň 3,933,933,142,2415,82
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,57-13,83-128,31-8,10-6,51
Pridaná hodnota 1 470 4331 248 1301 137 369890 104748 409
Primárna platobná neschopnosť 0,69700,35930,56360,91130,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,612,021,571,233,96
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,361,541,733,091,04
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,361,541,733,091,04
Služby 679 402668 286647 521654 950605 525
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 408 3065 152 4595 112 2325 065 5337 063 095
Spotreba materiálu… 2 622 3422 649 5822 429 2312 606 7132 577 204
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 768 3759 002 2297 721 0307 951 9766 327 471
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 155 192680 23733 892148 1580,0000
Tržby z predaja tovaru 4 833 2104 663 4964 284 8284 401 4072 839 026
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 779 9733 658 4963 402 3103 402 4113 488 445
Účtovný cash flow 674 905311 50333 299503 8341 037 359
Vlastné imanie 4 431 4634 307 6174 272 4604 080 6336 749 921
Všetky záväzky 976 843844 842839 772984 900313 174
Výsledok hospodárenia 510 582374 416278 59497 32123 961
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 510 582374 416278 59497 32123 961
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 416 777292 931257 77565 948-154 687
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 292 931257 77565 94899 141-502 102
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 521 158377 450280 908116 05127 306
Zásoby 1 222 4531 304 0271 132 2511 345 0791 097 278
Záväzky 976 843844 842839 772984 900313 174
Záväzky z obchodného styku 724 389479 200626 924803 9180,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 150 064233 710212 017278 5970,0000
Zisk pred zdanením 521 158377 450280 908116 05127 306
Zmena EBIT 1,381,342,421,200,3090
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -57 234-26 881-44 444-50 049-75 363
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -57 234-26 881-44 444-50 049-75 363
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 146 076630 90830 306136 580140 424
Účtovné závierky