E.R.H., s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 13 3440,000012 47912 88912 394
Bankové úvery 0,00000,00000,000040,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,36810,00000,40610,52540,5512
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,000040,000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000801,000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,600,0000-1,74-2,22-2,37
Celkové tržby 41 5260,000028 53526 4810,0000
Celkový dlh 35 5130,000029 30423 42821 431
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -890,000,0000-4 545-6 380-2 663
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 890,000,00004 5456 4202 663
Čistý cash flow -388,000,0000-1 875-4 8632 663
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 2140,0000-5 804-1 944-429,00
Čistý zisk -2 2140,0000-5 806-1 944-429,00
Čistý zisk v minulom roku -1 6980,0000-2 42412,00-287,00
Cudzie zdroje 22 1690,000016 82510 5389 037
Daň z príjmov 0,00000,00002,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,0000480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00002,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 89,500,000063,1663,78438,83
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 58,810,000061,4061,85438,73
Doba obratu aktív 117,290,0000159,62177,66594,93
Doba obratu pohľadávok 89,500,000063,1663,78438,83
Doba obratu zásob 38,540,000063,4037,130,0000
Doba splácania záväzkov 688,720,00001 158694,111 053
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 311,750,0000374,45322,061 028
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 390,590,0000150,1395,590,0000
EBIT v minulom roku -1 6980,0000-1 944492,00-287,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 2140,0000-5 804-1 944-429,00
EBITDA 1 8170,0000-4 216-1 598176,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 8170,0000-4 216-1 598176,00
Finančná páka -0,60190,0000-0,7417-1,22-1,37
Finančné účty 890,000,00004 5456 4202 663
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,660,00001,350,81760,7291
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,660,0000-1,35-0,8176-0,7291
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 3190,0000-5 104-1 793132,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,660,00002,351,811,73
Krátkodobé pohľadávky 10 1820,00004 9384 6279 142
Krátkodobé záväzky 35 4680,000029 27423 36621 415
Náklady na predaný tovar 37 6990,000030 77226 7457 424
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 18 7970,00009 22912 28786,00
Neobežný majetok 287,000,0000592,00592,00589,00
Obežný majetok 13 0570,000011 08612 29711 805
Obrat aktív 3,110,00002,292,050,6135
Obrat neobežného majetku 144,690,000048,2044,7312,91
Obrat obežného majetku 3,180,00002,572,150,6441
Obrat zásob 9,470,00005,769,830,0000
Odpisy 0,00000,00000,00000,0000561,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,0000561,00
Osobné náklady 2 0100,00001 7831 2610,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 498,000,0000888,00195,0044,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 20 1150,00003 7963 2180,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 2140,0000-5 806-1 944132,00
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,52520,0000-0,7971-4,780,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,900,0000-1,25-0,20940,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,900,0000-1,25-0,20940,3209
Pohľadávky z obchodného styku 6 6910,00004 8004 4879 140
Pohotová likvidita II. stupeň 0,31220,00000,35130,47200,5512
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -57,140,0000-8,97-2,173,39
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,660,00002,351,821,73
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,600,0000-1,74-2,22-2,37
Pridaná hodnota 3 8270,0000-2 237-264,00180,00
Primárna platobná neschopnosť 3,010,00000,79080,71720,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 19,540,0000-6,95-14,66121,77
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 19,540,0000-6,95-14,66121,77
Služby 14 7450,000016 39011 8365 416
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 13 3440,000012 47912 88912 394
Spotreba materiálu… 4 1570,00005 1532 6221 922
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,000040,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 41 5260,000028 53526 4817 604
Tržby z predaja tovaru 26 8230,000021 27019 7301 514
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 14 7030,00007 2656 7516 090
Účtovný cash flow -388,000,0000-1 875-4 8632 663
Úročený dlh 0,00000,00000,000040,000,0000
Vlastné imanie -22 1690,0000-16 825-10 538-9 037
Všetky záväzky 35 5130,000029 30423 42821 431
Výsledok hospodárenia 1 8170,0000-4 216-1 598-385,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 8170,0000-4 216-1 598-385,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 2140,0000-5 806-1 944-429,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 6980,0000-2 42412,00-287,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 2140,0000-5 804-1 944-429,00
Zásoby 1 9850,00001 6031 2500,0000
Záväzky 35 5130,000029 30423 42821 431
Záväzky z obchodného styku 20 1150,00003 7963 2180,0000
Zisk pred zdanením -2 2140,0000-5 804-1 944-429,00
Zmena EBIT 1,300,00002,99-3,951,49