Eastern Capital s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 589 2391 168 1001 158 6001 230 6171 276 346
Časové rozlíšenie aktív 871,00831,00831,00384,00660,00
Časové rozlíšenie pasív 89 201104 791121 765141 887185 913
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,57-0,58440,5534-0,9538-0,1651
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,032,47-1,813,540,9445
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 14,6410,2118,8812,9712,88
Celkové tržby 173 773144 273148 714147 3220,0000
Celkový dlh 1 404 144968 481984 6841 010 8071 011 899
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 643 238830 635908 820810 993287 032
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 360 490114 17458 75487 61312 968
Čistý cash flow 246 31655 420-28 85974 32312 968
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 87 07079 34384 97190 92472 850
Čistý zisk 45 91342 67744 84746 33719 976
Čistý zisk v minulom roku 42 67744 84746 33724 28251 254
Cudzie zdroje -95 894-94 828-52 151-77 923-78 534
Daň z príjmov 12 23811 43112 92716 1920,0000
Daň z príjmov v minulom roku 11 43112 92716 1927 2910,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 12 23811 43112 92716 1920,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 23,833,069,370,000056,03
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 12,290,45050,00000,000036,70
Doba obratu aktív 3 6673 3523 3253 5313 514
Doba obratu pohľadávok 23,833,069,370,000056,03
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000292,47
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 279,7064,4845,6560,2637,80
EBIT v minulom roku 79 34384 97190 92489 78473 355
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 87 07079 34384 97190 92472 850
EBITDA 170 603166 854178 780185 468137 019
EBITDA marža 0,98181,161,201,260,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 170 603166 854178 780185 468137 019
Finančná páka 16,5712,3222,2215,7916,25
Finančné účty 360 490114 17458 75487 61312 968
Hrubá marža 0,69610,79390,79400,85360,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 170 522166 783178 708185 390136 941
Krátkodobé finančné výpomoci 1 003 728944 809967 574898 606300 000
Krátkodobé pohľadávky 10 3281 0653 2650,000020 350
Krátkodobé záväzky 121 21622 47215 91021 00113 730
Krytie dlhovej služby 1,441,281,201,090,5738
Nákladové úroky 28 91925 23527 19728 39552 874
Nákladové úroky v minulom roku 25 23527 19728 39558 21122 101
Náklady na predaný tovar 37 21412 6619 1171 44017 135
Neobežný majetok 1 217 5501 052 0301 095 7501 142 6201 242 368
Obežný majetok 370 818115 23962 01987 61333 318
Obrat obežného majetku 0,42661,102,051,453,98
Odpisy 84 63287 44093 74094 47057 895
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 42 31643 72046 87047 23557 895
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 42 31643 72046 87047 2350,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 81,0071,0072,0078,0078,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 118 76817 45110 04510 0000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 130 545130 117138 587140 80777 871
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,420,3841-0,19410,50450,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00006,74
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,431,311,261,331,99
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,560,4357-0,22690,58430,0978
Pohľadávky z obchodného styku 5 328157,000,00000,000013 330
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,3893-1,711,81-1,05-6,06
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 8,522,20-1,062,620,2453
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,63160,80880,83510,73020,2350
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,88350,82910,84990,82140,7928
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 14,6410,2118,8812,9712,88
Pridaná hodnota 120 969114 539118 083125 760115 444
Primárna platobná neschopnosť 22,29111,150,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,47880,45000,85990,59470,2544
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,235,805,515,457,39
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,235,805,515,457,39
Služby 37 20812 6499 1021 40213 677
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 589 2391 168 1001 158 6001 230 6171 276 346
Spotreba materiálu… 6,0012,0015,0038,003 458
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 003 728944 809967 574898 606300 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 158 183127 200127 200127 200132 579
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 158 183127 200127 200127 200132 579
Účtovný cash flow 246 31655 420-28 85974 32312 968
Úročený dlh 1 003 728944 809967 574898 606300 000
Úrokové krytie 3,013,143,123,201,38
Vlastné imanie 95 89494 82852 15177 92378 534
Všetky záväzky 1 404 144968 481984 6841 010 8071 011 899
Výnosy budúcich období dlhodobé 75 54689 201104 794121 765160 748
Výnosy budúcich období krátkodobé 13 65515 59016 97120 12225 165
Výsledok hospodárenia 85 97179 41485 04090 99879 124
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 85 97179 41485 04090 99879 124
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 45 91342 67744 84746 33719 976
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 42 67744 84746 33724 28251 254
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 58 15154 10857 77462 52926 174
Záväzky 1 404 144968 481984 6841 010 8071 011 899
Záväzky z obchodného styku 118 76817 45110 04510 0000,0000
Zisk pred zdanením 58 15154 10857 77462 52926 174
Zmena EBIT 1,100,93380,93451,010,9931