MTG pneu, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,00000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 68 6760,00000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -29 7700,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 68 6760,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -29 7690,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 67 1080,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1,00000,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,00000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -68 6760,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 68 6760,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -29 7700,00000,00000,00000,0000
Záväzky 68 6760,00000,00000,00000,0000