AITEN, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 689 842502 870844 6351 096 513883 716
Bankové úvery 719,001 330576,001 544851,00
Bežná likvidita III. stupeň 1,753,373,702,462,53
Bežné bankové úvery 719,001 330576,001 544851,00
Časové rozlíšenie aktív 12 76620 75423 53716 84636 929
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000010 275
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,07130,6130-0,1140-0,3872-0,3412
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0539-1,670,34150,58640,6099
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,340,39910,36410,76150,6248
Celkové tržby 1 986 725785 6791 443 7951 840 3770,0000
Celkový dlh 966 647143 450225 459474 038335 876
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -158 787-209 736-430 821-359 267-182 544
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 159 506211 066431 397360 811183 395
Čistý cash flow -51 560-220 33170 586241 027183 395
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 443 510-256 8763 18958 510-178 292
Čistý zisk 363 775-259 756306,0065 887-178 292
Čistý zisk v minulom roku -259 756306,0065 88719 022-372 678
Cudzie zdroje -723 195-359 420-619 176-622 475-537 565
Daň z príjmov 79 7352 8802 883-7 3770,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 883-7 377-4 3450,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 79 7352 8802 883-7 3770,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00001 2654 8703 854
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 277,95100,7978,90126,91150,82
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 277,93100,7478,87100,05150,52
Doba obratu aktív 311,72233,62213,56219,66234,50
Doba obratu pohľadávok 277,95100,7979,22127,88151,84
Doba obratu zásob 0,00000,00002,4056,095,19
Doba splácania záväzkov 0,00000,00001 5878 693154,17
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 176,4961,3052,2682,3479,79
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,0000839,476 9800,0000
EBIT v minulom roku -256 8763 18958 51014 677-372 678
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 443 510-256 8763 18958 510-178 292
EBITDA 525 126-209 53151 34095 942-148 863
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 525 126-209 53151 34095 942-148 863
Efektívna daňová sadzba 0,1798-0,01120,9040-0,12610,0000
Finančná páka 2,341,401,361,761,64
Finančné účty 159 506211 066431 397360 811183 395
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4280-0,7147-0,7331-0,5677-0,6083
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,42800,71470,73310,56770,6083
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 536 330-209 93550 951129 626-149 881
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,56620,26240,24470,37480,3403
Krátkodobé pohľadávky 1 506 754216 947312 064633 487568 372
Krátkodobé záväzky 956 768131 948206 698411 001300 707
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,0000-14,49
Materiál 202,00314,00313,00458,00752,00
Náklady na predaný tovar 1 050 103423 696754 097953 185711 940
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,000047 55417 25852 841
Neobežný majetok 10 61453 78976 05977 84790 414
Obežný majetok 1 666 462428 327745 0391 001 820756 373
Obrat aktív 1,171,561,711,661,56
Obrat neobežného majetku 186,4214,6118,9823,4015,21
Obrat obežného majetku 1,191,831,941,821,82
Obrat zásob 0,00000,0000151,936,5170,27
Odpisy 86 35244 54048 39054 79629 532
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 43 17622 27024 19527 39829 532
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 43 17622 27024 19527 3980,0000
Osobné náklady 430 969576 462645 805781 6670,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 284,00404,00476,00575,001 018
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000071,0059,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 729 80126 774109 370330 0510,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 450 127-215 21648 696120 683-148 760
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,5025-0,72000,00050,1056-0,3311
Podiel EBIT k aktívam 0,2625-0,51080,00380,0534-0,2018
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,2625-0,51080,00380,0534-0,2041
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,6050-0,69250,00500,0854-0,3113
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,09440,41970,51080,32910,2075
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,46411,590,93660,89970,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,000014,5050,340,9321
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,150,62791,071,110,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,790,58290,99331,0422,47
Pohľadávky z obchodného styku 1 506 654216 842311 934499 404567 227
Pohotová likvidita II. stupeň 1,753,373,702,452,53
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 14,031,63-8,77-2,58-2,93
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,57200,28530,26690,43230,3801
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,340,39910,36410,76150,6248
Pridaná hodnota 928 548361 983689 515868 812663 575
Primárna platobná neschopnosť 0,48440,12350,35060,66090,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,2153-0,51650,00040,0601-0,2018
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,5030-0,72270,00050,1058-0,3317
Rýchla likvidita I. stupeň 0,16661,582,080,87460,5881
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,84-0,68464,394,94-2,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,84-0,68464,394,94-2,26
Služby 1 034 852401 850697 307920 495642 920
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 689 842502 870844 6351 096 513883 716
Spotreba materiálu… 15 25121 8469 23615 43216 179
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 719,001 330576,001 544851,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 984 395785 6791 443 6201 839 0971 375 515
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 7440,00008,0017 1000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000033,0062 54519 63552 907
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 978 651785 6461 381 0671 802 3621 322 608
Účtovný cash flow -51 560-220 33170 586241 027183 395
Úročený dlh 719,001 330576,001 544851,00
Vlastné imanie 723 195359 420619 176622 475537 565
Všetky záväzky 966 647143 450225 459474 038335 876
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,000010 274
Výsledok hospodárenia 444 518-254 0712 95856 868-178 395
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 444 518-254 0712 95856 868-178 395
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 363 775-259 756306,0065 887-178 292
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -259 756306,0065 88719 022-372 678
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 443 510-256 8763 18958 510-181 075
Zásoby 202,00314,00313,002 652752,00
Záväzky 966 647143 450225 459474 038335 876
Záväzky z obchodného styku 729 80126 774109 370330 0510,0000
Zisk pred zdanením 443 510-256 8763 18958 510-181 075
Zmena EBIT -1,73-80,550,05453,990,4784
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00001 3780,0000
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Činnosť účtovného poradcu
Vedenie účtovníctva
Činnosť organizačného a ekonomického poradcu
Výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektro- niky
Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
Montáž káblových rozvodov
Automatizované spracovanie dát
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Prekladateľská činnosť z a do jazyka anglického a nemeckého /prekladateľské..
Výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
Sprostredkovateľská činnosť /s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti..
Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
Výskum a vývoj v oblasti technických vied
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zavádzania informač- ných systémov
Poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
Organizovanie konferencií a zabezpečenie školení
Aplikácia programového vybavenia
Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronic- kých zariadení..
Výroba kancelárskych strojov a počítačov /vrátane prístrojov na spracovanie dát/
Školiaca činnosť v oblasti informačných systémov
Rozmnožovanie nahraných nosičov
Výroba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie dát
alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/..
Inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
Prenájom strojov a prístrojov