OP REAL, s.r.o. "v likvidácii"

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok2015201220112010
Aktíva 10,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -10,000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 10,000,00000,00000,0000
Finančná páka 1,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,00000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 10,000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 10,000,00000,00000,0000