Studio économique, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 167 130156 795149 621131 017132 525
Bežná likvidita III. stupeň 8,076,4811,508,0410,75
Časové rozlíšenie aktív 716,00819,002 109764,00704,00
Časové rozlíšenie pasív 0,0000392,000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,150,81180,27940,57131,33
Celkové tržby 187 447176 830161 033131 9310,0000
Celkový dlh 18 42323 41513 79115 86714 359
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -29 138-49 018-31 079-27 773-16 105
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 29 13849 01831 07927 77316 105
Čistý cash flow -19 88017 9393 3068 85816 105
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 21 12820 38426 0585 243-1 090
Čistý zisk 15 71913 91520 6801 125-1 345
Čistý zisk v minulom roku 13 91520 6801 125672,0025 153
Cudzie zdroje -148 707-132 988-135 830-115 150-118 166
Daň z príjmov 5 4096 4695 3784 1180,0000
Daň z príjmov v minulom roku 6 4695 3784 1181 2650,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 4096 4695 3784 1180,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 221,59204,20237,00277,50322,77
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 75,8052,9873,6472,6699,79
Doba obratu aktív 338,35334,15344,47378,23387,79
Doba obratu pohľadávok 221,59204,20237,00277,50322,77
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,0000272,09
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000054,16
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 34,9547,1027,2544,7635,43
EBIT v minulom roku 20 38426 0585 2431 97425 631
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 21 12820 38426 0585 243-1 090
EBITDA 36 80832 26037 10711 0444 315
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 36 80832 26037 10711 0444 315
Efektívna daňová sadzba 0,25600,31740,20640,78540,0000
Finančná páka 1,121,181,101,141,12
Finančné účty 29 13849 01831 07927 77316 105
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8898-0,8482-0,9078-0,8789-0,8917
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88980,84820,90780,87890,8917
Hrubá marža 0,44830,41720,51900,42800,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 36 60232 06436 75310 8944 194
Krátkodobé pohľadávky 109 45795 817102 94096 124110 304
Krátkodobé záväzky 17 26422 09911 83415 50612 109
Krytie dlhovej služby 0,000082,300,00000,000016,92
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,0000255,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,000037,00478,00
Náklady na predaný tovar 96 26997 49174 95669 96281 599
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,00004 070
Neobežný majetok 27 81911 14113 4936 3562 378
Obežný majetok 138 595144 835134 019123 897129 443
Obrat aktív 1,081,091,060,96500,9412
Obrat neobežného majetku 6,4815,3711,7519,8952,45
Obrat obežného majetku 1,301,181,181,020,9636
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,00001,34
Odpisy 15 47411 68010 6965 6522 380
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 7375 8405 3482 8262 380
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 7375 8405 3482 8260,0000
Osobné náklady 56 87549 45450 51941 7350,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 206,00196,00354,00150,00121,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 11 5357 3623 8006 4160,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 31 19325 59531 3766 7771 035
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,67690,67030,60440,73910,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,5287
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,481,491,651,350,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,161,211,371,1918,13
Pohľadávky z obchodného styku 37 44224 86131 98425 16834 104
Pohotová likvidita II. stupeň 8,076,4811,508,0410,50
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,48-7,41-41,09-13,00-7,34
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,000063,16
Pridaná hodnota 84 02473 78183 58356 47143 138
Rýchla likvidita I. stupeň 1,692,182,631,791,33
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,50050,72580,37171,443,33
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,50050,72580,37171,443,33
Služby 76 63483 09460 85258 38764 328
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 167 130156 795149 621131 017132 525
Spotreba materiálu… 19 63514 39714 10411 57513 201
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 180 293171 272158 539126 433124 737
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00004 070
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 180 293171 272158 539126 433120 667
Účtovný cash flow -19 88017 9393 3068 85816 105
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-4,27
Vlastné imanie 148 707132 988135 830115 150118 166
Všetky záväzky 18 42323 41513 79115 86714 359
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,0000392,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 21 33420 58026 4115 3921 935
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 21 33420 58026 4115 3921 935
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 71913 91520 6801 125-1 345
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 13 91520 6801 125672,0025 153
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 21 12820 38426 0585 2431 561
Zásoby 0,00000,00000,00000,00003 034
Záväzky 18 42323 41513 79115 86714 359
Záväzky z obchodného styku 11 5357 3623 8006 4160,0000
Zisk pred zdanením 21 12820 38426 0585 2431 561
Zmena EBIT 1,040,78234,972,66-0,0425