A-Z veľkoobchod, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 968 3832 948 3423 613 4723 385 0413 469 981
Bankové úvery 313 000286 113996 249898 8921 097 350
Bežná likvidita III. stupeň 1,371,261,161,211,21
Bežné bankové úvery 0,00000,0000699 920479 959555 813
Časové rozlíšenie aktív 11 30310 56310 9458 8499 042
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000317,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,15150,7602-0,00360,01130,0653
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,782,893,983,985,24
Celkové tržby 5 682 4545 133 0615 321 9836 245 7025 897 988
Celkový dlh 2 183 1842 190 6952 887 5172 704 8482 913 544
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 987 722841 908976 095946 3431 149 583
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -674 722-555 79520 15417 54925 212
Čistý cash flow -118 927-575 9492 605-7 663-36 341
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 73 57081 12497 065206 66179 083
Čistý zisk 28 27932 22746 335124 07316 823
Čistý zisk v minulom roku 32 22746 335124 07216 82311 758
Cudzie zdroje -785 199-757 647-725 955-680 193-556 120
Daň z príjmov 12 25813 29016 41342 72318 498
Daň z príjmov v minulom roku 13 29016 41342 72318 49917 550
Daň z príjmov z bežnej činnosti 12 25813 29016 41342 72318 498
Dlhodobé bankové úvery 313 000286 113296 329418 933541 537
Dlhodobé pohľadávky 1 0841 669238,00435,0030 656
Dlhodobý dlh 313 000286 113296 329418 933541 537
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 49,9858,0261,1550,3931,02
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 49,2057,4860,8750,0630,78
Doba obratu aktív 191,20210,26248,21198,78215,01
Doba obratu pohľadávok 50,0558,1461,1650,4232,91
Doba obratu zásob 204,32189,30167,32126,55182,34
Doba splácania záväzkov 158,36175,88155,24121,92131,09
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 93,80106,42100,5280,0778,64
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 135,52154,42142,20112,37117,57
EBIT v minulom roku 81 12497 065206 66079 08476 826
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 73 57081 12497 065206 66179 083
EBITDA 400 712364 838342 260407 820289 702
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 400 712364 838342 260407 820289 702
Efektívna daňová sadzba 0,30240,29200,26160,25610,5237
Finančná páka 3,783,894,984,986,24
Finančné účty -674 722-555 79520 15417 54925 212
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 359 312344 414322 189410 893266 959
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,49060,50620,40500,40280,3658
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,000065 00077 445
Krátkodobé pohľadávky 775 903813 647890 178858 164500 555
Krátkodobé záväzky 1 456 2701 492 3471 463 4081 363 5121 269 225
Krytie dlhovej služby 12,1310,259,9710,236,62
Materiál 280,00278,00338,00288,00170,00
Nákladové úroky 33 03335 60734 31739 86543 762
Nákladové úroky v minulom roku 35 60734 31739 86543 76247 518
Náklady na predaný tovar 4 417 2214 125 7654 451 7455 326 1695 081 077
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 356 4653 097 0983 440 8734 081 8893 533 957
Neobežný majetok 975 9581 072 0391 114 5811 084 8371 139 131
Obežný majetok 1 981 1221 865 7402 487 9462 291 3552 321 808
Obrat aktív 1,911,741,471,841,70
Obrat neobežného majetku 5,814,774,775,735,17
Obrat obežného majetku 2,862,742,142,712,54
Obrat zásob 1,791,932,182,882,00
Odpisy 270 064257 652203 488186 458176 836
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 135 032128 826101 74493 22988 418
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 135 032128 826101 74493 22988 418
Osobné náklady 898 251706 915601 252563 971548 808
Ostatné náklady na finančnú činnosť 41 56620 42420 87119 02722 956
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000213,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 246 2321 310 2861 340 5231 256 7171 134 856
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 298 343289 879249 823310 531193 659
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,71900,71220,69760,63410,6779
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,391,401,431,581,48
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,071,031,071,191,12
Pohľadávky z obchodného styku 763 849806 054886 132852 464496 825
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,601,32-278,6888,7615,30
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -3,60-16,180,0759-0,1922-0,8304
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,73550,74300,79910,79910,8396
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,782,893,983,985,24
Pridaná hodnota 1 249 309992 514861 925889 426809 622
Primárna platobná neschopnosť 1,631,631,511,472,29
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,456,008,446,6310,06
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,456,008,446,6310,06
Služby 893 358885 907882 3051 073 7221 405 924
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 968 3832 948 3423 613 4723 385 0413 469 981
Spotreba materiálu… 167 398142 760128 567170 558141 196
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 313 000286 113996 249963 8921 174 795
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 666 6135 118 2795 314 0706 226 6455 890 699
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 83,000,0000400,0011 0500,0000
Tržby z predaja tovaru 5 647 0544 901 8715 284 1836 161 5215 879 298
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 19 476216 40829 48754 07411 401
Účtovný cash flow -118 927-575 9492 605-7 663-36 341
Úročený dlh 313 000286 113996 249963 8921 174 795
Úrokové krytie 2,232,282,835,181,81
Vlastné imanie 785 199757 647725 955680 193556 120
Všetky záväzky 2 183 1842 190 6952 887 5172 704 8482 913 544
Výsledok hospodárenia 129 701107 186139 172232 412112 866
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 129 701107 186139 172232 412112 866
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 28 27932 22746 335124 07316 823
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 32 22746 335124 07216 82311 758
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 40 53745 51762 748166 79635 321
Zásoby 1 878 8571 606 2191 577 3761 415 2071 765 385
Záväzky 2 183 1842 190 6952 887 5172 704 8482 913 544
Záväzky z obchodného styku 1 246 2321 310 2861 340 5231 256 7171 138 336
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,00000,00003 480
Zisk pred zdanením 40 53745 51762 748166 79635 321
Zmena EBIT 0,90690,83580,46972,611,03
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 0300,00000,00000,00000,0000