Autoservis LINO, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 45 87040 79949 67851 7640,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,151,091,091,020,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000187,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -5,21-5,36-7,40-0,44290,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,64190,35080,43360,00940,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 8,3315,6817,6249,060,0000
Celkové tržby 48 57849 02588 5630,00000,0000
Celkový dlh 40 95538 35347 01050 7300,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -25 602-13 103-19 739-458,000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 25 60213 10319 739458,000,0000
Čistý cash flow 25 60213 10319 739458,000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 429738,00-13 265-10 5640,0000
Čistý zisk 2 469-222,00-14 225-10 6360,0000
Čistý zisk v minulom roku -222,00-14 2252 119-21 0290,0000
Cudzie zdroje -4 915-2 446-2 668-1 0340,0000
Daň z príjmov 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 73,96104,1593,89152,990,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 71,18103,2193,56151,300,0000
Doba obratu aktív 344,65303,94205,59195,020,0000
Doba obratu pohľadávok 73,96104,1593,89152,990,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000254,660,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 299,67278,23188,39183,730,0000
EBIT v minulom roku 738,00-13 2652 318-20 9830,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 429738,00-13 265-10 5640,0000
EBITDA 3 575893,00-12 089-7 7930,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 575893,00-12 089-7 7930,0000
Efektívna daňová sadzba 0,28001,30-0,07240,00000,0000
Finančná páka 9,3316,6818,6250,060,0000
Finančné účty 25 60213 10319 739458,000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 429738,00-12 289-8 1890,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,86950,91540,91630,94210,0000
Krátkodobé pohľadávky 9 84413 98122 68840 6100,0000
Krátkodobé záväzky 39 88337 34945 52248 7680,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 6 2674 59014 0570,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000-108,240,0000
Materiál 0,00000,00000,00008 5550,0000
Nákladové úroky 0,00000,00000,000072,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000199,0046,000,0000
Náklady na predaný tovar 27 66329 14863 26169 8980,0000
Neobežný majetok 0,00000,00000,00001 9540,0000
Obežný majetok 45 87040 79949 67849 6230,0000
Obrat aktív 1,061,201,781,870,0000
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,000049,580,0000
Obrat obežného majetku 1,061,201,781,950,0000
Odpisy 0,00000,0000975,002 3750,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,0000975,002 3750,0000
Osobné náklady 16 61417 77420 3100,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 146,00155,00200,00396,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 469-222,00-13 250-8 2610,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,5023-0,0908-5,33-10,290,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,57270,2139-3,19-3,530,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,55810,32120,39730,00880,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,79440,89550,81450,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,52700,26730,22290,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,261,121,230,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,261,121,1711,360,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,52700,26740,22380,00470,0000
Pohľadávky z obchodného styku 9 47413 85422 60740 1610,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,88880,72520,93200,84590,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,1920-0,1867-0,1352-2,260,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00006,360,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,89280,94000,94630,98000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 8,3315,6817,6249,060,0000
Pridaná hodnota 20 91519 84824 93726 9860,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,66150,33130,62180,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,5023-0,0908-5,33-10,290,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,64190,35080,43360,00940,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,4642,95-3,89-6,510,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,4642,95-3,89-6,510,0000
Služby 803,002 7576 3948 6150,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 45 87040 79949 67851 7640,0000
Spotreba materiálu… 26 86026 39156 86761 2830,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 48 57848 99688 19896 8840,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 48 57848 99688 19896 8840,0000
Účtovný cash flow 25 60213 10319 739458,000,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000-146,720,0000
Vlastné imanie 4 9152 4462 6681 0340,0000
Všetky záväzky 40 95538 35347 01050 7300,0000
Výsledok hospodárenia 3 575893,00-13 064-10 1680,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 575893,00-13 064-10 1680,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 469-222,00-14 225-10 6360,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -222,00-14 2252 119-21 0290,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 429738,00-13 265-10 6360,0000
Zásoby 10 42413 7157 2518 5550,0000
Záväzky 40 95538 35347 01050 7300,0000
Záväzky z obchodného styku 6 2674 59014 0570,00000,0000
Zisk pred zdanením 3 429738,00-13 265-10 6360,0000
Zmena EBIT 4,65-0,0556-5,720,50350,0000
Prehľad našich účtovných závierok
Riadna závierka pre obdobie od 2018-01 do 2018-12

Úč MUJ

Riadna závierka pre obdobie od 2017-01 do 2017-12

Úč MUJ

Riadna závierka pre obdobie od 2016-01 do 2016-12

Úč MUJ

Riadna závierka pre obdobie od 2015-01 do 2015-12

Úč MUJ

Riadna závierka pre obdobie od 2014-01-01 do 2014-12-31

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky

Riadna závierka pre obdobie od 2013-01-01 do 2013-12-31

Poznámky Úč POD 3-04

Oznámenie o schválení účtovnej závierky

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Súvaha Úč POD 1-01

Riadna závierka pre obdobie od 2012-01-01 do 2012-12-31

Súvaha Úč POD 1-01

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Riadna závierka pre obdobie od 2011-01-01 do 2011-12-31

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Súvaha Úč POD 1-01

Riadna závierka pre obdobie od 2010-01-01 do 2010-12-31

Súvaha Úč POD 1-01

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Riadna závierka pre obdobie od 2009-01-01 do 2009-12-31

Súvaha Úč POD 1-01

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01