A-K-T Natural, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 439 2642 185 0442 551 9582 893 0032 809 613
Aktivácia 49 78849 15445 55158 74048 948
Bankové úvery 438 384173 573331 76575 49270 016
Bežná likvidita III. stupeň 1,090,90490,85620,83910,6638
Bežné bankové úvery 296 104125 804289 92524 19770 016
Časové rozlíšenie aktív 16 9728 50617 25711 25211 294
Časové rozlíšenie pasív 266 415324 024386 076462 290397 300
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,12100,1712-0,91920,10540,1341
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,210,77701,061,541,98
Celkové tržby 1 453 5771 574 8631 857 5201 631 0630,0000
Celkový dlh 1 187 522813 7501 116 1841 472 0441 601 856
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 280 90562 439257 262-255 388115 815
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 157 479111 13474 503340 880104 201
Čistý cash flow 46 34536 631-266 37742 463104 201
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -40 81332 866133 98377 75181 705
Čistý zisk -61 943571,0085 59918 11049 565
Čistý zisk v minulom roku 571,0085 59918 110184 53434 661
Cudzie zdroje -985 327-1 047 270-1 049 698-958 669-810 457
Daň z príjmov 0,00007 41914 04033 1730,0000
Daň z príjmov v minulom roku 7 41914 04033 17337 2340,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00007 41914 04033 1730,0000
Dlhodobé bankové úvery 142 28047 76941 84051 2950,0000
Dlhodobý dlh 142 28047 76941 84051 2950,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 161,6152,56153,9344,60160,26
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 71,5739,3252,9028,33158,59
Doba obratu aktív 975,71681,381 031943,13768,91
Doba obratu pohľadávok 161,6152,56153,9344,60160,26
Doba obratu zásob 0,000055 8320,000014 1313 240
Doba splácania záväzkov 0,000038 2370,000021 423262,46
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 153,2466,74117,04131,34212,70
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000033 6570,000019 5610,0000
EBIT v minulom roku 32 866133 98377 751248 33971 546
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -40 81332 866133 98377 75181 705
EBITDA 678 027750 538900 223776 120484 224
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 678 027750 538900 223776 120484 224
Efektívna daňová sadzba 0,00000,92850,14090,64690,0000
Finančná páka 2,482,092,433,023,47
Finančné účty 157 479111 13474 503340 880104 201
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 755 878807 1321 364 912856 913480 896
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,000010 000150 000
Krátkodobé pohľadávky 404 012168 562381 143136 822585 590
Krátkodobé záväzky 383 110214 022289 808402 879777 215
Krytie dlhovej služby 2,362,152,151,591,13
Materiál 28 82113 42939 99618 90712 177
Nákladové úroky 21 13024 87634 34426 46832 140
Nákladové úroky v minulom roku 24 87634 34426 46826 57136 885
Náklady na predaný tovar 603 720816 699710 844775 8821 054 692
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00002 0430,00006 86425 299
Neobežný majetok 1 404 7971 584 3361 725 0342 138 3081 883 958
Obežný majetok 1 017 495592 202809 667743 443914 361
Obrat aktív 0,37410,53570,35420,38700,4747
Obrat neobežného majetku 0,64960,73880,52390,52360,7079
Obrat obežného majetku 0,89681,981,121,511,46
Odpisy 725 900730 350796 682707 580343 323
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 362 950365 175398 341353 790343 323
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 362 950365 175398 341353 7900,0000
Osobné náklady 246 169241 937234 460210 5140,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 0172 6382 3652 9793 328
Ostatné záväzky z obchodného styku 358 418188 386260 907367 8600,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 663 957730 921882 281725 690392 888
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,79720,68391,220,61240,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000173,170,000050,080,2581
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,251,460,82291,630,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,31760,36390,18710,37440,8127
Pohľadávky z obchodného styku 178 915126 084130 97786 906579 490
Pohotová likvidita II. stupeň 0,61170,43410,48960,54370,5027
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -21,26-28,593,94-22,58-7,78
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,191,47-7,761,603,24
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,48680,37240,43740,50880,5701
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,210,77701,061,541,98
Pridaná hodnota 308 777353 778192 934343 740279 020
Primárna platobná neschopnosť 2,001,491,994,230,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,751,081,241,903,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,751,081,241,903,31
Služby 110 062126 606109 906141 182164 318
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 439 2642 185 0442 551 9582 893 0032 809 613
Spotreba materiálu… 671 552722 257713 680708 169891 233
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 438 384173 573331 76585 492220 016
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 954 4311 200 0931 137 3051 161 5081 333 712
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 41 93429 616233 52741 8860,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00002 4830,00009 96826 508
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 912 4971 167 994903 7781 109 6541 307 204
Účtovný cash flow 46 34536 631-266 37742 463104 201
Úročený dlh 438 384173 573331 76585 492220 016
Úrokové krytie -1,931,323,902,942,54
Vlastné imanie 985 3271 047 2701 049 698958 669810 457
Všetky záväzky 1 187 522813 7501 116 1841 472 0441 601 856
Výnosy budúcich období dlhodobé 222 270266 415324 024412 767354 916
Výnosy budúcich období krátkodobé 44 14557 60960 59248 45842 214
Výsledok hospodárenia -34 79635 504136 34880 72199 923
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -34 79635 504136 34880 72199 923
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -61 943571,0085 59918 11049 565
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 571,0085 59918 110184 53434 661
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -61 9437 99099 63951 28364 499
Zásoby 456 004312 506354 021265 741224 570
Záväzky 1 187 522813 7501 116 1841 472 0441 601 856
Záväzky z obchodného styku 358 418188 386260 907367 8600,0000
Zisk pred zdanením -61 9437 99099 63951 28364 499
Zmena EBIT -1,240,24531,720,31311,14
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 128 106-14 94767 19121 593-22 790
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 128 106-14 94767 19121 593-22 790
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 28 85714 300200 72029 70540 978