GANIMPEX KARPATIA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 222 178222 178222 178222 178222 178
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -4,11-4,11-4,13-4,15-4,20
Celkový dlh 293 713293 713293 233292 753291 613
Čistý zisk 0,0000-480,00-480,00-960,000,0000
Čistý zisk v minulom roku -480,00-480,00-960,00-180,000,0000
Cudzie zdroje 71 53571 53571 05570 57569 435
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00960,000,0000
EBIT v minulom roku 0,00000,00000,0000-180,000,0000
Finančná páka -3,11-3,11-3,13-3,15-3,20
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,321,321,321,321,31
Krátkodobé pohľadávky 70 54270 54270 54270 54270 542
Krátkodobé záväzky 293 713293 713293 233292 753291 613
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 269 358269 358269 358269 3580,0000
Neobežný majetok 151 636151 636151 636151 636151 636
Obežný majetok 70 54270 54270 54270 54270 542
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-480,00-480,00-960,000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 70 54270 54270 54270 54270 542
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,321,321,321,321,31
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -4,11-4,11-4,13-4,15-4,20
Primárna platobná neschopnosť 3,823,823,823,820,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 222 178222 178222 178222 178222 178
Vlastné imanie -71 535-71 535-71 055-70 575-69 435
Všetky záväzky 293 713293 713293 233292 753291 613
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-480,00-480,00-960,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,00-480,00-960,00-180,000,0000
Záväzky 293 713293 713293 233292 753291 613
Záväzky z obchodného styku 269 358269 358269 358269 3580,0000