HORSES, spol. s r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 237 854230 296248 120287 198345 126
Aktivácia 0,0000216,001 6740,00002 016
Bežná likvidita III. stupeň 0,54400,11480,12050,17560,1878
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000428,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00001 907
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,67-1,54-1,66-1,83-2,35
Celkové tržby 267 454163 436196 385206 4930,0000
Celkový dlh 592 337659 236625 422632 474598 376
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 230 659176 535160 076181 147185 329
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 43611 41526 3745 0037 621
Čistý cash flow 8 43611 41526 3745 0037 621
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 83 280-46 759-27 147-39 376-53 095
Čistý zisk 74 457-51 638-32 026-44 268-57 014
Čistý zisk v minulom roku -51 638-32 026-63 017-37 360-81 738
Cudzie zdroje 354 483428 940377 302345 276255 157
Daň z príjmov 6 375960,00960,00973,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,0012,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 375960,00960,00973,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 9 875115,1550,98148,26178,37
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9 825109,1348,9769,16114,10
Doba obratu aktív 10 238755,60606,25682,28909,50
Doba obratu pohľadávok 9 875115,1550,98148,26178,37
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00006 201560,86
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000113 238740,02
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 8 5301 021680,34682,48653,39
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,000086 7880,0000
EBIT v minulom roku -46 759-27 147-63 005-32 481-76 552
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 83 280-46 759-27 147-39 376-53 095
EBITDA -1 240-27 5933 834-13 078-11 716
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 240-27 5933 834-13 078-11 716
Finančná páka -0,6710-0,5369-0,6576-0,8318-1,35
Finančné účty 8 43611 41526 3745 0037 621
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,491,861,521,200,7393
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,49-1,86-1,52-1,20-0,7393
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 515 546-21 0353 890-15 127-14 061
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,83321,351,121,000,7184
Krátkodobé finančné výpomoci 239 095187 950186 450186 150192 950
Krátkodobé pohľadávky 229 41835 09520 86562 40967 684
Krátkodobé záväzky 198 175311 180278 443287 283247 942
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 110 449222 978193 014220 1800,0000
Krytie dlhovej služby -0,5065-7,040,9783-3,34-2,01
Materiál 0,00000,00000,00000,0000894,00
Nákladové úroky 2 4483 9193 9193 9193 919
Nákladové úroky v minulom roku 3 9193 9190,00003 9195 186
Náklady na predaný tovar 2 69789 98392 761116 364124 363
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000926,004 836
Neobežný majetok 0,0000173 001192 104204 055261 962
Obežný majetok 237 85457 29556 01683 14382 736
Obrat aktív 0,03570,48310,60210,53500,4013
Obrat neobežného majetku 0,00000,64300,77760,75290,5287
Obrat obežného majetku 0,03571,942,671,851,67
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,05890,6508
Odpisy 6 74321 53623 16524 04238 587
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 74321 53623 16524 04238 587
Osobné náklady 0,000086 60785 76092 3780,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 548,001 4321 8102 0492 345
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 81 200-30 102-8 861-20 226-18 427
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,64530,21430,16780,27820,9165
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 2,100,57810,8953463,25-0,5573
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00003,781,732,300,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,000043,290,1156
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,26440,57680,43400,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,65300,21180,45420,34440,3665
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,99480,10260,17660,03260,0550
Pohľadávky z obchodného styku 228 25733 26120 04329 11143 297
Pohotová likvidita II. stupeň 0,54400,09320,10160,14240,1710
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 42,0237,5814,3169,0133,48
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,452,916,731,281,94
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 1,010,81610,75150,64820,5591
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,492,862,522,201,73
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,67-1,54-1,66-1,83-2,35
Pridaná hodnota -4 40322 90149 47040 09014 143
Primárna platobná neschopnosť 0,48396,709,637,560,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -477,69-23,89163,13-48,36-51,07
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -477,69-23,89163,13-48,36-51,07
Služby 1 37369 62169 82677 22185 594
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 237 854230 296248 120287 198345 126
Spotreba materiálu… 1 32420 57824 60938 21731 862
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 239 095187 950186 450186 150192 950
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 267 147115 242153 313153 642138 506
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00002 9960,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 258 6673 995933,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00001 7062 3615 445
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 480111 247147 678151 281133 061
Účtovný cash flow 8 43611 41526 3745 0037 621
Úročený dlh 239 095187 950186 450186 150192 950
Úrokové krytie 34,02-11,93-6,93-10,05-13,55
Vlastné imanie -354 483-428 940-377 302-345 276-255 157
Všetky záväzky 592 337659 236625 422632 474598 376
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,00001 907
Výsledok hospodárenia 83 828-45 327-19 332-37 411-50 749
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 83 828-45 327-19 332-37 411-50 749
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 74 457-51 638-32 026-44 268-57 014
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -51 638-32 026-63 017-37 360-81 738
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 80 832-50 678-31 066-43 295-57 014
Zásoby 0,000010 7858 77715 7317 431
Záväzky 592 337659 236625 422632 474598 376
Záväzky z obchodného styku 110 449222 978193 014220 1800,0000
Zisk pred zdanením 80 832-50 678-31 066-43 295-57 014
Zmena EBIT -1,781,720,43091,210,6936
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-4 087
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-4 087
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 166 856193,00934,00291,00446,00