BYSPRAV spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 10 909 08011 179 95411 162 8109 519 4729 150 544
Aktivácia 0,000013 7013 7740,00003 038
Bankové úvery 2 123 0682 209 4752 334 5621 945 580124 381
Bežná likvidita III. stupeň 1,031,050,99461,121,11
Bežné bankové úvery 180 362193 416169 550234 410124 381
Časové rozlíšenie aktív 1 3761 3761 3321 3321 324
Časové rozlíšenie pasív 19 80823 92132 07530 66137 825
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,31910,26250,5567-0,0646-4,69
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 20,8921,9624,1521,3724,37
Celkové tržby 1 831 3231 887 3081 913 0062 036 8530,0000
Celkový dlh 10 391 75610 670 19910 688 1369 064 5878 753 473
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 426 396671 569669 14733 783-1 561 944
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 696 6721 537 9061 665 4151 911 7971 686 325
Čistý cash flow 158 766-127 509-246 38227 3881 686 325
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 18 91158 84329 07437 34043 457
Čistý zisk 14 68246 23521 37533 94741 777
Čistý zisk v minulom roku 46 23521 37533 94737 03036 021
Cudzie zdroje -497 516-485 834-442 599-424 224-359 246
Daň z príjmov 4 22912 6087 6983 0650,0000
Daň z príjmov v minulom roku 12 6087 6983 06518 3680,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 22912 6087 6983 0650,0000
Dlhodobé bankové úvery 1 942 7062 016 0592 165 0121 711 1700,0000
Dlhodobé pohľadávky 5 640 9455 940 0286 006 6844 207 7173 956 189
Dlhodobý dlh 1 942 7062 016 0592 165 0121 711 1700,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 598,07607,86556,34532,47492,63
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 464,51477,08450,02423,25414,81
Doba obratu aktív 2 1852 2142 1441 7121 457
Doba obratu pohľadávok 1 7281 7841 7101 2891 123
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000899,85
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 872,87827,31843,48738,72660,05
EBIT v minulom roku 58 84329 07437 34056 39838 899
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 18 91158 84329 07437 34043 457
EBITDA 141 462176 631148 355158 047104 386
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 141 462176 631148 355158 047104 386
Finančná páka 21,9323,0125,2222,4425,47
Finančné účty 1 696 6721 537 9061 665 4151 911 7971 686 325
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 139 558174 967146 844157 148103 043
Krátkodobé pohľadávky 2 986 3093 069 8022 896 0102 960 2553 094 025
Krátkodobé záväzky 4 358 4784 178 0294 390 7364 106 8894 145 530
Krytie dlhovej služby 7,147,384,635,102,64
Materiál 4 5114 2384 7414 8405 460
Nákladové úroky 0,00000,00001,0000328,001 680
Nákladové úroky v minulom roku 0,00001,0000328,001 000,002 878
Náklady na predaný tovar 1 178 6681 215 1081 278 2441 425 3161 678 484
Neobežný majetok 579 267626 604588 628433 531407 221
Obežný majetok 10 328 43710 551 97410 572 8509 084 6098 741 999
Obrat neobežného majetku 3,152,943,234,685,63
Odpisy 120 754116 248118 192120 36649 213
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 60 37758 12459 09660 18349 213
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 60 37758 12459 09660 1830,0000
Osobné náklady 554 009516 164500 095498 0730,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 9191 6641 5124 9581 343
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 15,000,00001,00004 0590,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 091 8392 983 6953 168 1503 172 5950,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 135 436162 483139 567154 31390 990
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,86040,82170,80430,82480,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,161,221,241,210,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,95420,99331,010,976512,48
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0871-0,0692-0,12970,01350,7356
Pohľadávky z obchodného styku 2 319 3942 409 3202 342 5742 353 0672 605 259
Pohotová likvidita II. stupeň 1,031,050,99361,111,11
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,133,811,80-15,49-0,2130
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000-246 38283,501 004
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,95260,95440,95750,95220,9566
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 20,8921,9624,1521,3724,37
Pridaná hodnota 643 870628 202621 759603 900613 963
Primárna platobná neschopnosť 1,331,241,351,360,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 73,4660,4172,0457,3583,86
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 73,4660,4172,0457,3583,86
Služby 160 390156 536152 893152 861138 868
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 909 08011 179 95411 162 8109 519 4729 150 544
Spotreba materiálu… 1 018 2781 072 2731 129 1251 272 4551 542 654
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 123 0682 209 4752 334 5621 945 580124 381
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 822 5381 843 3101 900 0032 029 2162 292 447
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 822 5381 843 3101 900 0032 029 2162 292 447
Účtovný cash flow 158 766-127 509-246 38227 3881 686 325
Úročený dlh 2 123 0682 209 4752 334 5621 945 580124 381
Úrokové krytie 0,00000,000029 074113,8425,87
Vlastné imanie 497 516485 834442 599424 224359 246
Všetky záväzky 10 391 75610 670 19910 688 1369 064 5878 753 473
Výnosy budúcich období dlhodobé 16 22519 80823 39026 97334 140
Výnosy budúcich období krátkodobé 3 5834 1138 6853 6883 685
Výsledok hospodárenia 20 70860 38330 16337 68155 173
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 20 70860 38330 16337 68155 173
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 14 68246 23521 37533 94741 777
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 46 23521 37533 94737 03036 021
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 18 91158 84329 07337 01252 221
Zásoby 4 5114 2384 7414 8405 460
Záväzky 10 391 75610 670 19910 688 1369 064 5878 753 473
Záväzky z obchodného styku 3 091 8392 983 6953 168 1503 188 6160,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,000016 0210,0000
Zisk pred zdanením 18 91158 84329 07337 01252 221
Zmena EBIT 0,32142,020,77860,66211,12
Účtovné závierky