FARMA MAJCICHOV, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 35 766 82236 934 32938 545 55940 132 38339 308 434
Aktivácia 2 210 6542 296 3652 000 3962 133 3122 339 694
Bankové úvery 17 380 37119 136 01521 635 11623 894 6462 646 653
Bežná likvidita III. stupeň 1,011,010,72790,77052,41
Bežné bankové úvery 3 582 3854 048 9599 829 3519 148 7612 646 653
Časové rozlíšenie aktív 283 779294 186450 057415 081718 627
Časové rozlíšenie pasív 773 248832 567963 9181 095 520802 826
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,302,723,053,733,96
Celkové tržby 24 429 93123 183 51624 538 12429 617 7150,0000
Celkový dlh 24 383 48126 385 12728 291 21830 775 25930 742 128
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 17 177 77318 081 88621 620 25923 879 0782 638 786
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 202 5981 054 12914 85715 5687 867
Čistý cash flow -851 5311 039 272-711,003 0527 867
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 940 5431 366 082770 5542 002 4752 279 514
Čistý zisk 781 846287 247-470 178801 8041 003 043
Čistý zisk v minulom roku 287 247-470 178801 8041 788 448-1 059 267
Cudzie zdroje -10 610 093-9 716 635-9 290 423-8 261 604-7 763 480
Daň z príjmov 245 355120 757198 05236 5180,0000
Daň z príjmov v minulom roku 120 757198 05236 518161 2210,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 245 355120 757198 05236 5180,0000
Dlhodobé bankové úvery 13 797 98615 087 05611 805 76514 745 8850,0000
Dlhodobé pohľadávky 396 954671 358473 688802 751505 380
Dlhodobý dlh 13 797 98615 087 05611 805 76514 745 8850,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 72,2867,1775,2061,5394,35
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 30,8235,9426,1025,6125,96
Doba obratu aktív 746,52743,83731,48595,36549,03
Doba obratu pohľadávok 80,5680,7084,1973,44101,41
Doba obratu zásob 1 5451 459679,44324,16381,52
Doba splácania záväzkov 1 4261 380491,19230,1650,65
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 129,20121,9799,2877,1040,25
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 498,91466,39150,7858,330,0000
EBIT v minulom roku 1 366 082770 5542 002 4753 116 700414 699
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 940 5431 366 082770 5542 002 4752 279 514
EBITDA 7 722 7737 816 7338 812 8988 313 9977 161 080
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 722 7737 816 7338 812 8988 313 9977 161 080
Efektívna daňová sadzba 0,23890,2960-0,72780,04360,0000
Finančná páka 3,373,804,154,865,06
Finančné účty 202 5981 054 12914 85715 5687 867
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 10 819 5529 941 06210 251 02110 119 2017 102 048
Krátkodobé pohľadávky 3 462 8943 335 5053 962 6514 147 4916 754 982
Krátkodobé záväzky 6 190 0596 056 2405 231 3615 197 1502 882 014
Krytie dlhovej služby 4,584,374,393,683,44
Materiál 758 671947 132702 214759 568826 684
Nákladové úroky 913 342958 0781 042 6801 164 1531 276 471
Nákladové úroky v minulom roku 958 0781 042 6801 164 1531 167 0311 473 966
Náklady na predaný tovar 11 336 53812 258 59012 866 52718 489 67617 968 172
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 583 9371 602 1183 887 3758 241 7577 465 474
Neobežný majetok 24 715 70025 174 41026 408 04427 431 95823 518 118
Obežný majetok 10 767 34311 465 73311 687 45812 285 34415 071 689
Obrat aktív 0,48890,49070,49900,61310,6648
Obrat neobežného majetku 0,70760,71990,72830,89691,11
Obrat obežného majetku 1,621,581,652,001,73
Obrat zásob 0,23620,25010,53721,130,9567
Odpisy 6 014 3676 584 0277 662 0526 014 5603 407 125
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 943 1183 257 4854 167 5903 005 2723 407 125
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 071 2493 326 5423 494 4623 009 2880,0000
Osobné náklady 3 493 6373 192 4402 906 2412 822 2640,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 75725 91120 16931 29759 032
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,000023,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 164 1371 776 8211 537 9461 307 2070,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 796 2136 871 2747 191 8746 816 3644 410 168
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,56800,54430,45640,46160,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,883,661,640,74190,3931
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,761,842,192,170,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,64690,59990,60250,69192,40
Pohľadávky z obchodného styku 1 476 8051 784 8121 375 5271 726 0581 858 464
Pohotová likvidita II. stupeň 0,37450,42820,27630,29651,18
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 12,46-9,3513 067-2 707-986,84
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,93231,08-0,00070,00260,0062
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,48590,51810,56130,59540,0673
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,68170,71440,73400,76680,7821
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,302,723,053,733,96
Pridaná hodnota 6 151 1755 865 1756 367 2636 114 2908 164 531
Primárna platobná neschopnosť 1,471,151,170,76310,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,163,383,213,704,29
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,163,383,213,704,29
Služby 4 113 1873 899 2463 478 8143 843 9453 732 371
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 35 766 82236 934 32938 545 55940 132 38339 308 434
Spotreba materiálu… 8 379 4428 001 7277 480 9527 922 6339 571 928
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 17 380 37119 136 01521 635 11623 894 6462 646 653
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 19 039 98119 198 88519 962 93625 522 20526 132 703
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 552 2681 075 120729 146918 2390,0000
Tržby z predaja tovaru 1 690 4341 705 8223 975 1318 063 9107 995 133
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 797 27916 417 94315 258 65916 540 05618 137 570
Účtovný cash flow -851 5311 039 272-711,003 0527 867
Úročený dlh 17 380 37119 136 01521 635 11623 894 6462 646 653
Úrokové krytie 2,121,430,73901,721,79
Vlastné imanie 10 610 0939 716 6359 290 4238 261 6047 763 480
Všetky záväzky 24 383 48126 385 12728 291 21830 775 25930 742 128
Výnosy budúcich období dlhodobé 570 579701 573832 567963 754732 274
Výnosy budúcich období krátkodobé 202 669130 994131 351131 76670 552
Výsledok hospodárenia 1 941 6341 394 000936 8702 023 3482 629 184
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 941 6341 394 000936 8702 023 3482 629 184
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 781 846287 247-470 178801 8041 003 043
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 287 247-470 178801 8041 788 448-1 059 267
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 027 201408 004-272 126838 3221 433 435
Zásoby 6 704 8976 404 7417 236 2627 319 5347 803 460
Záväzky 24 383 48126 385 12728 291 21830 775 25930 742 128
Záväzky z obchodného styku 2 165 0562 047 1731 605 9101 317 2070,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 919,000,00000,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,0000270 35267 96410 0000,0000
Zisk pred zdanením 1 027 201408 004-272 126838 3221 433 435
Zmena EBIT 1,421,770,38480,64255,50
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 529 374-1 051 864-19 782-614 653461 907
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 529 374-1 051 864-19 782-614 653461 907
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 319 040913 826943 1221 194 3281 124 771
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Automatizované spracovanie dát
Kovoobrábanie
Organizovanie kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských podujatí, kurzov a školení
Vedenie účtovníctva
Vykonávanie prác poľnohospodárskymi mechanizmami
Poskytovanie informácií z internetu
Vypisovanie tlačív colnej deklarácie, poradenstvo v oblasti colnej deklarácie
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Prenájom všetkých druhov tovarov s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje zvláštne..
Tvorba a údržba zelene
Aranžérske práce
Exteriérová a interiérová tvorba
Čistiace a upratovacie práce
Výroba betónových tvárnic
Zámočníctvo
Reklamná a propagačná činnosť
Kopírovacie a fotografické služby
Obchodné a podnikateľské poradenstvo
Oprava pracovných strojov
Kovovýroba
Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
Záložňa
Maloobchod so starožitnosťami
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Demolácie a zemné práce, prípravné práce pre stavbu
Sprostredkovateľská činnosť /s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti..
Podlahárstvo
Kúpa a predaj motorových vozidiel
Obkladačské práce
Tvorba webových stránok
Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Montáž sadrokartónových podhľadov a konštrukcií
Pohostinská činnosť
Opravy motorových vozidiel
Opravy poľnohospodárskych strojov
Realitná agentúra - činnosti v oblasti nehnuteľností
Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v..
Pomocné stavebné práce v rozsahu voľnej živnosti
Faktoring a forfaiting
Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských..
Skladovanie
Nájom a prenájom audiovizuálnej techniky
Požičiavanie motorových vozidiel
Výroba betónu
Poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
Činnosť ekonomického a organizačného poradcu
Vykonávanie prác ťažnými mechanizmami
Administratívne práce
Vydavateľská činnosť
Prenájom motorových vozidiel
Výskum trhu a verejnej mienky
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/..
Úprava a spracovanie mlieka - výroba mliečnych výrobkov
Finančný a operatívny leasing s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti..