Automaty F & F, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 481 401132 713155 213168 904151 408
Bankové úvery 0,00000,00007 22923 50124 612
Bežná likvidita III. stupeň 1,77143,4714,955,594,94
Bežné bankové úvery 0,00000,00007 22923 50124 612
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2639-0,0780-0,8594-0,8616-0,8767
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,202111,1139,5017,6317,45
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,310,00710,07170,22660,2598
Celkové tržby 1 278 462121 197283 176315 743326 091
Celkový dlh 272 670934,0010 38031 19831 222
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -55 094-10 275-117 243-95 142-80 756
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 55 09410 275124 472118 643105 368
Čistý cash flow 55 09410 275124 472118 643105 368
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 94 122-13 0368 47521 70124 454
Čistý zisk 76 953-13 0547 12617 52120 239
Čistý zisk v minulom roku -13 0547 12617 52120 23920 710
Cudzie zdroje -208 731-131 779-144 833-137 706-120 186
Daň z príjmov 17 1690,0000480,002 9962 991
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,002 9962 9912 863
Daň z príjmov z bežnej činnosti 17 1690,0000480,002 9962 991
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 114,21337,2839,8758,1051,53
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 114,09321,9136,3435,0329,33
Doba obratu aktív 137,44401,52201,29195,26169,47
Doba obratu pohľadávok 114,21337,2839,8758,1051,53
Doba obratu zásob 9,8440,600,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 102,113,430,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 77,832,804,097,786,76
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 64,850,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -13 0368 47521 70124 45424 494
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 94 122-13 0368 47521 70124 454
EBITDA 94 378-12 6489 35322 51425 291
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 94 378-12 6489 35322 51425 291
Finančná páka 2,311,011,071,231,26
Finančné účty 55 09410 275124 472118 643105 368
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4336-0,9930-0,9331-0,8153-0,7938
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,43360,99300,93310,81530,7938
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 94 122-13 0368 47521 70124 454
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,56630,00700,02030,03980,0399
Krátkodobé pohľadávky 400 029111 47830 74150 26146 040
Krátkodobé záväzky 272 620925,003 1516 7296 038
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 173 1550,00001 6091 9291 300
Krytie dlhovej služby 0,0000-702,6710,7619,0220,66
Nákladové úroky 0,000018,00869,001 1841 224
Nákladové úroky v minulom roku 18,00869,001 1841 224921,00
Náklady na predaný tovar 1 166 568120 157195 422224 277238 711
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 974 51998 5280,00000,00000,0000
Obežný majetok 481 401132 713155 213168 904151 408
Obrat aktív 2,660,90901,811,872,15
Obrat obežného majetku 2,660,90901,811,872,15
Obrat zásob 37,088,990,00000,00000,0000
Osobné náklady 10 1612 34114 21512 92613 941
Ostatné náklady na finančnú činnosť 256,00388,00878,00813,00837,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 76 953-13 0547 12617 52120 239
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,11440,07740,80190,70240,6959
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,09084,840,16520,14130,1595
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 11,010,20676,057,086,27
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 11,010,20676,057,086,27
Pohľadávky z obchodného styku 399 632106 39828 02430 30426 203
Pohotová likvidita II. stupeň 1,67131,6214,955,594,94
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,79-12,83-1,16-1,16-1,14
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000570,83143,24100,2186,08
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,56640,00700,06690,18470,2062
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,310,00710,07170,22660,2598
Pridaná hodnota 111 894484,0086 02591 45587 380
Rýchla likvidita I. stupeň 0,202111,1111,993,923,44
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,89-0,07381,111,391,23
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,89-0,07381,111,391,23
Služby 185 19018 585191 919220 251234 853
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 481 401132 713155 213168 904151 408
Spotreba materiálu… 6 8593 0443 5034 0263 858
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00007 22923 50124 612
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 278 462120 641281 447315 732326 091
Tržby z predaja tovaru 1 275 472120 6410,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 9900,0000281 447315 732326 091
Účtovný cash flow 55 09410 275124 472118 643105 368
Úročený dlh 0,00000,00007 22923 50124 612
Úrokové krytie 0,0000-724,229,7518,3319,98
Vlastné imanie 208 731131 779144 833137 706120 186
Všetky záväzky 272 670934,0010 38031 19831 222
Výsledok hospodárenia 94 378-12 6489 35322 51425 291
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 94 378-12 6489 35322 51425 291
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 76 953-13 0547 12617 52120 239
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -13 0547 12617 52120 23920 710
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 94 122-13 0547 60620 51723 230
Zásoby 26 27810 9600,00000,00000,0000
Záväzky 272 670934,0010 38031 19831 222
Záväzky z obchodného styku 173 1550,00001 6091 9291 300
Zisk pred zdanením 94 122-13 0547 60620 51723 230
Zmena EBIT -7,22-1,540,39050,88740,9984