A.F.F., s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 57 47635 50834 47146 35036 919
Bežná likvidita III. stupeň 1,451,971,092,082,01
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 724
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,15-0,5701-1,25-0,3214-0,2691
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,48350,56080,29740,43400,2652
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,441,024,201,091,04
Celkové tržby 190 171194 842147 500207 5390,0000
Celkový dlh 40 79117 91627 84824 13818 818
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -19 176-10 030-8 279-7 138-4 871
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 19 17610 0308 2797 1384 871
Čistý cash flow 19 17610 0308 2797 1384 871
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 62411 929-14 638994,00107,00
Čistý zisk 664,0010 969-15 59834,00107,00
Čistý zisk v minulom roku 10 969-15 5989,004 4802 444
Cudzie zdroje -16 685-17 592-6 623-22 212-18 101
Daň z príjmov 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00965,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4,365,782,7717,062,34
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,74530,42981,1716,142,34
Doba obratu aktív 111,5566,6485,3383,2388,21
Doba obratu pohľadávok 4,365,782,7717,062,34
Doba obratu zásob 433,82250,91189,20172,80230,95
Doba splácania záväzkov 477,21203,32253,12161,7858,71
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 76,9733,5768,9229,5343,89
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 238,760,397925,4917,400,0000
EBIT v minulom roku 11 929-14 638969,005 4452 444
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 62411 929-14 638994,00107,00
EBITDA 2 45616 420-10 3433 4571 401
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 45616 420-10 3433 4571 401
Efektívna daňová sadzba 0,59110,0805-0,06560,96580,0000
Finančná páka 3,442,025,202,092,04
Finančné účty 19 17610 0308 2797 1384 871
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 05716 091-10 6355 947995,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,69000,50370,80760,35480,4976
Krátkodobé pohľadávky 2 2483 0821 1199 503979,00
Krátkodobé záväzky 39 65817 88527 83916 44718 370
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 19 84235,002 8041 7690,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,000029 345
Náklady na predaný tovar 144 938151 976102 930133 748114 206
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 30 33332 10740 14437 10746 377
Neobežný majetok 0,0000325,004 26412 1420,0000
Obežný majetok 57 47635 18330 20734 20835 195
Obrat aktív 3,275,484,284,394,14
Obrat neobežného majetku 0,0000598,4334,5816,740,0000
Obrat obežného majetku 3,275,534,885,944,34
Obrat zásob 0,84141,451,932,111,58
Odpisy 325,003 9393 9393 611725,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 325,003 9393 9393 611725,00
Osobné náklady 33 80324 67646 82567 1530,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 399,00329,00292,00176,00406,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 989,0014 908-11 6593 645832,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,03980,6235-2,360,00150,0059
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,09110,6769-2,210,03320,0058
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,78390,58041,050,96590,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,421,321,111,870,3377
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,281,720,95061,040,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,261,490,87690,982553,19
Pohľadávky z obchodného styku 384,00229,00472,008 989979,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,54020,73310,33761,010,4123
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8701-1,75-0,8000-3,11-3,72
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,70970,50460,80790,52080,5097
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,441,024,201,091,04
Pridaná hodnota 43 12142 51344 51369 52638 564
Primárna platobná neschopnosť 51,670,15285,940,19680,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,03980,6235-2,360,00150,0059
Rýchla likvidita I. stupeň 0,48350,56080,29740,43400,2652
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 16,611,09-2,696,9813,43
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 16,611,09-2,696,9813,43
Služby 58 22465 88031 10740 97930 016
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 57 47635 50834 47146 35036 919
Spotreba materiálu… 56 38153 98931 67955 66237 813
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 188 059194 489147 443204 607152 770
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00001 3330,0000
Tržby z predaja tovaru 55 07656 94267 90558 52776 919
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 132 983137 54779 538144 74775 851
Účtovný cash flow 19 17610 0308 2797 1384 871
Vlastné imanie 16 68517 5926 62322 21218 101
Všetky záväzky 40 79117 91627 84824 13818 818
Výsledok hospodárenia 2 13112 481-14 2821 179676,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 13112 481-14 2821 179676,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 664,0010 969-15 59834,00107,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 969-15 5989,004 4802 444
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 62411 929-14 638994,00107,00
Zásoby 36 05222 07120 80917 56729 345
Záväzky 40 79117 91627 84824 13818 818
Záväzky z obchodného styku 19 84235,002 8041 7690,0000
Zisk pred zdanením 1 62411 929-14 638994,00107,00
Zmena EBIT 0,1361-0,8149-15,110,18260,0438