A.F.F., s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201520142013
Aktíva 35 50834 47146 35036 9190,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,971,092,082,010,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00001 7240,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5701-1,25-0,3214-0,26910,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,56080,29740,43400,26520,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,024,201,091,040,0000
Celkové tržby 194 842147 500207 5390,00000,0000
Celkový dlh 17 91627 84824 13818 8180,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 030-8 279-7 138-4 8710,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 0308 2797 1384 8710,0000
Čistý cash flow 10 0308 2797 1384 8710,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 11 929-14 638994,00107,000,0000
Čistý zisk 10 969-15 59834,00107,000,0000
Čistý zisk v minulom roku -15 5989,004 4802 4440,0000
Cudzie zdroje -17 592-6 623-22 212-18 1010,0000
Daň z príjmov 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00965,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 5,782,7717,062,340,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,42981,1716,142,340,0000
Doba obratu aktív 66,6485,3383,2388,210,0000
Doba obratu pohľadávok 5,782,7717,062,340,0000
Doba obratu zásob 250,91189,20172,80230,950,0000
Doba splácania záväzkov 203,32253,12161,7858,710,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 33,5768,9229,5343,890,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,397925,4917,400,00000,0000
EBIT v minulom roku -14 638969,005 4452 4440,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 11 929-14 638994,00107,000,0000
EBITDA 16 420-10 3433 4571 4010,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 16 420-10 3433 4571 4010,0000
Efektívna daňová sadzba 0,0805-0,06560,96580,00000,0000
Finančná páka 2,025,202,092,040,0000
Finančné účty 10 0308 2797 1384 8710,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 16 091-10 6355 947995,000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,50370,80760,35480,49760,0000
Krátkodobé pohľadávky 3 0821 1199 503979,000,0000
Krátkodobé záväzky 17 88527 83916 44718 3700,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 35,002 8041 7690,00000,0000
Materiál 0,00000,00000,000029 3450,0000
Náklady na predaný tovar 151 976102 930133 748114 2060,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 32 10740 14437 10746 3770,0000
Neobežný majetok 325,004 26412 1420,00000,0000
Obežný majetok 35 18330 20734 20835 1950,0000
Obrat aktív 5,484,284,394,140,0000
Obrat neobežného majetku 598,4334,5816,740,00000,0000
Obrat obežného majetku 5,534,885,944,340,0000
Obrat zásob 1,451,932,111,580,0000
Odpisy 3 9393 9393 611725,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 9393 9393 611725,000,0000
Osobné náklady 24 67646 82567 1530,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 329,00292,00176,00406,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 14 908-11 6593 645832,000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,6235-2,360,00150,00590,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,6769-2,210,03320,00580,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,58041,050,96590,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,321,111,870,33770,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,720,95061,040,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,490,87690,982553,190,0000
Pohľadávky z obchodného styku 229,00472,008 989979,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,73310,33761,010,41230,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,75-0,8000-3,11-3,720,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,50460,80790,52080,50970,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,024,201,091,040,0000
Pridaná hodnota 42 51344 51369 52638 5640,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,15285,940,19680,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,6235-2,360,00150,00590,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,56080,29740,43400,26520,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,09-2,696,9813,430,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,09-2,696,9813,430,0000
Služby 65 88031 10740 97930 0160,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 35 50834 47146 35036 9190,0000
Spotreba materiálu… 53 98931 67955 66237 8130,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 194 489147 443204 607152 7700,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00001 3330,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 56 94267 90558 52776 9190,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 137 54779 538144 74775 8510,0000
Účtovný cash flow 10 0308 2797 1384 8710,0000
Vlastné imanie 17 5926 62322 21218 1010,0000
Všetky záväzky 17 91627 84824 13818 8180,0000
Výsledok hospodárenia 12 481-14 2821 179676,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 12 481-14 2821 179676,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 969-15 59834,00107,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -15 5989,004 4802 4440,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 929-14 638994,00107,000,0000
Zásoby 22 07120 80917 56729 3450,0000
Záväzky 17 91627 84824 13818 8180,0000
Záväzky z obchodného styku 35,002 8041 7690,00000,0000
Zisk pred zdanením 11 929-14 638994,00107,000,0000
Zmena EBIT -0,8149-15,110,18260,04380,0000