BALA, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 483 1492 915 8803 027 6092 726 2843 007 601
Aktivácia 0,00000,000021 5570,00000,0000
Bankové úvery 609 921660 893962 135673 764603 122
Bežná likvidita III. stupeň 1,371,481,631,791,78
Bežné bankové úvery 609 921660 893917 135568 764438 122
Časové rozlíšenie aktív 172 825173 189157 514163 190164 917
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,000023,0018,0092,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,571,271,301,131,23
Celkové tržby 7 925 3837 694 4384 916 5186 251 4587 492 893
Celkový dlh 2 128 6601 629 8891 713 8151 447 1681 657 104
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 344 493401 130708 164318 362419 425
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 265 428259 763253 971355 402183 697
Čistý cash flow 5 6655 792-101 431171 705170 136
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 390 39764 66375 98790 921-173 863
Čistý zisk 271 04822 82234 67224 285-212 874
Čistý zisk v minulom roku 22 82234 67224 285-212 8748 694
Cudzie zdroje -1 354 489-1 285 991-1 313 771-1 279 098-1 350 405
Daň z príjmov 81 48010 54413 27536 315-7 199
Daň z príjmov v minulom roku 10 54413 27536 315-7 1997 404
Daň z príjmov z bežnej činnosti 81 48010 54413 27536 315-7 199
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,000045 000105 000165 000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,000018 125
Dlhodobý dlh 0,00000,000045 000105 000165 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 96,6971,58113,3977,2373,41
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 89,6148,9995,9357,6957,29
Doba obratu aktív 168,78140,13236,78164,65154,57
Doba obratu pohľadávok 96,6971,58113,3977,2374,34
Doba obratu zásob 0,0000203,4621 5181 605852,03
Doba splácania záväzkov 0,0000942,9019 9032 3691 088
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 65,0635,7152,8542,5951,46
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000799,0217 8222 162995,38
EBIT v minulom roku 64 66375 98790 921-173 86367 420
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 390 39764 66375 98790 921-173 863
EBITDA 709 626218 665241 151253 364231 851
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 709 626218 665241 151253 364231 851
Efektívna daňová sadzba 0,23110,31600,27690,59930,0327
Finančná páka 2,572,272,302,132,23
Finančné účty 265 428259 763253 971355 402183 697
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 671 624299 382201 043221 701202 836
Krátkodobé pohľadávky 1 995 4871 489 5101 449 8191 278 8641 428 455
Krátkodobé záväzky 1 342 719743 161675 719705 1821 001 265
Krytie dlhovej služby 18,746,998,608,365,02
Materiál 195 705160 363173 803157 459260 771
Nákladové úroky 37 86931 29728 04030 32146 210
Nákladové úroky v minulom roku 31 29728 04030 32146 21051 322
Náklady na predaný tovar 6 106 7926 841 6274 036 2545 313 0096 513 472
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000287 68112 392108 649335 803
Neobežný majetok 803 169833 055435 745451 099428 536
Obežný majetok 2 507 1551 909 6362 434 3502 111 9952 414 148
Obrat aktív 2,162,601,542,222,36
Obrat neobežného majetku 9,389,1210,7113,4016,57
Obrat obežného majetku 3,003,981,922,862,94
Obrat zásob 0,00001,790,01700,22740,4284
Odpisy 267 218164 702123 472125 404376 518
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 133 60982 35161 73662 702188 259
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 133 60982 35161 73662 702188 259
Osobné náklady 411 881424 664413 938419 101395 128
Ostatné náklady na finančnú činnosť 58 66859 24943 27441 52931 681
Ostatné záväzky z obchodného styku 985 304629 758605 081643 490915 755
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 538 266187 524158 144149 689163 644
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,28890,56370,65620,57350,6713
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00002,6250,906,731,75
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,461,771,521,741,49
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,101,281,171,340,7628
Pohľadávky z obchodného styku 1 849 3821 019 4001 226 597955 3101 114 713
Pohotová likvidita II. stupeň 1,251,371,171,411,23
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -239,10-222,0312,95-7,45-7,94
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,14960,1851-3,625,663,68
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,61110,55900,56610,53080,5510
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,571,271,301,131,23
Pridaná hodnota 1 425 818753 396630 776730 745588 586
Primárna platobná neschopnosť 0,53280,61780,49330,67360,8215
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,007,457,115,717,15
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,007,457,115,717,15
Služby 4 111 0424 061 6682 264 9192 889 1244 440 738
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 483 1492 915 8803 027 6092 726 2843 007 601
Spotreba materiálu… 2 005 1932 218 7781 744 7302 101 4061 745 616
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 609 921660 893962 135673 764603 122
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 542 9437 665 0064 668 6136 048 6877 103 391
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 10 33369 9831 5834 9331 333
Tržby z predaja tovaru 0,0000323 45513 498114 142346 061
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 532 6107 271 5684 653 5325 929 6126 755 997
Účtovný cash flow 5 6655 792-101 431171 705170 136
Úročený dlh 609 921660 893962 135673 764603 122
Úrokové krytie 10,312,072,713,00-3,76
Vlastné imanie 1 354 4891 285 9911 313 7711 279 0981 350 405
Všetky záväzky 2 128 6601 629 8891 713 8151 447 1681 657 104
Výsledok hospodárenia 449 072123 946119 262132 438-146 834
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 449 072123 946119 262132 438-146 834
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 271 04822 82234 67224 285-212 874
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 22 82234 67224 285-212 8748 694
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 352 52833 36647 94760 600-220 073
Zásoby 246 240160 363730 560477 729783 871
Záväzky 2 128 6601 629 8891 713 8151 447 1681 657 104
Záväzky z obchodného styku 985 304629 758605 081643 490915 755
Zisk pred zdanením 352 52833 36647 94760 600-220 073
Zmena EBIT 6,040,85100,8357-0,5229-2,58
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 9 443-273 500-35 770-213 8308 685
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 9 443-273 500-35 770-213 8308 685
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 6690,00000,0000455,003 500
Účtovné závierky