BALA, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 915 8803 027 6092 726 2843 007 6013 928 697
Aktivácia 0,000021 5570,00000,0000205 623
Bankové úvery 660 893962 135673 764603 1221 341 146
Bežná likvidita III. stupeň 1,481,631,791,781,36
Bežné bankové úvery 660 893917 135568 764438 1221 341 146
Časové rozlíšenie aktív 173 189157 514163 190164 91712 680
Časové rozlíšenie pasív 0,000023,0018,0092,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,271,301,131,231,47
Celkové tržby 7 694 4384 916 5186 251 4587 492 8930,0000
Celkový dlh 1 629 8891 713 8151 447 1681 657 1042 337 062
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 401 130708 164318 362419 4251 227 627
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 259 763253 971355 402183 697113 519
Čistý cash flow 5 792-101 431171 705170 136113 519
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 64 66375 98790 921-173 86376 063
Čistý zisk 22 82234 67224 285-212 87420 886
Čistý zisk v minulom roku 34 67224 285-212 8748 69420 665
Cudzie zdroje -1 285 991-1 313 771-1 279 098-1 350 405-1 591 635
Daň z príjmov 10 54413 27536 315-7 1990,0000
Daň z príjmov v minulom roku 13 27536 315-7 1997 4040,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 10 54413 27536 315-7 1990,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,000045 000105 000165 0000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,000018 12511 593
Dlhodobý dlh 0,000045 000105 000165 0000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 71,58113,3977,2373,41191,03
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 48,9995,9357,6957,29154,48
Doba obratu aktív 140,13236,78164,65154,57375,86
Doba obratu pohľadávok 71,58113,3977,2374,34192,13
Doba obratu zásob 203,4621 5181 605852,031 689
Doba splácania záväzkov 942,9019 9032 3691 08893,80
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 35,7152,8542,5951,4692,38
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 799,0217 8222 162995,380,0000
EBIT v minulom roku 75 98790 921-173 86367 42073 168
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 64 66375 98790 921-173 86376 063
EBITDA 218 665241 151253 364231 851228 768
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 218 665241 151253 364231 851228 768
Efektívna daňová sadzba 0,31600,27690,59930,03270,0000
Finančná páka 2,272,302,132,232,47
Finančné účty 259 763253 971355 402183 697113 519
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 299 382201 043221 701202 836198 091
Krátkodobé pohľadávky 1 489 5101 449 8191 278 8641 428 4551 996 693
Krátkodobé záväzky 743 161675 719705 1821 001 265965 598
Krytie dlhovej služby 6,998,608,365,024,15
Materiál 160 363173 803157 459260 771506 854
Nákladové úroky 31 29728 04030 32146 21055 177
Nákladové úroky v minulom roku 28 04030 32146 21051 32252 503
Náklady na predaný tovar 6 841 6274 036 2545 313 0096 513 4723 306 005
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 287 68112 392108 649335 803216 766
Neobežný majetok 833 055435 745451 099428 536790 943
Obežný majetok 1 909 6362 434 3502 111 9952 414 1483 125 074
Obrat aktív 2,601,542,222,360,9711
Obrat neobežného majetku 9,1210,7113,4016,574,82
Obrat obežného majetku 3,981,922,862,941,22
Obrat zásob 1,790,01700,22740,42840,2161
Odpisy 164 702123 472125 404376 51880 560
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 82 35161 73662 702188 25980 560
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 82 35161 73662 702188 2590,0000
Osobné náklady 424 664413 938419 101395 1280,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 59 24943 27441 52931 68130 677
Ostatné záväzky z obchodného styku 629 758605 081643 490915 7550,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 187 524158 144149 689163 644101 446
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,56370,65620,57350,67130,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,6250,906,731,750,1355
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,771,521,741,490,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,281,171,340,76286,32
Pohľadávky z obchodného styku 1 019 4001 226 597955 3101 114 7131 614 703
Pohotová likvidita II. stupeň 1,371,171,411,230,9203
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -222,0312,95-7,45-7,94-14,02
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,1851-3,625,663,682,06
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,55900,56610,53080,55100,5949
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,271,301,131,231,47
Pridaná hodnota 753 396630 776730 745588 586509 160
Primárna platobná neschopnosť 0,61780,49330,67360,82150,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,457,115,717,1510,22
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,457,115,717,1510,22
Služby 4 061 6682 264 9192 889 1244 440 7382 052 314
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 915 8803 027 6092 726 2843 007 6013 928 697
Spotreba materiálu… 2 218 7781 744 7302 101 4061 745 6161 488 380
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 660 893962 135673 764603 1221 341 146
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 665 0064 668 6136 048 6877 103 3913 815 165
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 69 9831 5834 9331 3330,0000
Tržby z predaja tovaru 323 45513 498114 142346 061240 975
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 271 5684 653 5325 929 6126 755 9973 574 190
Účtovný cash flow 5 792-101 431171 705170 136113 519
Úročený dlh 660 893962 135673 764603 1221 341 146
Úrokové krytie 2,072,713,00-3,761,38
Vlastné imanie 1 285 9911 313 7711 279 0981 350 4051 591 635
Všetky záväzky 1 629 8891 713 8151 447 1681 657 1042 337 062
Výsledok hospodárenia 123 946119 262132 438-146 83491 758
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 123 946119 262132 438-146 83491 758
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 22 82234 67224 285-212 87420 886
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 34 67224 285-212 8748 69420 665
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 33 36647 94760 600-220 0736 132
Zásoby 160 363730 560477 729783 8711 003 269
Záväzky 1 629 8891 713 8151 447 1681 657 1042 337 062
Záväzky z obchodného styku 629 758605 081643 490915 7550,0000
Zisk pred zdanením 33 36647 94760 600-220 0736 132
Zmena EBIT 0,85100,8357-0,5229-2,581,04
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -273 500-35 770-213 8308 685245 832
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -273 500-35 770-213 8308 685245 832
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000455,003 50056 450
Účtovné závierky