Technické služby Senica, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 457 7782 266 6132 161 9322 248 7861 977 089
Aktivácia 2 8733 6331 8481 046808,00
Bankové úvery 0,00000,00008 731214 4720,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,183,161,711,642,48
Bežné bankové úvery 0,00000,00008 731214 4720,0000
Časové rozlíšenie aktív 6 8455 8066 12712 40710 993
Časové rozlíšenie pasív 2 2322 2292 0662 001600,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,25550,6503-0,35160,35290,4153
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,561,441,341,431,15
Celkové tržby 2 823 0962 576 5462 250 7672 189 2120,0000
Celkový dlh 1 496 7111 337 3211 237 5631 322 3131 055 354
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -553 063-447 317-184 581-186 050-164 243
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 553 063447 317193 312400 522164 243
Čistý cash flow 105 746254 005-207 210207 088164 243
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 119 626118 015110 090109 82387 645
Čistý zisk 73 81984 09479 33481 50378 167
Čistý zisk v minulom roku 84 09479 33481 50386 194203 405
Cudzie zdroje -958 835-927 063-922 303-924 472-921 135
Daň z príjmov 23 20724 83624 78624 4370,0000
Daň z príjmov v minulom roku 24 83624 78624 43717 7170,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 23 20724 83624 78624 4370,0000
Dlhodobé pohľadávky 4 3133 1840,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 117,27126,09151,91159,21145,12
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 116,28125,93150,79159,18145,06
Doba obratu aktív 412,58398,99429,12427,93382,76
Doba obratu pohľadávok 117,99126,65151,91159,21145,12
Doba obratu zásob 465,14510,30518,21504,18282,10
Doba splácania záväzkov 3 0492 7764 8414 489228,35
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 69,4768,76116,96111,6776,57
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 4171 1733 0782 6980,0000
EBIT v minulom roku 118 015110 090109 823110 367219 744
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 119 626118 015110 090109 82387 645
EBITDA 353 220358 911307 593264 303226 502
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 353 220358 911307 593264 303226 502
Finančná páka 2,562,442,342,432,15
Finančné účty 553 063447 317193 312400 522164 243
Hrubá marža 0,47340,48720,55460,62080,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 598 044371 439323 073285 269224 768
Krátkodobé pohľadávky 698 585716 288765 303836 676749 591
Krátkodobé záväzky 413 835390 614589 256586 847395 512
Krytie dlhovej služby 14,2231,7238,2845,3723,90
Materiál 52 19060 04052 72155 68447 367
Nákladové úroky 22 6009 0855 9703 8839 478
Nákladové úroky v minulom roku 9 0855 9703 8836 45616 339
Náklady na predaný tovar 837 916818 151590 571559 101631 378
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 49 54651 35444 43247 72076 598
Neobežný majetok 1 131 8331 022 2211 134 108933 265993 061
Obežný majetok 1 319 1001 238 5861 021 6971 303 114973 035
Obrat aktív 0,88470,91480,85060,85290,9536
Obrat neobežného majetku 1,922,031,622,061,90
Obrat obežného majetku 1,651,671,801,471,94
Obrat zásob 0,78470,71530,70440,72401,29
Odpisy 275 144242 946199 724157 128100 009
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 137 572121 47399 86278 564100 009
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 137 572121 47399 86278 5640,0000
Osobné náklady 1 475 5601 360 5681 287 2251 259 2240,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 9302 2322 3283 7521 734
Ostatné záväzky z obchodného styku 173 662157 247374 671352 7720,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 348 963327 040279 058238 631178 176
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,101,081,030,92660,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 26,9724,4528,0928,481,98
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,90570,92270,96981,080,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,76340,78290,83950,959512,54
Pohľadávky z obchodného styku 692 714715 402759 685836 506749 293
Pohotová likvidita II. stupeň 3,022,981,611,562,33
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,07-3,654,45-4,46-5,61
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 4,6827,96-34,7153,3317,33
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,60900,59000,57240,58800,5338
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,561,441,341,431,15
Pridaná hodnota 1 336 4161 255 3671 248 3111 358 9911 253 971
Rýchla likvidita I. stupeň 1,331,140,32220,49860,4146
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,243,734,025,004,66
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,243,734,025,004,66
Služby 433 781433 712252 853223 459236 768
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 457 7782 266 6132 161 9322 248 7861 977 089
Spotreba materiálu… 357 462336 718295 134288 968318 820
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00008 731214 4720,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 297 7092 080 8981 847 7861 930 4511 885 349
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 123 3777 3808 90412 3590,0000
Tržby z predaja tovaru 87 64291 29778 13086 699129 755
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 086 6901 982 2211 760 7521 831 3931 755 594
Účtovný cash flow 105 746254 005-207 210207 088164 243
Úročený dlh 0,00000,00008 731214 4720,0000
Úrokové krytie 5,2912,9918,4428,289,25
Vlastné imanie 958 835927 063922 303924 472921 135
Všetky záväzky 1 496 7111 337 3211 237 5631 322 3131 055 354
Výnosy budúcich období dlhodobé 2 2322 2292 0661 9430,0000
Výsledok hospodárenia 121 298119 997112 343113 488121 386
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 121 298119 997112 343113 488121 386
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 73 81984 09479 33481 50378 167
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 84 09479 33481 50386 194203 405
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 97 026108 930104 120105 940110 224
Zásoby 63 13971 79763 08265 91659 201
Záväzky 1 496 7111 337 3211 237 5631 322 3131 055 354
Záväzky z obchodného styku 192 352165 082374 671352 7720,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 18 6907 8350,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 97 026108 930104 120105 940110 224
Zmena EBIT 1,011,071,000,99510,3989
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 80 1553 3484 4306 0465 107
Účtovné závierky