AKVACONSULT, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 71 41897 19652 776156 175152 905
Bežná likvidita III. stupeň 7,798,986,5245,0711,94
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7554-0,8432-0,9050-0,8612-0,9154
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 5,096,694,9537,8510,10
Celkové tržby 100 50093 70078 48360 700104 500
Celkový dlh 9 67811 2998 5203 86714 104
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -46 639-72 426-40 051-131 166-127 059
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 46 63972 42640 051131 166127 059
Čistý cash flow 46 63972 42640 051131 166127 059
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 56 99452 73434 85617 31760 048
Čistý zisk 44 93641 64127 45213 50846 795
Čistý zisk v minulom roku 41 64127 45213 50846 79527 774
Cudzie zdroje -61 740-85 897-44 256-152 308-138 801
Daň z príjmov 12 05811 0937 4043 80913 253
Daň z príjmov v minulom roku 11 0937 4043 80913 2537 831
Daň z príjmov z bežnej činnosti 12 05811 0937 4043 80913 253
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 89,8196,3159,30150,3880,61
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 87,1693,4956,15104,6377,96
Doba obratu aktív 259,38378,62246,96939,11534,07
Doba obratu pohľadávok 89,8196,3159,30150,3880,61
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 33,2842,1637,8620,8443,93
EBIT v minulom roku 52 73434 85617 31760 04835 605
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 56 99452 73434 85617 31760 048
EBITDA 57 09352 83934 93420 27163 213
EBITDA marža 0,56810,56390,44510,33400,6049
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 57 09352 83934 93420 27163 213
Finančná páka 1,161,131,191,031,10
Finančné účty 46 63972 42640 051131 166127 059
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8645-0,8838-0,8386-0,9752-0,9078
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,86450,88380,83860,97520,9078
Hrubá marža 0,90570,91710,87450,89130,9417
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 56 99452 73434 84520 07163 022
Krátkodobé pohľadávky 24 72924 72412 67325 00923 079
Krátkodobé záväzky 9 16410 8248 0903 46512 576
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,0000180,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 9 4767 7719 3666 5966 094
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,00002 767
Obežný majetok 71 41897 19652 776156 175150 138
Obrat aktív 1,410,96401,480,38870,6834
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,000037,77
Obrat obežného majetku 1,410,96401,480,38870,6960
Odpisy 0,00000,00000,00002 7673 019
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00002 7673 019
Osobné náklady 32 70131 91832 95732 73834 108
Ostatné náklady na finančnú činnosť 99,00105,0089,00200,00191,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 44 93641 64127 45216 27549 814
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,72780,48480,62030,08870,3371
Podiel EBIT k aktívam 0,79800,54260,66050,11090,3927
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,79800,54260,66050,11090,3927
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,91550,61050,78000,11340,4279
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,65300,74520,75890,83990,8310
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,35930,37140,48020,60510,3466
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,46410,77300,51032,161,22
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,782,692,081,652,89
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,782,692,081,522,65
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,46410,77300,51352,161,22
Pohľadávky z obchodného styku 24 00024 00012 00017 40022 320
Pohotová likvidita II. stupeň 7,798,986,5245,0711,94
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,32-1,19-1,10-1,16-1,09
Pridaná hodnota 91 02485 92968 63454 10498 406
Rentabilita aktív, ROA 0,62920,42840,52020,08650,3060
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,72780,48480,62030,08870,3371
Rýchla likvidita I. stupeň 5,096,694,9537,8510,10
Služby 7 2655 9847 5984 7344 648
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 71 41897 19652 776156 175152 905
Spotreba materiálu… 2 2111 7871 7681 8621 446
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 100 50093 70078 00060 700104 500
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 100 50093 70078 00060 700104 500
Účtovný cash flow 46 63972 42640 051131 166127 059
Vlastné imanie 61 74085 89744 256152 308138 801
Všetky záväzky 9 67811 2998 5203 86714 104
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,72780,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 57 09352 83934 93417 50460 194
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 57 09352 83934 93417 50460 194
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 44 93641 64127 45213 50846 795
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 41 64127 45213 50846 79527 774
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 56 99452 73434 85617 31760 048
Zásoby 50,0046,0052,000,00000,0000
Záväzky 9 67811 2998 5203 86714 104
Záväzky z obchodného styku 0,00000,0000180,000,00000,0000
Zisk pred zdanením 56 99452 73434 85617 31760 048
Zmena EBIT 1,081,512,010,28841,69