DAMGAZ, s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,0000-1,0000
Celkový dlh 59 74959 749
Cudzie zdroje 59 74959 749
Krátkodobé záväzky 59 74959 749
Ostatné záväzky z obchodného styku 24 0320,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,0000-1,0000
Vlastné imanie -59 749-59 749
Všetky záväzky 59 74959 749
Záväzky 59 74959 749
Záväzky z obchodného styku 24 0320,0000