MOTOKOM SLOVAKIA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 16 729 5679 142 0644 284 8993 023 9401 953 561
Bankové úvery 9 038 7970,000014,00243 77370 012
Bežná likvidita III. stupeň 0,92280,92331,570,90761,94
Bežné bankové úvery 687 1500,00000,0000235 19470 012
Časové rozlíšenie aktív 18 9315 031155 9814 63326 413
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2003-0,1416-3,47-1,13-0,0658
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 10,6911,8925,02-14,672,65
Celkové tržby 8 950 71410 064 0376 559 6133 987 5670,0000
Celkový dlh 15 297 9778 432 6304 120 2183 245 2141 418 112
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 8 650 690-674 882-574 441598 70434 766
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 388 107674 882574 4553 06935 246
Čistý cash flow -286 775100 427571 386-250 48235 246
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -885 317117 614-81 544-542 50430 301
Čistý zisk -977 84544 753-114 044-578 31125 590
Čistý zisk v minulom roku 44 753-114 044-578 311-178 4145 652
Cudzie zdroje -1 431 590-709 434-164 681221 274-535 449
Daň z príjmov 0,00002 8802 8802 8800,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8802 8802 3490,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8802 8802 8800,0000
Dlhodobé bankové úvery 8 351 6470,000014,008 5790,0000
Dlhodobý dlh 8 351 6470,000014,008 579844 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 66,3564,6383,8265,53100,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 61,7760,7580,6860,9195,76
Doba obratu aktív 790,15422,64252,47333,51272,80
Doba obratu pohľadávok 66,3564,6383,8265,53100,17
Doba obratu zásob 3 827571,241 1805 0550,0000
Doba splácania záväzkov 7 0471 5892 7595 91684,24
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 146,50170,38110,58131,9465,41
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 6 2291 4502 3804 7760,0000
EBIT v minulom roku 117 614-81 544-542 504-169 94125 321
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -885 317117 614-81 544-542 50430 301
EBITDA -215 636676 645395 588-66 344129 568
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -215 636676 645395 588-66 344129 568
Finančná páka 11,6912,8926,02-13,673,65
Finančné účty 388 107674 882574 4553 06935 246
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -181 011830 069846 29475 256127 180
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,0000358 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 404 7821 397 8961 422 556594 124717 325
Krátkodobé záväzky 3 101 7763 685 5271 876 7221 196 266468 394
Krytie dlhovej služby -2,339,6713,36-2,0127,50
Materiál 822 032540 762236 624346 185195 311
Nákladové úroky 92 52869 98129 62032 9274 711
Nákladové úroky v minulom roku 69 98129 62032 9276 12419 669
Náklady na predaný tovar 6 874 3526 404 7314 876 5852 698 7412 117 104
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 160 664846 534248 23873 8100,0000
Neobežný majetok 13 232 9765 739 3941 329 4301 399 848908 274
Obežný majetok 3 477 6603 397 6392 799 4881 619 4591 018 874
Obrat aktív 0,46190,86361,451,091,34
Obrat neobežného majetku 0,58401,384,662,362,88
Obrat obežného majetku 2,222,322,212,042,57
Obrat zásob 0,09540,63900,30930,07220,0000
Odpisy 560 742550 108499 394474 66867 096
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 280 371275 054249 697237 33467 096
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 280 371275 054249 697237 3340,0000
Osobné náklady 1 706 2471 468 5231 404 0301 090 4920,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 109 00113 5528 4023 1782 388
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 660 8503 362 7481 618 458965 7390,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -417 103594 861385 350-103 64392 686
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,09340,0631-0,6925-1,520,0423
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 2,000,98531,071,790,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 5,311,765,318,270,2448
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,50031,010,93890,56010,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,37660,73840,69260,39027,40
Pohľadávky z obchodného styku 1 307 9391 314 0561 369 290552 285685 753
Pohotová likvidita II. stupeň 0,47820,56381,150,33631,45
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,99-7,06-0,2882-0,8834-15,19
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -3,101,4419,29-7,617,48
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,54030,00000,00000,19900,0358
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,91440,92240,96161,070,7259
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 10,6911,8925,02-14,672,65
Pridaná hodnota 853 6711 490 4721 318 224610 743496 735
Primárna platobná neschopnosť 2,102,561,181,750,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,68300,0631-0,69252,610,0478
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -70,9412,4610,42-48,9110,94
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -70,9412,4610,42-48,9110,94
Služby 2 512 6052 004 8451 628 8841 144 400720 090
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 16 729 5679 142 0644 284 8993 023 9401 953 561
Spotreba materiálu… 4 275 5543 771 3422 863 7641 886 6021 309 408
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 9 038 7970,000014,00601 77370 012
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 799 8367 978 6916 424 3633 381 8732 613 839
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 71 81383 488229 55472 3890,0000
Tržby z predaja tovaru 164 487815 135273 608114 2760,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 563 5367 080 0685 921 2013 195 2082 613 839
Účtovný cash flow -286 775100 427571 386-250 48235 246
Úročený dlh 9 038 7970,000014,00601 77370 012
Úrokové krytie -9,571,68-2,75-16,486,43
Vlastné imanie 1 431 590709 434164 681-221 274535 449
Všetky záväzky 15 297 9778 432 6304 120 2183 245 2141 418 112
Výsledok hospodárenia -776 308131 237-73 105-539 22836 212
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -776 308131 237-73 105-539 22836 212
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -977 84544 753-114 044-578 31125 590
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 44 753-114 044-578 311-178 4145 652
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -977 84547 633-111 164-575 43129 055
Zásoby 1 684 7711 324 861802 4771 022 266266 303
Záväzky 15 297 9778 432 6304 120 2183 245 2141 418 112
Záväzky z obchodného styku 2 741 8853 362 7481 618 458965 7390,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 81 0350,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -977 84547 633-111 164-575 43129 055
Zmena EBIT -7,53-1,440,15033,191,20
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 74 471217 990-135 699406 071-87 606
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 74 471217 990-135 699406 071-87 606
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 71 74378 788198 85370 60526 260