BRB Credit, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 112 11986 7570,00000,00000,0000
Bankové úvery 4 7900,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 15,1719,400,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 4 7900,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4343-0,61320,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 33,2911,240,00000,00000,0000
Celkové tržby 64 3540,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 6 5834 8330,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -41 049-50 2340,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 45 83950 2340,00000,00000,0000
Čistý cash flow 45 83950 2340,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 30 41724 0120,00000,00000,0000
Čistý zisk 23 61124 0120,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 24 01224 9210,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -105 536-81 9240,00000,00000,0000
Daň z príjmov 6 7300,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 7 1720,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 7300,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 270,75218,620,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 264,75218,620,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 635,91519,310,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 270,75218,620,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,000096,370,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 7,8126,760,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 31 18424 9210,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 30 41724 0120,00000,00000,0000
EBITDA 31 35531 3090,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 31 35531 3090,00000,00000,0000
Finančná páka 1,061,060,00000,00000,0000
Finančné účty 45 83950 2340,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9413-0,94430,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,94130,94430,00000,00000,0000
Hrubá marža 0,71700,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 31 22331 1840,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 47 73736 5230,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 1 3774 4710,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 405,000,00000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 412,570,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 76,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 18 21116 9340,00000,00000,0000
Neobežný majetok 18 5430,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 93 57686 7570,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,57400,70290,00000,00000,0000
Obrat neobežného majetku 3,470,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,68770,70290,00000,00000,0000
Odpisy 807,000,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 807,000,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 12 8270,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 132,00125,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 24 41824 0120,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,40880,57900,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,71230,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00002,600,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,600,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,380,00000,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,71230,82380,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 46 67836 5230,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 15,1719,400,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,30-1,630,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 603,140,00000,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 46 14344 0440,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 7,4311,240,00000,00000,0000
Služby 10 6418 1780,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 112 11986 7570,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 7 5708 7560,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 7900,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 64 35460 9780,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 64 35460 9780,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 45 83950 2340,00000,00000,0000
Úročený dlh 4 7900,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 400,220,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 105 53681 9240,00000,00000,0000
Všetky záväzky 6 5834 8330,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 30 54831 3090,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 30 54831 3090,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 23 61124 0120,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 24 01224 9210,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 30 34131 1840,00000,00000,0000
Záväzky 6 5834 8330,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 405,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 30 34131 1840,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,97540,96350,00000,00000,0000