KLIMA GIOM, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 55 66674 941100 37192 88361 995
Bankové úvery 18 30828 31638 32448 3320,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,74750,46210,45421,432,52
Bežné bankové úvery 18 30828 31638 32448 3320,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000669,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000754,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3591-0,1528-0,0712-1,71-0,2280
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,140,42070,578812,180,6326
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,893,412,041,410,5592
Celkové tržby 102 36185 45391 989158 8480,0000
Celkový dlh 36 43257 95567 37054 35921 963
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 21 90143 22150 973-17 621-8 957
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 9072 5952 35165 9538 957
Čistý cash flow 6 9072 5952 35165 9538 957
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 824-12 563-1 6225 3204 326
Čistý zisk 2 248-16 015-5 523369,003 399
Čistý zisk v minulom roku -16 015-5 523369,009 611-5 814
Cudzie zdroje -19 234-16 986-33 001-38 524-39 278
Daň z príjmov 960,00960,00960,004 4670,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,004 4674 0070,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,004 4670,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 56,8738,4254,676,8325,26
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 31,6329,9323,492,2524,82
Doba obratu aktív 354,53320,10520,97213,43113,41
Doba obratu pohľadávok 56,8738,4254,676,8325,26
Doba obratu zásob 133,41104,26155,9631,5740,31
Doba splácania záväzkov 79,0451,7348,0722,1130,72
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 38,6026,3521,0812,4525,90
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 51,1429,2328,2810,160,0000
EBIT v minulom roku -12 563-1 6225 32013 853-3 978
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 824-12 563-1 6225 3204 326
EBITDA 29 19714 215-1 68022 09218 474
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 29 19714 215-1 68022 09218 474
Efektívna daňová sadzba 0,2993-0,0638-0,21040,92370,0000
Finančná páka 2,894,413,042,411,58
Finančné účty 6 9072 5952 35165 9538 957
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3455-0,2267-0,3288-0,4148-0,6336
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,34550,22670,32880,41480,6336
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 25 87610 86137 80918 38714 827
Krátkodobé finančné výpomoci 10 50017 50015 0000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 8 9298 99410 5332 97313 806
Krátkodobé záväzky 6 0606 1684 0625 41714 159
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 9213 4852 3902 4890,0000
Krytie dlhovej služby 18,075,70-0,571245,6412,96
Nákladové úroky 1 6162 4922 941484,00927,00
Nákladové úroky v minulom roku 2 4922 941484,00235,001 836
Náklady na predaný tovar 59 81759 46459 728126 444168 208
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 27 98343 51930 84389 421128 390
Neobežný majetok 29 60250 92174 30816 22224 384
Obežný majetok 26 06424 02026 06376 66136 942
Obrat aktív 1,031,140,70061,713,22
Obrat neobežného majetku 1,941,680,94649,798,18
Obrat obežného majetku 2,203,562,702,075,40
Obrat zásob 2,743,502,3411,569,05
Odpisy 21 05223 38717 76413 06710 501
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 21 05223 38717 76413 06710 501
Osobné náklady 8 15210 94211 3369 2590,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 3213 3543 8453 7053 647
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 23 3007 37212 24113 43613 900
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,12410,03460,02340,71010,1445
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -3,250,42101,070,28570,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,08960,59720,34350,36240,1861
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,30752,380,93453,500,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,08580,75710,36411,452,98
Pohľadávky z obchodného styku 4 9667 0084 526979,0013 565
Pohotová likvidita II. stupeň 0,45420,22290,22451,281,57
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,78-6,55-14,04-0,5841-4,39
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 4,271,040,7994136,279,66
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,51750,61140,53130,52040,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,65450,77330,67120,58520,3543
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,893,412,041,410,5592
Pridaná hodnota -2 50725 98910 59432 40331 309
Primárna platobná neschopnosť 0,78960,49730,52812,540,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,1169-0,9428-0,16740,00960,0865
Rýchla likvidita I. stupeň 0,19810,04990,04101,230,6006
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,254,08-40,102,461,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,254,08-40,102,461,19
Služby 22 5568 76817 34324 65924 111
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 55 66674 941100 37192 88361 995
Spotreba materiálu… 9 2787 17711 54212 36415 707
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 28 80845 81653 32448 3320,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 57 31085 45391 989158 847199 517
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000021 6670,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 34 64653 49942 427133 197160 429
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 22 66431 95427 89525 65039 088
Účtovný cash flow 6 9072 5952 35165 9538 957
Úročený dlh 28 80845 81653 32448 3320,0000
Úrokové krytie 2,99-5,04-0,551510,994,67
Vlastné imanie 19 23416 98633 00138 52439 278
Všetky záväzky 36 43257 95567 37054 35921 963
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,0000498,00
Výsledok hospodárenia 8 145-9 1722 2239 0257 973
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 145-9 1722 2239 0257 973
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 248-16 015-5 523369,003 399
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -16 015-5 523369,009 611-5 814
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 208-15 055-4 5634 8363 399
Zásoby 10 22812 43113 1797 73514 179
Záväzky 36 43257 95567 37054 35921 963
Záväzky z obchodného styku 3 9213 4852 3902 4890,0000
Zisk pred zdanením 3 208-15 055-4 5634 8363 399
Zmena EBIT -0,38407,75-0,30490,3840-1,09