SF Soepenberg, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 195 1391 516 3142 624 9873 122 6464 025 208
Aktivácia 220 953311 507333 786459 058423 424
Bankové úvery 704 480742 191890 149901 3671 303 020
Bežná likvidita III. stupeň 0,34920,38930,71720,72090,8065
Bežné bankové úvery 704 480742 191890 149901 3671 303 020
Časové rozlíšenie aktív 3 4833 2334 1109 2666 676
Časové rozlíšenie pasív 162,00233,001 8334 84410 082
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,39-5,0716,327,486,13
Celkové tržby 1 078 7732 788 5725 173 9026 377 8110,0000
Celkový dlh 2 051 6241 888 5042 471 6762 750 3093 451 945
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 582 887742 056888 364899 6581 235 640
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 121 593135,001 7851 70967 380
Čistý cash flow 121 458-1 65076,00-10 10167 380
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -31 189-529 524-202 71963 28365 606
Čistý zisk -41 703-623 718-216 0154 86011 979
Čistý zisk v minulom roku -623 720-216 0154 860-168 0397 282
Cudzie zdroje 856 647372 423-151 478-367 493-563 181
Daň z príjmov 0,000051 058-33 4348 0530,0000
Daň z príjmov v minulom roku 51 058-33 4348 053-11 8910,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000051 058-33 4348 0530,0000
Dlhodobé pohľadávky 229,000,000063 0380,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 159,1534,6867,2575,5871,22
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 100,1024,6649,0958,9056,26
Doba obratu aktív 558,06232,17199,81201,04177,37
Doba obratu pohľadávok 159,2634,6872,0575,5871,22
Doba obratu zásob 194,51109,5963,0271,8053,57
Doba splácania záväzkov 2 281226,08132,15184,2580,05
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 388,8694,9479,10103,3373,69
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 750181,5398,42108,970,0000
EBIT v minulom roku -529 526-202 71963 283-122 98067 757
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -31 189-529 524-202 71963 28365 606
EBITDA 31 291-191 373114 091482 251553 105
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 31 291-191 373114 091482 251553 105
Efektívna daňová sadzba 0,0000-0,08920,13400,62360,0000
Finančná páka -1,40-4,0717,338,507,15
Finančné účty 121 593135,001 7851 70967 380
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,71680,2456-0,0577-0,1177-0,1399
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,7168-0,24560,05770,11770,1399
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 185 444-107 074145 031673 899542 068
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,69680,40890,39590,51400,4155
Krátkodobé pohľadávky 340 830226 513883 4591 174 0051 616 184
Krátkodobé záväzky 832 782620 0611 039 1081 604 9611 672 273
Krytie dlhovej služby 2,93-4,422,358,738,68
Materiál 0,0000221 1304 5207 07021 431
Nákladové úroky 10 51443 13646 73050 37053 627
Nákladové úroky v minulom roku 43 13646 73050 37056 95060 475
Náklady na predaný tovar 460 4291 996 4704 240 2924 795 1037 141 771
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 133 2351 001 0562 870 1143 179 4754 888 696
Neobežný majetok 658 004985 8711 177 0381 312 2541 617 488
Obežný majetok 533 652527 2101 443 8391 801 1262 401 044
Obrat aktív 0,65401,571,831,822,06
Obrat neobežného majetku 1,192,424,074,325,12
Obrat obežného majetku 1,464,523,323,153,45
Obrat zásob 1,883,335,795,086,81
Odpisy 72 508367 833316 750463 462238 708
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 36 254196 586158 375231 731238 708
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 36 254171 247158 375231 7310,0000
Osobné náklady 310 336438 449556 851613 6780,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 2355 4996 0427 25011 037
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000150,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 638 845497 859773 928949 1980,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 30 805-255 885100 735468 322250 687
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,2741-1,69-0,20740,00380,0064
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0861-0,5910-0,12800,04180,0280
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,96601,151,000,70190,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,410,38150,19330,27500,1497
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,040,87090,99631,420,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,83910,47360,63500,81174,78
Pohľadávky z obchodného styku 214 375161 085644 909914 8921 276 703
Pohotová likvidita II. stupeň 0,30300,16870,46050,47190,5662
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,05-225,71-1 99336,38-8,36
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 11,55-0,03830,0016-0,20051,26
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,58950,48950,33910,28870,3237
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,721,250,94160,88080,8576
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,39-5,0716,327,486,13
Pridaná hodnota 321 249381 859554 774874 2611 141 510
Primárna platobná neschopnosť 2,983,091,201,040,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,04871,67-1,430,01320,0213
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 65,57-9,8721,665,706,24
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 65,57-9,8721,665,706,24
Služby 231 893700 170989 0301 166 3451 601 431
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 195 1391 516 3142 624 9873 122 6464 025 208
Spotreba materiálu… 312 046587 792682 022985 2531 135 224
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 704 480742 191890 149901 3671 303 020
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 220 9530,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 860 8722 428 7174 813 4825 768 8138 283 281
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 79 19444 89918 41699 4490,0000
Tržby z predaja tovaru 136 7301 171 3953 324 9533 708 5425 731 953
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 644 9481 212 4231 470 1131 960 8222 551 328
Účtovný cash flow 121 458-1 65076,00-10 10167 380
Úročený dlh 704 480742 191890 149901 3671 303 020
Úrokové krytie -2,97-12,28-4,341,261,22
Vlastné imanie -856 647-372 423151 478367 493563 181
Všetky záväzky 2 051 6241 888 5042 471 6762 750 3093 451 945
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00001 8337 332
Výnosy budúcich období krátkodobé 162,00162,001 8333 0112 750
Výsledok hospodárenia -24 980-526 989-196 82168 97792 979
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -24 980-526 989-196 82168 97792 979
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -41 703-623 718-216 0154 86011 979
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -623 720-216 0154 860-168 0397 282
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -41 703-572 660-249 44912 91340 837
Zásoby 71 000300 562495 557625 412717 480
Záväzky 2 051 6241 888 5042 471 6762 750 3093 451 945
Záväzky z obchodného styku 638 845497 859773 928949 1980,0000
Zisk pred zdanením -41 703-572 660-249 44912 91340 837
Zmena EBIT 0,05892,61-3,20-0,51460,9683
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -4 208-18 959-32 91276 91260 156
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -4 208-18 959-32 91276 91260 156
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 62 95712 68212 57849 261221 418
Účtovné závierky