Á.G.M., spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 764 018770 185825 572647 830635 050
Bankové úvery 94 941136 807176 3414 34521 853
Bežná likvidita III. stupeň 2,293,342,351,181,91
Bežné bankové úvery 0,00001 19840 7324 3450,0000
Časové rozlíšenie aktív 2 4751 8841 1861 5812 213
Časové rozlíšenie pasív 6 2048 8640,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5686-0,15431,87-0,55380,3722
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,52320,53060,66410,32080,3542
Celkové tržby 1 820 1621 690 8531 689 8751 747 9821 755 451
Celkový dlh 260 295263 922329 468157 349166 111
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -84 329-112 502-87 703-38 219-91 832
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 179 270249 309264 04442 564113 685
Čistý cash flow -70 039-14 735221 480-71 12145 780
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 8397 78611 85329 71340 860
Čistý zisk 120,001 2955 62321 54229 921
Čistý zisk v minulom roku 1 2955 62321 54229 92116 408
Cudzie zdroje -497 519-497 399-496 104-490 481-468 939
Daň z príjmov 1 4292 0513 2767 3469 034
Daň z príjmov v minulom roku 2 0513 2767 3469 0344 801
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 4292 0513 2767 3469 034
Dlhodobé bankové úvery 94 941135 609135 6090,000021 853
Dlhodobý dlh 94 941135 609135 6090,000021 853
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3,964,635,295,1711,44
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,23140,38650,38350,26153,90
Doba obratu aktív 153,76168,28178,79135,75134,57
Doba obratu pohľadávok 3,964,635,295,1711,44
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 24,7920,8625,6026,9126,07
EBIT v minulom roku 7 78611 85329 71340 86024 197
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 8397 78611 85329 71340 860
EBITDA 116 06899 658102 486138 009141 298
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 116 06899 658102 486138 009141 298
Efektívna daňová sadzba 0,92250,61300,36810,25430,2319
Finančná páka 1,541,551,661,321,35
Finančné účty 179 270249 309264 04442 564113 685
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6512-0,6458-0,6009-0,7571-0,7384
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,65120,64580,60090,75710,7384
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 121 679128 139121 629140 745176 371
Krátkodobé pohľadávky 19 69221 18124 42224 68753 998
Krátkodobé záväzky 123 17995 470118 190128 418123 003
Krytie dlhovej služby 12,237,4934,69167,2874,17
Materiál 55 27640 22647 52244 38224 866
Nákladové úroky 3 2904 4402 954825,001 905
Nákladové úroky v minulom roku 4 4402 954825,001 9052 988
Náklady na predaný tovar 1 011 306932 356982 0231 040 1461 109 775
Neobežný majetok 467 831417 187451 671490 692400 013
Obežný majetok 293 712351 114372 715155 557232 824
Obrat aktív 2,372,172,042,692,71
Obrat neobežného majetku 3,884,003,733,554,31
Obrat obežného majetku 6,174,764,5211,207,40
Odpisy 109 626102 28298 040110 196117 324
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 54 81351 14149 02055 09858 662
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 54 81351 14149 02055 09858 662
Osobné náklady 735 074682 891642 121608 907523 983
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 9791 0733 0831 4421 319
Ostatné záväzky z obchodného styku 61 20839 54365 56079 41940 486
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 109 746103 577103 663131 738147 245
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,91620,92510,91290,86780,8553
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,091,081,101,151,17
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,94980,94010,95030,97580,9553
Pohľadávky z obchodného styku 1 1501 7691 7711 24818 387
Pohotová likvidita II. stupeň 1,562,581,820,51851,38
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 7,1033,76-2,246,90-10,24
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -21,29-3,3274,98-86,2124,03
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,52320,53060,66410,32080,3542
Pridaná hodnota 802 304738 149703 380701 671612 635
Primárna platobná neschopnosť 53,2222,3537,0263,642,20
Rýchla likvidita I. stupeň 1,392,361,660,32060,9242
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,242,653,211,141,18
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,242,653,211,141,18
Služby 108 48995 756119 170113 618110 510
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 764 018770 185825 572647 830635 050
Spotreba materiálu… 901 893840 272855 656930 1771 012 366
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 94 941136 807176 3414 34521 853
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 817 4051 685 2821 696 5161 743 9061 740 606
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 79514 77711 1132 08918 196
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 813 6101 670 5051 685 4031 741 8171 722 410
Účtovný cash flow -70 039-14 735221 480-71 12145 780
Úročený dlh 94 941136 807176 3414 34521 853
Úrokové krytie 1,471,754,0136,0221,45
Vlastné imanie 497 519497 399496 104490 481468 939
Všetky záväzky 260 295263 922329 468157 349166 111
Výnosy budúcich období dlhodobé 6 2048 8640,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 6 8188 85913 78629 90242 170
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 8188 85913 78629 90242 170
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 120,001 2955 62321 54229 921
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 2955 62321 54229 92116 408
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 5493 3468 89928 88838 955
Zásoby 94 75080 62484 24988 30665 141
Záväzky 260 295263 922329 468157 349166 111
Záväzky z obchodného styku 61 20839 54365 56079 41940 486
Zisk pred zdanením 1 5493 3468 89928 88838 955
Zmena EBIT 0,62150,65690,39890,72721,69
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -924,003 672-7 1973 64913 101
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -924,003 672-7 1973 64913 101
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 4193 2941 7730,00000,0000