IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 10 390 2849 708 7799 219 5056 947 1524 520 005
Bežná likvidita III. stupeň 7,505,123,165,263,05
Časové rozlíšenie aktív 292 936129 302150 664114 161102 367
Časové rozlíšenie pasív 344 406373 556350 139297 669307 642
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,014,80-0,15250,78350,8333
Celkové tržby 7 059 3126 859 2076 946 5116 645 3650,0000
Celkový dlh 688 613880 6611 567 043697 289554 112
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 866 425-4 344 870-621 461-838 071-365 775
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 866 4254 344 870621 461838 071365 775
Čistý cash flow 521 5553 723 409-216 610464 510365 775
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 146 0211 484 6951 769 5441 687 866614 454
Čistý zisk 902 7051 152 2391 350 1291 309 667614 450
Čistý zisk v minulom roku 1 152 2391 350 1291 309 667984 276755 495
Cudzie zdroje -9 357 265-8 454 562-7 302 323-5 952 194-3 658 251
Daň z príjmov 243 316332 456419 415378 1990,0000
Daň z príjmov v minulom roku 332 456419 415378 199286 2610,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 243 316332 456419 415378 1990,0000
Dlhodobé pohľadávky 156 907115 07781 23085 32273 353
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 65,2573,01250,88202,51107,95
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 61,4871,3671,5970,5257,76
Doba obratu aktív 538,28517,62485,20381,81275,51
Doba obratu pohľadávok 73,3879,14255,15207,19112,43
Doba obratu zásob 74,94268,90436,73344,99328,10
Doba splácania záväzkov 878,904 80812 4724 67458,74
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 26,7741,3474,7432,5826,76
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 421,383 30710 1902 5700,0000
EBIT v minulom roku 1 484 6951 769 5441 687 8661 270 566755 591
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 146 0211 484 6951 769 5441 687 866614 454
EBITDA 2 031 2752 307 8432 442 6102 346 8781 286 829
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 031 2752 307 8432 442 6102 346 8781 286 829
Finančná páka 1,111,151,261,171,24
Finančné účty 4 866 4254 344 870621 461838 071365 775
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9006-0,8708-0,7921-0,8568-0,8093
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,90060,87080,79210,85680,8093
Hrubá marža 0,62020,64220,60290,58830,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 041 0012 315 1552 441 7032 345 4691 259 960
Krátkodobé pohľadávky 1 259 4611 369 3754 767 0353 684 6641 771 096
Krátkodobé záväzky 516 742775 3871 420 140592 839438 960
Krytie dlhovej služby 7,838,159,2012,336,19
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00004,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,000029,0096,00
Náklady na predaný tovar 2 667 4372 441 1242 747 1292 732 0752 727 495
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 214 59858 86641 56246 29745 154
Neobežný majetok 3 770 4943 706 7873 549 3852 181 1752 166 825
Obežný majetok 6 326 8545 872 6905 519 4564 651 8162 250 813
Obrat aktív 0,67810,70520,75230,95601,32
Obrat neobežného majetku 1,871,851,953,042,76
Obrat obežného majetku 1,111,171,261,432,66
Obrat zásob 4,871,360,83581,061,11
Odpisy 888 408824 756671 374657 146418 084
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 444 204412 378335 687328 573418 084
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 444 204412 378335 687328 5730,0000
Osobné náklady 2 629 6392 418 7082 036 1081 839 1200,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 9401 8381 7431 40926 869
Ostatné záväzky z obchodného styku 137 754428 8021 060 551201 4380,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 791 1131 976 9952 021 5031 966 8131 032 534
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,60060,54910,48610,47050,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,07390,5428-0,03120,06990,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 20,4074,83100,7784,441,20
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,661,822,062,130,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,241,361,551,577,80
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,07400,5439-0,03120,06990,0611
Pohľadávky z obchodného styku 1 186 7361 338 5421 360 2521 283 053947 693
Pohotová likvidita II. stupeň 7,455,093,135,213,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -17,94-2,2733,71-12,81-10,00
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,000091 444
Pridaná hodnota 4 378 0704 405 0574 188 3623 909 2493 260 709
Primárna platobná neschopnosť 0,20880,39840,85300,25410,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 5,653,780,35110,94110,4899
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,33900,38160,64150,29710,4306
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,33900,38160,64150,29710,4306
Služby 2 082 3041 971 4712 273 0922 270 3972 248 455
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 390 2849 708 7799 219 5056 947 1524 520 005
Spotreba materiálu… 370 535410 787432 475415 381433 886
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 051 3406 850 7566 935 9096 641 3245 988 204
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 8334 575418,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 158 591143 066145 182139 697166 144
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 886 9166 703 1156 790 3096 501 6275 822 060
Účtovný cash flow 521 5553 723 409-216 610464 510365 775
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000153 614
Vlastné imanie 9 357 2658 454 5627 302 3235 952 1943 658 251
Všetky záväzky 688 613880 6611 567 043697 289554 112
Výnosy budúcich období dlhodobé 231 759255 482238 726171 797186 262
Výnosy budúcich období krátkodobé 27 66227 76126 70418 49321 660
Výsledok hospodárenia 1 148 7001 487 6621 771 6541 689 732838 864
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 148 7001 487 6621 771 6541 689 732838 864
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 902 7051 152 2391 350 1291 309 667614 450
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 152 2391 350 1291 309 667984 276755 495
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 146 0211 484 6951 769 5441 687 866811 041
Zásoby 44 06143 36849 73043 75940 589
Záväzky 688 613880 6611 567 043697 289554 112
Záväzky z obchodného styku 247 746533 3361 160 326325 9880,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 109 992104 53499 775124 5500,0000
Zisk pred zdanením 1 146 0211 484 6951 769 5441 687 866811 041
Zmena EBIT 0,77190,83901,051,330,8132
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000029 881