AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 73 091 68859 307 92052 282 03346 445 86640 625 900
Bežná likvidita III. stupeň 3,413,513,503,602,72
Časové rozlíšenie aktív 667 115768 0831 131 3541 125 7662 390 460
Časové rozlíšenie pasív 2 432 879876 951288 898466 328892 636
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,051,241,361,441,90
Celkové tržby 189 832 365147 842 693130 792 248119 331 9940,0000
Celkový dlh 36 179 52632 390 02829 966 03427 120 51426 028 291
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 224 433-10 691 215-9 610 136-5 857 570-4 637 322
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 224 43310 691 2159 610 1365 857 5704 637 322
Čistý cash flow -466 7821 081 0793 752 566599 2374 637 322
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10 985 0685 588 6714 894 8183 027 4071 741 809
Čistý zisk 8 438 3424 013 8403 168 0771 618 2281 238 458
Čistý zisk v minulom roku 4 013 8403 168 0771 618 2283 535 8231 338 696
Cudzie zdroje -34 479 283-26 040 941-22 027 101-18 859 024-13 704 973
Daň z príjmov 2 479 7541 522 3611 467 513900 4050,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 522 3611 467 513900 4051 386 3720,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 479 7541 522 3611 467 513900 4050,0000
Dlhodobé pohľadávky 2 192 5911 899 3141 529 2311 373 781804 457
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 104,02100,0899,03101,5096,43
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 103,9697,6997,1298,7693,86
Doba obratu aktív 140,63146,53146,64142,53142,13
Doba obratu pohľadávok 108,24104,77103,31105,7199,24
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000207,00
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 31,9834,4036,0432,7541,39
EBIT v minulom roku 5 588 6714 894 8183 027 4075 426 4801 697 918
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10 985 0685 588 6714 894 8183 027 4071 741 809
EBITDA 14 398 1749 022 2918 513 0666 019 7944 175 671
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 398 1749 022 2918 513 0666 019 7944 175 671
Finančná páka 2,122,282,372,462,96
Finančné účty 10 224 43310 691 2159 610 1365 857 5704 637 322
Hrubá marža 0,79330,85350,83810,80780,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 14 378 5009 014 3308 554 2296 388 5924 156 231
Krátkodobé pohľadávky 54 062 39240 507 08335 306 61033 074 97627 562 567
Krátkodobé záväzky 16 622 89613 924 08812 848 96610 672 67111 829 525
Krytie dlhovej služby 5,769,8215,536,172,99
Nákladové úroky 66 97252 470259 228508 774503 351
Nákladové úroky v minulom roku 52 470259 228508 774504 285359 222
Náklady na predaný tovar 39 112 26521 555 52820 523 51622 545 65020 859 006
Neobežný majetok 5 945 1575 442 2254 704 7025 013 7735 231 094
Obežný majetok 66 479 41653 097 61246 445 97740 306 32733 004 346
Obrat aktív 2,602,492,492,562,57
Obrat neobežného majetku 31,9127,1527,6623,7219,94
Obrat obežného majetku 2,852,782,802,953,16
Odpisy 3 338 2403 385 8523 586 6303 268 8741 528 449
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 669 1201 692 9261 793 3151 634 4371 528 449
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 669 1201 692 9261 793 3151 634 4370,0000
Osobné náklady 137 457 128118 394 779103 306 42191 823 3010,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 25 69826 42717 31516 41819 440
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 993 2004 321 9193 586 8722 805 0660,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 11 776 5827 399 6926 754 7074 887 1022 766 907
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,91280,93830,94250,95260,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00004,00
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,101,071,061,050,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,071,041,031,0154,61
Pohľadávky z obchodného styku 54 031 69639 541 60134 626 15432 181 64426 828 247
Pohotová likvidita II. stupeň 3,413,513,503,602,72
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 73,87-24,09-5,87-31,47-2,96
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -6,9720,6014,481,189,21
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,49500,54610,57320,58390,6407
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,051,241,361,441,90
Pridaná hodnota 150 590 788126 179 895109 614 44196 396 69983 469 849
Rýchla likvidita I. stupeň 0,53660,72230,73150,52590,3645
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,513,593,524,516,23
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,513,593,524,516,23
Služby 37 599 91119 280 00418 281 31220 821 90319 660 940
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 73 091 68859 307 92052 282 03346 445 86640 625 900
Spotreba materiálu… 1 512 3542 275 5242 242 2041 723 7471 198 066
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 189 706 065147 744 656130 167 196119 134 957104 328 855
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 0129 23329 239192 6080,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 189 703 053147 735 423130 137 957118 942 349104 328 855
Účtovný cash flow -466 7821 081 0793 752 566599 2374 637 322
Úrokové krytie 164,02106,5118,885,953,46
Vlastné imanie 34 479 28326 040 94122 027 10118 859 02413 704 973
Všetky záväzky 36 179 52632 390 02829 966 03427 120 51426 028 291
Výnosy budúcich období dlhodobé 2 165 845780 951206 577249 724656 398
Výnosy budúcich období krátkodobé 267 03485 25682 321216 604236 238
Výsledok hospodárenia 11 036 7185 631 6344 942 3152 866 6512 631 603
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 036 7185 631 6344 942 3152 866 6512 631 603
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 438 3424 013 8403 168 0771 618 2281 238 458
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 013 8403 168 0771 618 2283 535 8231 338 696
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 918 0965 536 2014 635 5902 518 6332 084 986
Záväzky 36 179 52632 390 02829 966 03427 120 51426 028 291
Záväzky z obchodného styku 5 237 8634 327 4344 108 7052 872 0410,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 244 6635 515521 83366 9750,0000
Zisk pred zdanením 10 918 0965 536 2014 635 5902 518 6332 084 986
Zmena EBIT 1,971,141,620,55791,03
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 26 22814 03813 36076 87715 619