VELES, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 38 21443 82353 54326 20224 396
Bežná likvidita III. stupeň 0,86090,87530,87890,83770,7556
Časové rozlíšenie aktív 952,00944,001 053633,00590,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3682-1,170,58090,5645-0,1943
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -8,74-9,64-10,02-4,42-4,26
Celkové tržby 107 028113 619118 850109 442109 291
Celkový dlh 43 15448 89759 48033 86631 878
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 069-11 888-17 848-14 399-10 073
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 06911 88817 84814 39910 073
Čistý cash flow -1 819-5 9603 4494 326-1 454
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 761,002 0052 837778,00557,00
Čistý zisk 134,00862,001 728-182,00-480,00
Čistý zisk v minulom roku 862,001 728-182,00-480,001 484
Cudzie zdroje 4 9405 0745 9377 6647 482
Daň z príjmov 189,00412,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 412,00960,00960,00960,00989,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 189,00412,00960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 70,3966,5263,2437,2838,91
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 70,3966,5263,2437,2838,91
Doba obratu aktív 130,35140,92164,4487,4582,78
Doba obratu pohľadávok 70,3966,5263,2437,2838,91
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 125,43123,15138,01104,3999,38
EBIT v minulom roku 2 0052 837778,00557,002 898
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 761,002 0052 837778,00557,00
EBITDA 9 77811 9656 8817 25510 393
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 77811 9656 8817 25510 393
Efektívna daňová sadzba 0,58510,32340,35711,232,00
Finančná páka -7,74-8,64-9,02-3,42-3,26
Finančné účty 10 06911 88817 84814 39910 073
Hrubá marža 0,51660,69580,64970,70580,7189
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 2559 4984 7115 3088 318
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,96230,87390,83931,191,20
Krátkodobé pohľadávky 20 63720 68820 59211 17011 468
Krátkodobé záväzky 36 77338 29744 93631 27729 289
Krytie dlhovej služby 22,3216,3746,180,0000134,97
Nákladové úroky 438,00731,00149,000,000077,00
Nákladové úroky v minulom roku 731,00149,000,000077,00425,00
Náklady na predaný tovar 51 71134 44941 63732 11929 002
Neobežný majetok 6 55610 30314 0500,00002 265
Obežný majetok 30 70632 57638 44025 56921 541
Obrat aktív 2,802,592,224,174,41
Obrat neobežného majetku 16,3211,028,460,000047,49
Obrat obežného majetku 3,483,483,094,284,99
Odpisy 7 4947 4941 8744 5307 762
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 7473 747937,002 2653 881
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 7473 747937,002 2653 881
Osobné náklady 47 01568 24168 57570 70372 125
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 5232 4672 1701 9472 075
Ostatné záväzky z obchodného styku 23 68324 31923 6587 774255,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 6288 3563 6024 3487 282
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,52810,36280,3296-0,1533-0,1138
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,26350,27130,33330,54950,4129
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,85030,86320,88820,91530,9180
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,181,161,131,091,09
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,011,041,101,030,9835
Pohľadávky z obchodného styku 20 63720 68820 59211 17011 468
Pohotová likvidita II. stupeň 0,86090,87530,87890,83770,7556
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,72-0,85131,721,77-5,15
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -4,15-8,1523,150,0000-18,88
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,131,121,111,291,31
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -8,74-9,64-10,02-4,42-4,26
Pridaná hodnota 55 29579 06077 21177 24378 570
Primárna platobná neschopnosť 1,151,181,150,69600,0222
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,414,098,644,673,07
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,414,098,644,673,07
Služby 24 01512 81523 33014 5185 608
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 38 21443 82353 54326 20224 396
Spotreba materiálu… 27 69621 63418 30717 60123 394
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 107 006113 509118 848109 362107 572
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 107 006113 509118 848109 362107 572
Účtovný cash flow -1 819-5 9603 4494 326-1 454
Úrokové krytie 1,742,7419,040,00007,23
Vlastné imanie -4 940-5 074-5 937-7 664-7 482
Všetky záväzky 43 15448 89759 48033 86631 878
Výsledok hospodárenia 2 2844 4715 0072 7252 631
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 2844 4715 0072 7252 631
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 134,00862,001 728-182,00-480,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 862,001 728-182,00-480,001 484
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 323,001 2742 688778,00480,00
Záväzky 43 15448 89759 48033 86631 878
Záväzky z obchodného styku 23 68324 31923 6587 774255,00
Zisk pred zdanením 323,001 2742 688778,00480,00
Zmena EBIT 0,37960,70673,651,400,1922

Činnosti firmy
Úprava vody
Organizovanie a technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych, spoločenských..
Grafické práce pomocou počítača
Školiteľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Výroba kozmetických prípravkov
Predaj upravenej vody
Organizovanie kurzov, školení a seminárov
Čistiace a upratovacie práce
Manažment
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Faktoring a forfaiting
Poskytovanie informácií prostredníctvom internetu
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Vydávanie, produkcia, výroba, rozmnožovanie, distribúcia, prenájom a predaj..
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Vydavateľská činnosť
Administratívne práce
Reklamná a propagačná činnosť
Činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
Výstavnícka činnosť
Výskum trhu a verejnej mienky
Prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
Výskum a vývoj v rozsahu voľnej živnosti
Výroba mydla a saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov
Vedenie účtovníctva
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Stáčanie prírodnej minerálnej vody a výroba nealkoholických nápojov
Agentúrna činnosť a modeling
Počítačová grafika a tvorba webových stránok
Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych..
Marketing
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových..
Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých..
Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a..
Vydávanie, výroba, prenájom, prehrávanie, rozmnožovanie, distribúcia, šírenie..