Boge Elastmetall Slovakia, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 112 293 510103 971 14087 324 19475 688 62766 081 386
Bankové úvery 17 126 2020,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,491,181,001,041,15
Bežné bankové úvery 1 831 7310,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 5 651 8255 697 442132 397148 941158 346
Časové rozlíšenie pasív 2 080 2182 991 4437 937 8955 005 2894 717 458
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,041,040,86860,85210,7813
Celkové tržby 152 410 197153 211 172127 960 334111 078 389107 122 177
Celkový dlh 56 230 20651 495 68836 901 70232 520 10426 914 229
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 15 642 022-446 071-2 357 241-5 161 280-5 935 481
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 484 180446 0712 357 2415 161 2805 935 481
Čistý cash flow 1 038 109-1 911 170-2 804 039-774 201-3 404 037
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 803 0055 579 6685 609 7344 896 1903 352 952
Čistý zisk 4 499 0764 398 9684 321 3633 713 5352 324 870
Čistý zisk v minulom roku 4 398 9684 321 3633 713 5352 324 8702 771 404
Cudzie zdroje -53 983 086-49 484 009-42 484 597-38 163 234-34 449 699
Daň z príjmov 1 082 6561 107 1141 225 4921 095 669998 440
Daň z príjmov v minulom roku 1 107 1141 225 4921 095 669998 440973 423
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 082 6561 107 1141 225 4921 095 669998 440
Dlhodobé bankové úvery 15 294 4710,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,0000415 24684 940116 6540,0000
Dlhodobý dlh 15 294 4710,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 61,0773,7473,4559,0554,91
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 53,6570,2268,9054,3349,84
Doba obratu aktív 281,13280,32268,65264,89243,79
Doba obratu pohľadávok 61,0774,8673,7159,4654,91
Doba obratu zásob 1 0182 15011 51110 0019 205
Doba splácania záväzkov 1 5454 40930 50026 75621 724
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 77,87116,3990,6889,6278,43
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 797,001 91618 67815 82712 282
EBIT v minulom roku 5 579 6685 609 7344 896 1903 352 9523 782 425
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 803 0055 579 6685 609 7344 896 1903 352 952
EBITDA 14 466 44723 828 42715 263 42713 548 68514 454 228
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 466 44723 828 42715 263 42713 548 68514 454 228
Finančná páka 2,082,102,061,981,92
Finančné účty 1 484 180446 0712 357 2415 161 2805 935 481
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4807-0,4759-0,4865-0,5042-0,5213
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,48070,47590,48650,50420,5213
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 14 418 61323 833 21715 275 27513 552 43614 558 506
Krátkodobé pohľadávky 24 391 44127 351 34423 874 95116 872 48714 882 760
Krátkodobé záväzky 31 103 81443 169 07629 474 57325 608 29121 258 235
Krytie dlhovej služby 7,198,201,912,663,04
Materiál 7 362 3066 964 4736 232 1224 363 3103 849 971
Nákladové úroky 221 27373 58662 87986 98629 642
Nákladové úroky v minulom roku 73 58662 87986 98629 64237 598
Náklady na predaný tovar 115 705 158110 178 51394 810 69281 383 99778 814 886
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 7 347 7553 573 845352 726349 338357 174
Neobežný majetok 60 268 96849 012 55049 750 37543 817 52136 096 680
Obežný majetok 46 372 71749 261 14837 441 42231 722 16529 826 360
Obrat aktív 1,301,301,361,381,50
Obrat neobežného majetku 2,422,762,382,382,74
Obrat obežného majetku 3,142,753,173,293,32
Odpisy 8 603 05018 241 6829 634 6688 610 75611 115 880
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 301 5259 120 8414 817 3344 305 3785 557 940
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 301 5259 120 8414 817 3344 305 3785 557 940
Osobné náklady 26 775 47225 128 85522 306 76218 549 55016 298 509
Ostatné náklady na finančnú činnosť 49 43410 21012 03414 40311 042
Ostatné záväzky z obchodného styku 13 676 74516 781 10714 874 04514 227 49510 049 251
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 102 12622 640 65013 956 03112 324 29113 440 750
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,89681,060,93610,80800,8118
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 4,066,6167,5665,7256,21
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,120,94001,071,241,23
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,84390,54460,74610,84530,7324
Pohľadávky z obchodného styku 21 429 41026 044 40622 397 05715 522 59313 509 137
Pohotová likvidita II. stupeň 0,90040,72560,70470,72460,8075
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -52,0025,8915,1549,2910,12
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 4,69-25,97-44,59-8,90-114,84
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,50070,49530,42260,42970,4073
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,041,040,86860,85210,7813
Pridaná hodnota 29 856 82623 621 30423 830 07822 958 69820 078 125
Primárna platobná neschopnosť 0,74870,72040,80590,97590,8896
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,892,162,422,401,86
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,892,162,422,401,86
Služby 14 807 12915 630 39114 859 78115 039 48714 884 183
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 112 293 510103 971 14087 324 19475 688 62766 081 386
Spotreba materiálu… 92 583 09091 924 17679 292 97866 208 87864 801 407
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 17 126 2020,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 145 794 158135 387 133118 654 739104 301 64298 993 902
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 800,007 50011 9419 07757 660
Tržby z predaja tovaru 8 171 8744 057 38320 67897 977159 354
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 137 621 484131 322 250118 622 120104 194 58898 776 888
Účtovný cash flow 1 038 109-1 911 170-2 804 039-774 201-3 404 037
Úročený dlh 17 126 2020,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 26,2375,8389,2156,29113,11
Vlastné imanie 53 983 08649 484 00942 484 59738 163 23434 449 699
Všetky záväzky 56 230 20651 495 68836 901 70232 520 10426 914 229
Výnosy budúcich období dlhodobé 65 501717 8705 962 0233 475 2343 091 463
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 726 5362 112 7001 975 8721 530 0551 625 995
Výsledok hospodárenia 5 855 7185 590 9775 622 4974 912 2153 343 742
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 855 7185 590 9775 622 4974 912 2153 343 742
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 499 0764 398 9684 321 3633 713 5352 324 870
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 398 9684 321 3633 713 5352 324 8702 771 404
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 581 7325 506 0825 546 8554 809 2043 323 310
Zásoby 20 497 09621 048 48711 124 2909 571 7449 008 119
Záväzky 56 230 20651 495 68836 901 70232 520 10426 914 229
Záväzky z obchodného styku 16 044 25418 762 69418 050 09215 147 98712 018 262
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 2 367 5091 981 5873 176 047920 4921 969 011
Zisk pred zdanením 5 581 7325 506 0825 546 8554 809 2043 323 310
Zmena EBIT 1,040,99461,151,460,8865
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -967 184949 899-305 207213 7061 227 878
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -967 184949 899-305 207213 7061 227 878
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8 4793 26818 20334 79152 266