BOMAT s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 403 500429 727344 411362 960428 207
Bankové úvery 0,00000,00000,00006 86227 936
Bežná likvidita III. stupeň 0,97331,181,770,99180,8159
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00006 86227 936
Časové rozlíšenie aktív 3 1992 1061 7751 8331 332
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,46370,56390,28050,55550,8466
Celkové tržby 417 229494 692483 100494 8590,0000
Celkový dlh 127 828154 94175 437129 625196 317
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -11 541-43 350-5 796-30 22116 944
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 50 19168 80039 24637 08310 992
Čistý cash flow -18 60929 5542 163-6 72610 992
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 31011 8958 5073 9816 935
Čistý zisk 6 3398 8005 6391 3344 847
Čistý zisk v minulom roku 8 8005 6391 333112,002 756
Cudzie zdroje -275 672-274 786-268 974-233 335-231 890
Daň z príjmov 1 9713 0952 6801 6310,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 0952 6801 6321 2230,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 9713 0952 6801 6310,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 50,4759,8347,1251,4886,44
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 44,9257,0144,1048,7482,00
Doba obratu aktív 364,87323,32273,68275,79411,88
Doba obratu pohľadávok 50,4759,8347,1251,4886,44
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000248,97
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 78,4392,6629,5990,42138,22
EBIT v minulom roku 11 8958 5073 9813 8875 270
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 31011 8958 5073 9816 935
EBITDA 40 51737 55545 79650 76139 677
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 40 51737 55545 79650 76139 677
Efektívna daňová sadzba 0,23720,26020,32220,55010,0000
Finančná páka 1,461,561,281,561,85
Finančné účty 50 19168 80039 24637 08310 992
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6832-0,6394-0,7810-0,6429-0,5415
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,68320,63940,78100,64290,5415
Hrubá marža 0,54380,45140,40620,38490,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 46 82237 17045 48650 35438 901
Krátkodobé finančné výpomoci 38 65025 45033 4500,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 55 80879 51459 29767 75689 870
Krátkodobé záväzky 86 731123 15537 233119 002143 696
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000243,6049,9619,00
Materiál 12 82914 8035 8975 88716 014
Nákladové úroky 0,00000,0000188,001 0162 088
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000188,001 0162 5522 514
Náklady na predaný tovar 176 737261 839263 085289 922199 787
Neobežný majetok 281 473253 905219 639238 127288 180
Obežný majetok 118 828173 716122 997123 000138 695
Obrat aktív 1,001,131,331,320,8862
Obrat neobežného majetku 1,431,912,092,021,32
Obrat obežného majetku 3,402,793,733,912,74
Odpisy 35 16825 27036 97646 37431 415
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 17 58412 63518 48823 18731 415
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 17 58412 63518 48823 1870,0000
Osobné náklady 216 313208 507177 976168 2770,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 361,00402,00310,00407,00776,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000017,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 67 06779 08016 07413 1690,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 41 50734 07042 61547 70836 262
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,95330,93380,90690,88360,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,8529
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,051,071,101,130,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,90230,95510,91300,88735,72
Pohľadávky z obchodného styku 49 67175 77155 49964 14285 247
Pohotová likvidita II. stupeň 0,87091,011,420,84750,5954
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 14,81-9,30-124,3534,69-21,10
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,000011,51-6,625,26
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,46370,56390,28050,55550,8466
Pridaná hodnota 226 902223 280196 252190 451179 679
Primárna platobná neschopnosť 1,351,040,28960,20530,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,40030,46300,55520,29460,0640
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,154,131,652,554,95
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,154,131,652,554,95
Služby 96 115197 576155 903170 23193 701
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 403 500429 727344 411362 960428 207
Spotreba materiálu… 70 02356 304113 465122 518116 963
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 38 65025 45033 4506 86227 936
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 406 972485 119459 337480 373379 466
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 3330,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 403 639485 119459 337480 373379 466
Účtovný cash flow -18 60929 5542 163-6 72610 992
Úročený dlh 38 65025 45033 4506 86227 936
Úrokové krytie 0,00000,000045,253,923,32
Vlastné imanie 275 672274 786268 974233 335231 890
Všetky záväzky 127 828154 94175 437129 625196 317
Výsledok hospodárenia 8 68212 2858 8204 3878 262
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 68212 2858 8204 3878 262
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 3398 8005 6391 3344 847
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 8005 6391 333112,002 756
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 31011 8958 3192 9655 393
Zásoby 12 82925 40224 45418 16137 833
Záväzky 127 828154 94175 437129 625196 317
Záväzky z obchodného styku 67 06779 08016 07413 1690,0000
Zisk pred zdanením 8 31011 8958 3192 9655 393
Zmena EBIT 0,69861,402,141,021,32
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -10 599-7 9596 2832 82710 877
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -10 599-7 9596 2832 82710 877