AGRITEC, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 221 4371 328 2981 127 3741 037 197717 964
Bankové úvery 18 9609 00018 00027 00036 000
Bežná likvidita III. stupeň 0,90340,93090,75331,030,8376
Bežné bankové úvery 18 9609 00018 00027 00036 000
Časové rozlíšenie aktív 14 97514 2605 0819 49731 483
Časové rozlíšenie pasív 1 046876,001 0331 4811 477
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,480,4794-0,77840,05280,0565
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,405,054,634,341,50
Celkové tržby 3 620 8103 277 8162 767 9852 002 7984 557 448
Celkový dlh 994 2541 107 913926 426841 762430 290
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 476 643132 43436 196200 811199 570
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -457 683-123 434-18 196-173 811-163 570
Čistý cash flow -334 249-105 238155 615-10 241-16 164
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 51 58747 80326 9041 154104 358
Čistý zisk 18 17419 7945 962-30 03691 962
Čistý zisk v minulom roku 19 794-35 705-30 03669 74615 813
Cudzie zdroje -226 137-219 509-199 915-193 954-286 197
Daň z príjmov 6 3738 5886 25815 9490,0000
Daň z príjmov v minulom roku 8 5886 25915 94922 2166 545
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 3738 5886 25815 9490,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 42,1932,2415,4973,385,21
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 40,9425,5513,5870,642,49
Doba obratu aktív 131,57152,32158,78203,1959,92
Doba obratu pohľadávok 42,1932,2415,4973,385,21
Doba obratu zásob 122,85116,3698,58167,2042,09
Doba splácania záväzkov 125,99148,79148,88208,2838,33
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 103,89125,33127,49159,0332,39
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 77,6285,6936,87112,1312,46
EBIT v minulom roku 47 803-14 7621 154104 35840 393
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 51 58747 80326 9041 154104 358
EBITDA 241 688305 608198 055274 848351 928
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 241 688305 608198 055274 848351 928
Efektívna daňová sadzba 0,25960,30260,5121-1,130,0000
Finančná páka 5,406,055,645,352,51
Finančné účty -457 683-123 434-18 196-173 811-163 570
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 669 196383 202321 101482 338613 218
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,78960,82280,80290,78260,5405
Krátkodobé pohľadávky 391 644281 120109 972374 57262 383
Krátkodobé záväzky 964 4941 092 989905 157811 744388 080
Krytie dlhovej služby 8,9415,7413,4918,0328,39
Nákladové úroky 27 04019 42114 68415 24112 396
Nákladové úroky v minulom roku 19 42114 68415 24112 39618 035
Náklady na predaný tovar 3 069 6282 891 0822 428 7191 590 9654 040 906
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 794 2532 681 1812 219 0981 422 5413 695 859
Neobežný majetok 332 022301 602431 159175 312361 522
Obežný majetok 874 4401 012 436691 134852 388324 959
Obrat aktív 2,772,402,301,806,09
Obrat neobežného majetku 10,2110,556,0110,6312,10
Obrat obežného majetku 3,883,143,752,1913,46
Obrat zásob 2,973,143,702,188,67
Odpisy 205 526262 410163 816169 408218 036
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 102 763131 20581 90884 704109 018
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 102 763131 20581 90884 704109 018
Osobné náklady 184 585161 054138 543105 318123 896
Ostatné náklady na finančnú činnosť 16 39218 14016 93617 86015 730
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00003 2960,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 594 236629 466224 156437 015126 178
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 223 700282 204169 778139 372309 998
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,57870,55170,85100,38700,3727
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,731,811,182,582,68
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,81760,68940,53840,99070,9721
Pohľadávky z obchodného styku 380 104222 80896 414360 56729 807
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,67662,09-1,2818,9417,71
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -12,36-5,4210,60-0,6719-1,30
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,81400,83410,82180,81160,5993
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,405,054,634,341,50
Pridaná hodnota 318 941291 926162 800272 168332 399
Primárna platobná neschopnosť 1,562,832,321,214,23
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,113,634,683,061,22
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,113,634,683,061,22
Služby 125 218114 181120 250123 133237 113
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 221 4371 328 2981 127 3741 037 197717 964
Spotreba materiálu… 150 15795 72089 37145 291107 934
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 18 9609 00018 00027 00036 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 610 5193 230 8752 661 5101 974 1604 511 815
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 221 95047 86769 991111 027138 510
Tržby z predaja tovaru 3 216 3562 997 3712 465 8631 717 3424 300 086
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 172 213185 637125 656145 79173 219
Účtovný cash flow -334 249-105 238155 615-10 241-16 164
Úročený dlh 18 9609 00018 00027 00036 000
Úrokové krytie 1,912,461,830,07578,42
Vlastné imanie 226 137219 509199 915193 954286 197
Všetky záväzky 994 2541 107 913926 426841 762430 290
Výsledok hospodárenia 67 84166 66343 95015 721120 084
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 67 84166 66343 95015 721120 084
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 18 17419 7945 962-30 03691 962
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 19 794-35 705-30 03669 74615 813
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 24 54728 38212 220-14 08791 962
Zásoby 940 479854 750599 358651 627426 146
Záväzky 994 2541 107 913926 426841 762430 290
Záväzky z obchodného styku 594 236629 466224 156437 015126 178
Zisk pred zdanením 24 54728 38212 220-14 08791 962
Zmena EBIT 1,08-3,2423,310,01112,58
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 190 27124 40260 280200 746152 318