Penzión TEMATÍN, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 027 6461 071 3051 094 7161 143 3441 345 978
Bankové úvery 41 81841 0540,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 0,000019 3940,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 2 1721 4031 8004 0311 772
Časové rozlíšenie pasív 18 85120 20021 55023 02726 230
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,85230,60610,48630,39450,2929
Celkové tržby 235 578246 484252 341323 8250,0000
Celkový dlh 464 167396 679351 120316 925299 018
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 29 55925 717-4 162-4 334-21 062
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 25915 3374 1624 33421 062
Čistý cash flow -3 07811 175-172,003 78521 062
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -106 566-63 649-80 386-34 548-29 092
Čistý zisk -109 798-67 620-81 346-35 927-30 179
Čistý zisk v minulom roku -67 620-81 346-35 927-66 762-27 946
Cudzie zdroje -544 628-654 426-722 046-803 392-1 020 730
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 41 81821 6600,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,0000114 649
Dlhodobý dlh 41 81821 6600,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 5,235,972,564,943,59
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3,494,542,563,313,59
Doba obratu aktív 1 6211 6461 6051 3031 537
Doba obratu pohľadávok 5,235,972,564,94134,50
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000290,21
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 465,15353,37333,89220,59193,21
EBIT v minulom roku -63 649-80 386-34 548-65 399-27 206
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -106 566-63 649-80 386-34 548-29 092
EBITDA -28 31914 4464 08149 39611 251
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -28 31914 4464 08149 39611 251
Finančná páka 1,891,641,521,421,32
Finančné účty 12 25915 3374 1624 33421 062
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5300-0,6109-0,6596-0,7027-0,7584
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,53000,61090,65960,70270,7584
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -31 34811 5511 86046 9978 520
Krátkodobé pohľadávky 3 3153 8841 7454 3363 147
Krátkodobé záväzky 294 806229 941227 783193 583169 212
Krytie dlhovej služby -1,280,62240,18942,110,4133
Materiál 7 24710 4209 14011 6519 678
Nákladové úroky 3 2323 0110,0000419,001 087
Nákladové úroky v minulom roku 3 0110,0000419,00403,00740,00
Náklady na predaný tovar 171 128171 709175 766192 881212 823
Neobežný majetok 1 002 6531 040 2611 077 8691 118 9921 195 670
Obežný majetok 22 82129 64115 04720 321148 536
Obrat obežného majetku 10,148,0116,5515,762,15
Odpisy 75 21675 21682 24681 55240 079
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 37 60837 60841 12340 77640 079
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 37 60837 60841 12340 7760,0000
Osobné náklady 119 60090 940103 968111 7150,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 0292 8952 2212 3992 731
Ostatné záväzky z obchodného styku 13 48613 18222 11727 9920,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -34 5827 596900,0045 6259 900
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,991,381,420,87660,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,5020
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,50340,72350,70451,140,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,30900,39600,39330,65942,67
Pohľadávky z obchodného styku 2 2142 9531 7452 9053 147
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 176,94-58,564 198-212,26-48,46
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,95243,710,00009,0319,38
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,85230,60610,48630,39450,2929
Pridaná hodnota 60 20665 79773 244127 437106 836
Primárna platobná neschopnosť 6,094,4612,679,640,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -16,3927,4686,046,4226,58
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -16,3927,4686,046,4226,58
Služby 34 63043 03337 00442 95753 325
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 027 6461 071 3051 094 7161 143 3441 345 978
Spotreba materiálu… 136 498128 676138 762149 924159 498
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 41 81841 0540,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 231 334237 506249 010320 318319 659
Tržby z predaja tovaru 0,000014,000,000026,008,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 231 334237 492249 010320 292319 651
Účtovný cash flow -3 07811 175-172,003 78521 062
Úročený dlh 41 81841 0540,00000,00000,0000
Úrokové krytie -32,97-21,140,0000-82,45-26,76
Vlastné imanie 544 628654 426722 046803 3921 020 730
Všetky záväzky 464 167396 679351 120316 925299 018
Výnosy budúcich období dlhodobé 18 85120 20021 55023 02725 981
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,0000156,00
Výsledok hospodárenia -103 535-60 770-78 165-32 156-28 828
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -103 535-60 770-78 165-32 156-28 828
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -109 798-67 620-81 346-35 927-30 179
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -67 620-81 346-35 927-66 762-27 946
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -109 798-66 660-80 386-34 967-32 670
Zásoby 7 24710 4209 14011 6519 678
Záväzky 464 167396 679351 120316 925299 018
Záväzky z obchodného styku 13 48613 18222 11727 9920,0000
Zisk pred zdanením -109 798-66 660-80 386-34 967-32 670
Zmena EBIT 1,670,79182,330,52831,07