Univerzálna maklérska spoločnosť, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 166 0511 218 2461 093 524697 166645 358
Bežná likvidita III. stupeň 2,844,143,402,421,88
Časové rozlíšenie aktív 3 9822 0511 8231 9472 658
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0864-0,1721-0,1103-0,0715-0,5952
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,20080,64140,29650,02720,4445
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,77340,68421,107,421,82
Celkové tržby 2 496 7292 520 2492 212 0471 842 8940,0000
Celkový dlh 508 535494 914572 844614 413416 707
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -361 914-305 106-180 632-123 214-136 090
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 361 914305 106180 632123 214136 090
Čistý cash flow 56 808124 47457 4185 915136 090
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 186 511269 092233 333174 006198 351
Čistý zisk 136 836202 652169 115131 934197 138
Čistý zisk v minulom roku 202 652169 115131 934188 117261 762
Cudzie zdroje -657 516-723 332-520 680-82 753-228 651
Daň z príjmov 49 67565 18257 92640 6670,0000
Daň z príjmov v minulom roku 65 18257 92640 66754 6190,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 49 67565 18257 92640 6670,0000
Dlhodobé pohľadávky 54 50566 32480 340142 95148 496
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 64,0872,2278,2979,7879,04
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 63,9669,6977,1779,7078,96
Doba obratu aktív 170,49177,06180,60138,84116,65
Doba obratu pohľadávok 72,0581,8691,56108,2587,80
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000070,90
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 41,3728,2031,9843,2755,34
EBIT v minulom roku 269 092233 333174 006243 529262 911
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 186 511269 092233 333174 006198 351
EBITDA 286 464359 637278 344193 513272 649
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 286 464359 637278 344193 513272 649
Finančná páka 1,771,682,108,422,82
Finančné účty 361 914305 106180 632123 214136 090
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5639-0,5937-0,4761-0,1187-0,3543
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,56390,59370,47610,11870,3543
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 286 308359 392278 026193 179271 919
Krátkodobé pohľadávky 438 271496 922474 071400 613437 279
Krátkodobé záväzky 282 975194 056193 672217 253306 142
Krytie dlhovej služby 0,0000285,8844,24137,73224,77
Materiál 55,0050,002 0744,000,0000
Nákladové úroky 0,00001 2586 2921 4051 213
Nákladové úroky v minulom roku 1 2586 2921 405793,001 149
Náklady na predaný tovar 2 075 0562 048 1091 784 8561 575 2561 575 959
Neobežný majetok 307 324347 793354 58428 43720 835
Obežný majetok 854 745868 402737 117666 782621 865
Obrat aktív 2,142,062,022,633,13
Obrat neobežného majetku 8,127,226,2364,4596,92
Obrat obežného majetku 2,922,893,002,753,25
Odpisy 99 74690 28644 66019 1869 886
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 49 87345 14322 3309 5939 886
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 49 87345 14322 3309 5930,0000
Osobné náklady 180 940151 883167 35769 4780,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 258,00273,00318,00334,00730,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 154 865133 115125 331125 4150,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 236 582292 938213 775151 120207 024
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,20810,28020,32481,590,8622
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,21120,26270,25930,36260,5847
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,333,052,543,710,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,501,912,012,9044,85
Pohľadávky z obchodného styku 437 410479 506467 252400 198436 864
Pohotová likvidita II. stupeň 2,844,143,392,421,88
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -11,57-5,81-9,07-13,99-1,68
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000098,959,134,21112,19
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,43610,40630,52390,88130,6457
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,77340,68421,107,421,82
Pridaná hodnota 421 289463 242425 256257 495443 388
Primárna platobná neschopnosť 0,60980,37310,37490,40880,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,20810,28020,32481,590,8622
Rýchla likvidita I. stupeň 1,281,570,93270,56710,4445
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,781,382,063,181,53
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,781,382,063,181,53
Služby 2 054 3472 026 0281 768 5991 557 6091 562 351
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 166 0511 218 2461 093 524697 166645 358
Spotreba materiálu… 20 70922 08116 25717 64713 608
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 496 3962 511 3652 210 1121 832 7512 019 347
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 51,0014,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 496 3452 511 3512 210 1121 832 7512 019 347
Účtovný cash flow 56 808124 47457 4185 915136 090
Úrokové krytie 0,0000213,9037,08123,85163,52
Vlastné imanie 657 516723 332520 68082 753228 651
Všetky záväzky 508 535494 914572 844614 413416 707
Výsledok hospodárenia 186 769269 365233 684174 327262 763
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 186 769269 365233 684174 327262 763
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 136 836202 652169 115131 934197 138
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 202 652169 115131 934188 117261 762
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 186 511267 834227 041172 601260 853
Zásoby 55,0050,002 0744,000,0000
Záväzky 508 535494 914572 844614 413416 707
Záväzky z obchodného styku 266 752178 924175 167163 6060,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 111 88745 80949 83638 1910,0000
Zisk pred zdanením 186 511267 834227 041172 601260 853
Zmena EBIT 0,69311,151,340,71450,7544