LUXOR 3SP, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 0162 0523 8644 1041 563
Bežná likvidita III. stupeň 0,00006,715,621,980,7565
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9985-1,18-1,22-1,252,91
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00006,715,621,230,7076
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00000,17530,21621,02-4,11
Celkové tržby 2 5781 1753 9004 0004 000
Celkový dlh 0,0000306,00687,002 0692 066
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 013-2 052-3 864-4 104-1 563
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,1047-1,220,29280,63450,3623
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 0132 0523 8644 1041 563
Čistý cash flow 2 0132 0523 8642 5411 462
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 270,00-1 4311 6223 0181 929
Čistý zisk 270,00-1 4311 1422 5381 449
Čistý zisk v minulom roku -1 4311 1422 5381 449-2 398
Cudzie zdroje -2 016-1 746-3 177-2 035503,00
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
Doba obratu aktív 294,34748,98361,63374,49142,62
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000111,6964,30188,80188,52
EBIT v minulom roku -1 4311 6223 0181 929-1 918
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 270,00-1 4311 6223 0181 929
EBITDA 270,00-1 4311 6223 0181 929
EBITDA marža 0,1047-1,220,41590,75450,4823
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 270,00-1 4311 6223 0181 929
Finančná páka 1,00001,181,222,02-3,11
Finančné účty 2 0132 0523 8644 1041 563
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,8509-0,8222-0,49590,3218
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,85090,82220,4959-0,3218
Hrubá marža 0,96970,85111,00000,99981,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 270,00-1 4311 6223 0181 929
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,14910,17780,50411,32
Krátkodobé pohľadávky 3,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 0,0000306,00687,002 0692 066
Náklady na predaný tovar 0,00000,00000,00001,00000,0000
Obežný majetok 2 0162 0523 8644 1041 563
Obrat aktív 1,240,48731,010,97472,56
Obrat obežného majetku 1,240,48731,010,97472,56
Osobné náklady 2 3082 6062 278981,002 071
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 270,00-1 4311 1422 5381 449
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,1339-0,81960,35951,25-2,88
Podiel EBIT k aktívam 0,1339-0,69740,41980,73541,23
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,1339-0,69740,41980,73541,23
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,1339-0,81960,51051,48-3,83
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99851,00001,00001,00001,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,92322,610,58410,24530,5178
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,78081,750,99080,63530,3655
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,080,38371,714,081,93
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,080,38371,714,081,93
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,80522,050,99080,63530,3655
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00006,715,621,980,7565
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,00-0,8509-0,8222-0,80090,3440
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,14910,17780,50411,32
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00000,17530,21621,02-4,11
Pridaná hodnota 2 5001 000,003 9003 9994 000
Rentabilita aktív, ROA 0,1339-0,69740,29550,61840,9271
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,1339-0,81960,35951,25-2,88
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00006,715,621,980,7565
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-0,21380,42360,68561,07
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-0,21380,42360,68561,07
Služby 0,00000,00000,00001,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 0162 0523 8644 1041 563
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 5001 000,003 9004 0004 000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 5001 000,003 9004 0004 000
Účtovný cash flow 2 0132 0523 8642 5411 462
Vlastné imanie 2 0161 7463 1772 035-503,00
Všetky záväzky 0,0000306,00687,002 0692 066
Výsledok hospodárenia 270,00-1 4311 6223 0181 929
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 270,00-1 4311 6223 0181 929
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 270,00-1 4311 1422 5381 449
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 4311 1422 5381 449-2 398
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 270,00-1 4311 6223 0181 929
Záväzky 0,0000306,00687,002 0692 066
Zisk pred zdanením 270,00-1 4311 6223 0181 929
Zmena EBIT -0,1887-0,88220,53741,56-1,01