MUDr. Mýtniková Valéria - Súkromná gynekologická ambulancia, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 34 01243 05343 40281 135102 234
Bežná likvidita III. stupeň 2,471,241,190,45680,1517
Časové rozlíšenie aktív 1 4851 4791 5971 5211 043
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3355-0,74711,11-1,57-0,0776
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,46080,2592-0,90850,20660,0065
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,003,171,377,6711,99
Celkové tržby 103 34793 18286 70295 6680,0000
Celkový dlh 17 01032 72125 11271 78294 363
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -10 827-16 532-8 813-17 651-611,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 82716 5328 81317 651611,00
Čistý cash flow -5 7057 719-20 36114 705611,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 401-7 9578 4071 907-10 083
Čistý zisk 6 670-7 9577 9271 427-10 083
Čistý zisk v minulom roku -7 9577 9271 00956,00-396,00
Cudzie zdroje -17 002-10 332-18 290-9 353-7 871
Daň z príjmov 731,000,0000480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 731,000,0000480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 67,1773,8268,3750,9061,22
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 67,1773,8268,3750,9061,22
Doba obratu aktív 124,72168,64182,72309,55496,96
Doba obratu pohľadávok 67,1773,8268,3750,9061,22
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 258
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 45,40116,6594,35271,58456,45
EBIT v minulom roku -7 9578 4071 489536,00-396,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 401-7 9578 4071 907-10 083
EBITDA 13 07113 21656 41442 79411 084
EBITDA marža 0,12650,14180,65070,44730,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 07113 21656 41442 79411 084
Finančná páka 2,004,172,378,6712,99
Finančné účty 10 82716 5328 81317 651611,00
Hrubá marža 0,67660,68630,76200,59950,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 02713 15756 36942 72011 015
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,36400,69170,51640,87730,9185
Krátkodobé pohľadávky 18 31718 84716 23913 34112 595
Krátkodobé záväzky 12 38029 77922 41271 18193 902
Náklady na predaný tovar 29 60829 23320 62838 31827 245
Neobežný majetok 3 3836 19516 75348 62287 985
Obežný majetok 29 14435 37925 05230 99213 206
Obrat aktív 2,932,162,001,180,7345
Obrat neobežného majetku 29,4215,045,181,970,8534
Obrat obežného majetku 3,422,633,463,095,69
Odpisy 5 62621 11447 96240 81421 099
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 81310 55723 98120 40721 099
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 81310 55723 98120 4070,0000
Osobné náklady 60 69558 48730 81732 3130,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 44,0059,0045,0074,0069,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 743,00626,0045,0021,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 29613 15755 88942 24111 016
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,3923-0,77010,43340,1526-1,28
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,3421-0,59940,40050,1916-1,21
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,86800,91460,46640,56340,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,76
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,151,092,141,770,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,050,80340,83870,78432,27
Pohľadávky z obchodného styku 18 31718 84716 23913 34112 595
Pohotová likvidita II. stupeň 2,471,241,190,45680,1517
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,98-1,340,8983-0,6360-12,88
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,50010,76000,57860,88470,9230
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,003,171,377,6711,99
Pridaná hodnota 69 92963 94966 07057 35047 843
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,3923-0,77010,43340,1526-1,28
Rýchla likvidita I. stupeň 0,87460,55520,39320,24800,0065
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,302,480,44511,688,51
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,302,480,44511,688,51
Služby 14 74414 0199 95228 8129 849
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 34 01243 05343 40281 135102 234
Spotreba materiálu… 14 86415 21410 6769 50617 396
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 99 53793 18286 69895 66875 088
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 99 53793 18286 69895 66875 088
Účtovný cash flow -5 7057 719-20 36114 705611,00
Vlastné imanie 17 00210 33218 2909 3537 871
Všetky záväzky 17 01032 72125 11271 78294 363
Výsledok hospodárenia 7 445-7 8988 4521 980-10 015
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 445-7 8988 4521 980-10 015
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 670-7 9577 9271 427-10 083
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -7 9577 9271 00956,00-396,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 401-7 9578 4071 907-10 083
Záväzky 17 01032 72125 11271 78294 363
Záväzky z obchodného styku 743,00626,0045,0021,000,0000
Zisk pred zdanením 7 401-7 9578 4071 907-10 083
Zmena EBIT -0,9301-0,94655,653,5625,46