MONTÉE, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 604 397933 6471 271 923548 565158 451
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7126-0,5299-2,64-0,0133-0,0371
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,185,1926,6810,2241,86
Celkové tržby 499 947807 2575,002 0000,0000
Celkový dlh 414 121782 8471 225 964499 670154 754
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -135 591-79 908-121 262-649,00-137,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,07900,1299-753,40-2,400,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 135 59179 908121 262649,00137,00
Čistý cash flow 135 59179 908121 262649,00137,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 49 675128 656-2 806-3 841-381,00
Čistý zisk 39 476104 842-3 767-4 801-1 341
Čistý zisk v minulom roku 104 842-3 767-4 801-1 341-1 612
Cudzie zdroje -190 276-150 800-45 959-48 895-3 697
Daň z príjmov 10 19923 753961,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 23 753961,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 10 19923 753961,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 278,56655,510,0000406,250,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,97655,510,0000287,990,0000
Doba obratu aktív 10 1721 738 6790,0000100 1130,0000
Doba obratu pohľadávok 278,56655,510,0000406,250,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 6 9451 455 0560,000090 9160,0000
EBIT v minulom roku 128 656-2 806-3 841-381,00-652,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 49 675128 656-2 806-3 841-381,00
EBITDA 3 594-16 844-2 717-3 694-313,00
EBITDA marža 0,0072-0,0209-543,40-1,850,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 594-16 844-2 717-3 694-313,00
Efektívna daňová sadzba 0,20530,1847-0,3425-0,2499-2,52
Finančná páka 3,186,1927,6811,2242,86
Finančné účty 135 59179 908121 262649,00137,00
Hrubá marža 0,0151-0,0236-511,20-1,730,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 959 5181 589 341-2 810-3 842-381,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,68270,83690,96270,90810,9672
Krátkodobé pohľadávky 16 551352,0020 4132 2262 548
Krátkodobé záväzky 412 619781 3451 224 462498 168153 252
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 676280 053780 15966 4261 009
Krytie dlhovej služby 0,0000-276,130,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,000061,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 61,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 14 15319 2562 5565 465257,00
Neobežný majetok 452 255853 3871 130 248545 690155 766
Obežný majetok 152 14280 260141 6752 8752 685
Obrat obežného majetku 0,14250,00240,00000,69570,0000
Odpisy 11 9461 5740,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 9461 5740,00000,00000,0000
Osobné náklady 0,00000,00000,0000178,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 170,00141,0093,00148,0068,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 51 422106 416-3 767-4 801-1 341
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,20750,6952-0,0820-0,0982-0,3627
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,25900,8447-0,0591-0,0762-0,0733
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,27120,099024 2520,32450,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,0000-19,470,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,6307-12,110,0000-19,470,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 6,25407,690,00000,32450,0000
Pohľadávky z obchodného styku 117,00352,0012 0001 5780,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,40-1,89-0,3790-75,34-26,99
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00001 3100,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,68520,83850,96390,91090,9767
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,185,1926,6810,2241,86
Pridaná hodnota 7 534-19 060-2 556-3 465-257,00
Primárna platobná neschopnosť 31,42795,6165,0142,100,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,20750,6952-0,0820-0,0982-0,3627
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 115,23-46,48-451,22-135,27-494,42
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 115,23-46,48-451,22-135,27-494,42
Služby 12 98016 0292 3684 734257,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 604 397933 6471 271 923548 565158 451
Spotreba materiálu… 1 1733 227188,00731,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 499 734803 3590,00002 0000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 478 047803 1630,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 21 687196,000,00002 0000,0000
Účtovný cash flow 135 59179 908121 262649,00137,00
Úrokové krytie 0,00002 1090,00000,00000,0000
Vlastné imanie 190 276150 80045 95948 8953 697
Všetky záväzky 414 121782 8471 225 964499 670154 754
Výsledok hospodárenia 49 845128 797-2 717-3 694-313,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 49 845128 797-2 717-3 694-313,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 39 476104 842-3 767-4 801-1 341
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 104 842-3 767-4 801-1 341-1 612
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 49 675128 595-2 806-3 841-381,00
Záväzky 414 121782 8471 225 964499 670154 754
Záväzky z obchodného styku 3 676280 053780 15966 4261 009
Zisk pred zdanením 49 675128 595-2 806-3 841-381,00
Zmena EBIT 0,3861-45,850,730510,080,5844
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 419 850655 9480,00000,00000,0000