A-Z ELEKTRO Skalica, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 402 048347 125554 720524 857533 276
Bežná likvidita III. stupeň 3,282,985,406,344,79
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5404-0,3273-0,7613-0,6430-0,6403
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,701,043,984,163,01
Celkové tržby 731 406656 808651 118561 657604 574
Celkový dlh 98 28484 32190 18171 11093 578
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -164 164-86 025-353 657-291 765-281 533
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 164 16486 025353 657291 765281 533
Čistý cash flow 164 16486 025353 657291 765281 533
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 52 16452 91816 79118 05822 046
Čistý zisk 40 96041 80510 79214 07417 104
Čistý zisk v minulom roku 41 80510 79214 07417 1047 835
Cudzie zdroje -303 764-262 804-464 539-453 747-439 698
Daň z príjmov 11 20411 1135 9993 9844 942
Daň z príjmov v minulom roku 11 1135 9993 9844 9422 596
Daň z príjmov z bežnej činnosti 11 20411 1135 9993 9844 942
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 40,1562,9243,9072,2980,58
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,3562,9243,9069,4680,58
Doba obratu aktív 200,85193,12311,07341,65322,00
Doba obratu pohľadávok 40,1562,9243,9072,2980,58
Doba obratu zásob 0,00000,0000-3 002-1 7700,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000-5 552-2 9430,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 48,1346,0549,8545,7056,50
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,0000-5 186-2 7080,0000
EBIT v minulom roku 52 91816 79118 05822 04610 436
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 52 16452 91816 79118 05822 046
EBITDA 66 65465 67321 93022 96525 012
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 66 65465 67321 93022 96525 012
Finančná páka 1,321,321,191,161,21
Finančné účty 164 16486 025353 657291 765281 533
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7555-0,7571-0,8374-0,8645-0,8245
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,75550,75710,83740,86450,8245
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 66 61264 24521 87122 94724 089
Krátkodobé pohľadávky 80 373113 09078 278111 061133 455
Krátkodobé záväzky 96 34182 77588 88970 20593 578
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 86 83666 39683 03264 58581 993
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00005,00
Náklady na predaný tovar 560 061505 249521 798461 624479 298
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,0000-5 844-8 7060,0000
Neobežný majetok 86 375100 82374 72679 81684 713
Obežný majetok 315 673246 302479 994445 041448 563
Obrat aktív 1,821,891,171,071,13
Obrat neobežného majetku 8,466,518,717,037,14
Obrat obežného majetku 2,312,661,361,261,35
Odpisy 14 44811 3305 0904 8972 057
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 44811 3305 0904 8972 057
Osobné náklady 102 10685 26292 77275 59576 618
Ostatné náklady na finančnú činnosť 42,001 42859,0018,00923,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 55 40853 13515 88218 97119 161
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,40830,24780,63750,55590,5279
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,59870,56530,71870,76280,6120
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,22450,13100,54320,51950,4657
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000-22,09-11,380,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,671,771,391,311,63
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,461,561,321,231,59
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,22470,13110,54340,52030,4657
Pohľadávky z obchodného styku 72 764113 09078 278106 714133 455
Pohotová likvidita II. stupeň 2,542,414,865,744,43
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,85-3,05-1,31-1,56-1,56
Pridaná hodnota 170 558150 826129 08399 103125 187
Primárna platobná neschopnosť 1,190,58711,060,60520,6144
Rýchla likvidita I. stupeň 1,701,043,984,163,01
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,471,284,113,103,74
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,471,284,113,103,74
Služby 70 97448 93242 38927 99834 185
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 402 048347 125554 720524 857533 276
Spotreba materiálu… 489 087456 317485 253442 332445 113
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 730 619656 075650 881560 727604 485
Tržby z predaja tovaru 607 962522 115613 891560 7270,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 122 657133 96036 9900,0000604 485
Účtovný cash flow 164 16486 025353 657291 765281 533
Vlastné imanie 303 764262 804464 539453 747439 698
Všetky záväzky 98 28484 32190 18171 11093 578
Výsledok hospodárenia 52 20654 34316 84018 06822 955
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 52 20654 34316 84018 06822 955
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 40 96041 80510 79214 07417 104
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 41 80510 79214 07417 1047 835
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 52 16452 91816 79118 05822 046
Zásoby 71 13647 18748 05942 21533 575
Záväzky 98 28484 32190 18171 11093 578
Záväzky z obchodného styku 86 83666 39683 03264 58581 993
Zisk pred zdanením 52 16452 91816 79118 05822 046
Zmena EBIT 0,98583,150,92980,81912,11