U2, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 348 778369 146394 663414 488392 796
Bankové úvery 0,000038 22684 066129 906130 986
Bežné bankové úvery 0,000038 22645 84045 84046 200
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4336-0,1911-0,3591-3,75-0,0922
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,5010,8123,5149,7633,26
Celkové tržby 56 79050 40036 00024 00021 180
Celkový dlh 302 291337 885378 558406 323381 332
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 11 70864 117110 149131 165161 795
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 20 1585 9755 78330 6071 057
Čistý cash flow 20 1585 9755 78330 6071 057
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 17 36417 65811 551806,00-4 708
Čistý zisk 15 22615 1567 940-3 299-9 783
Čistý zisk v minulom roku 15 1567 940-3 299-9 783-34 602
Cudzie zdroje -46 487-31 261-16 105-8 165-11 464
Daň z príjmov 1 732960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 732960,00960,00960,00960,00
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,000038 22684 06684 786
Dlhodobý dlh 0,00000,000038 22684 06684 786
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 36,2238,8214,192,890,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 24,6238,8214,192,890,0000
Doba obratu aktív 2 2422 6734 0016 3046 827
Doba obratu pohľadávok 36,2238,8214,192,890,0000
Doba obratu zásob 167,20851,650,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 7 15811 3420,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 7331 9342 6553 7073 784
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 30,630,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 17 65811 551806,00-4 708-28 006
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 17 36417 65811 551806,00-4 708
EBITDA 38 70739 04232 46320 73817 603
EBITDA marža 0,68160,77460,90180,86410,8311
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 38 70739 04232 46320 73817 603
Finančná páka 7,5011,8124,5150,7634,26
Finančné účty 20 1585 9755 78330 6071 057
Hrubá marža 0,70340,79670,93460,91050,9059
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 38 44038 73432 13219 96317 365
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,77310,72330,66350,58810,5543
Krátkodobé finančné výpomoci 31 86631 86631 86631 86631 866
Krátkodobé pohľadávky 5 6365 3601 400190,000,0000
Krátkodobé záväzky 269 653267 021261 854243 779217 708
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 1540,0000151,001 05048,00
Krytie dlhovej služby 95,3425,3212,256,594,28
Nákladové úroky 406,001 5422 6513 1454 115
Nákladové úroky v minulom roku 1 5422 6513 1454 1155 636
Náklady na predaný tovar 16 84510 2452 3562 1491 813
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 13 7518 5930,00000,00000,0000
Neobežný majetok 316 685337 761358 837355 048363 096
Obežný majetok 32 09331 38535 82659 44029 700
Obrat obežného majetku 1,771,611,000,40380,7071
Obrat zásob 2,180,42860,00000,00000,0000
Odpisy 21 07621 07620 58119 15722 073
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 21 07621 07620 58119 15722 073
Ostatné náklady na finančnú činnosť 267,00308,00331,00775,00238,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 36 30236 23228 52115 85812 290
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,35500,11860,16061,280,0499
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,904,670,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,901,911,631,140,8693
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,35500,11860,16061,280,0503
Pohľadávky z obchodného styku 3 8305 3601 400190,000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,31-5,23-2,78-0,2668-10,85
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 49,653,872,189,730,2569
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,86670,91530,95920,98030,9708
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,5010,8123,5149,7633,26
Pridaná hodnota 39 94540 15533 64421 85119 187
Primárna platobná neschopnosť 0,30130,00000,10795,530,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,32750,48480,4930-0,4040-0,8534
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,818,6511,6619,5921,66
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,818,6511,6619,5921,66
Služby 3 0941 6522 3562 1331 649
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 348 778369 146394 663414 488392 796
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,000016,00164,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 31 86670 092115 932161 772162 852
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 56 79050 40036 00024 00021 000
Tržby z predaja tovaru 3 1910,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 53 59950 40036 00024 00021 000
Účtovný cash flow 20 1585 9755 78330 6071 057
Úročený dlh 31 86670 092115 932161 772162 852
Úrokové krytie 42,7711,454,360,2563-1,14
Vlastné imanie 46 48731 26116 1058 16511 464
Všetky záväzky 302 291337 885378 558406 323381 332
Výsledok hospodárenia 17 63117 96611 8821 581-4 470
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 17 63117 96611 8821 581-4 470
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 22615 1567 940-3 299-9 783
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 15 1567 940-3 299-9 783-34 602
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 16 95816 1168 900-2 339-8 823
Zásoby 6 29920 05028 64328 64328 643
Záväzky 302 291337 885378 558406 323381 332
Záväzky z obchodného styku 1 1540,0000151,001 05048,00
Zisk pred zdanením 16 95816 1168 900-2 339-8 823
Zmena EBIT 0,98341,5314,33-0,17120,1681