Dan - Slovakia Agrar, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 87 657 64788 926 08982 198 73271 848 76863 078 761
Aktivácia 2 307 8091 995 1811 527 5071 716 1712 504 123
Bankové úvery 37 929 12532 542 15732 198 07929 476 2124 803 179
Bežná likvidita III. stupeň 1,391,311,291,211,15
Bežné bankové úvery 6 577 2267 986 2906 267 1355 675 8914 803 179
Časové rozlíšenie aktív 1 672 5991 107 731331 953205 74265 167
Časové rozlíšenie pasív 4 140 3864 509 2772 908 9633 239 2763 603 557
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,29220,09890,2550-0,50280,0179
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,270,93781,111,041,01
Celkové tržby 36 447 53938 118 72932 342 67728 815 0440,0000
Celkový dlh 46 687 39840 852 60241 745 60334 982 36329 913 655
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 37 919 37131 943 17731 903 81529 449 6824 724 129
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 7541 381 0361 051 87326 53079 050
Čistý cash flow -1 371 282329 1631 025 343-1 973 32279 050
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 762 2489 968 6276 286 2462 381 3254 658 498
Čistý zisk 3 757 6537 065 5164 181 8861 059 3963 481 847
Čistý zisk v minulom roku 7 065 5164 181 8861 059 3963 678 1833 228 831
Cudzie zdroje -36 829 863-43 564 210-37 544 166-33 627 129-29 561 549
Daň z príjmov 1 023 9701 915 0621 132 677316 7620,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 915 0621 132 677316 7621 073 0010,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 023 9701 915 0621 132 677316 7620,0000
Dlhodobé bankové úvery 31 351 89924 555 86725 930 94423 800 3210,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 265590,001 7241 3503 332
Dlhodobý dlh 31 351 89924 555 86725 930 94423 800 3210,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 65,7668,7250,4842,3234,45
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,1944,4338,6833,6727,59
Doba obratu aktív 1 1031 0731 1571 103789,11
Doba obratu pohľadávok 65,7868,7350,5042,3434,49
Doba obratu zásob 0,00002 495 281545 211711 927585 702
Doba splácania záväzkov 0,0000611 370167 587223 11278,85
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 59,0840,1856,6260,2655,16
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000398 871117 574197 9020,0000
EBIT v minulom roku 9 968 6276 286 2462 381 3255 896 9324 542 654
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 762 2489 968 6276 286 2462 381 3254 658 498
EBITDA 15 580 06318 179 26613 953 79510 029 00013 142 944
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 580 06318 179 26613 953 79510 029 00013 142 944
Finančná páka 2,382,042,192,142,13
Finančné účty 9 7541 381 0361 051 87326 53079 050
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 19 851 14023 264 47517 834 01813 097 28912 618 143
Krátkodobé finančné výpomoci 0,0000782 056757 6090,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 5 224 3485 695 6793 584 7712 756 4142 753 964
Krátkodobé záväzky 4 693 2603 329 8744 021 1813 924 9354 409 326
Krytie dlhovej služby 3,043,313,602,362,75
Materiál 3 117 8982 367 3052 106 2132 407 6813 806 447
Nákladové úroky 980 625988 049971 6831 005 1671 176 651
Nákladové úroky v minulom roku 988 049971 6831 005 1671 145 7481 313 823
Náklady na predaný tovar 16 792 64215 665 25314 530 97915 652 61717 900 682
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00001 9888 7586 4217 388
Neobežný majetok 66 208 44867 150 31964 146 33456 334 67748 322 002
Obežný majetok 19 776 60020 668 03917 720 44515 308 34914 691 592
Obrat neobežného majetku 0,43800,45050,40410,42200,6038
Obrat obežného majetku 1,471,461,461,551,99
Odpisy 9 288 0368 024 6827 321 3267 207 7643 827 250
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 644 0184 012 3413 660 6633 603 8823 827 250
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 644 0184 012 3413 660 6633 603 8820,0000
Osobné náklady 3 061 8882 577 8492 293 8342 256 4170,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 243 66342 96985 68588 403524 801
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 462 6982 034 7752 057 1882 756 7880,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 13 045 68915 090 19811 503 2128 267 1607 309 097
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00007 3371 3011 2640,5524
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,985,664,973,600,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,98781,381,180,85792,95
Pohľadávky z obchodného styku 2 875 4113 682 3442 746 8352 193 1012 205 156
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 26,86-132,35-36,6217,04-373,96
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,400,33311,06-1,960,0672
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,53260,45940,50790,48690,4742
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,270,93781,111,041,01
Pridaná hodnota 12 199 54714 585 19611 391 5268 119 31211 275 996
Primárna platobná neschopnosť 1,350,59001,031,590,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,002,252,993,492,28
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,002,252,993,492,28
Služby 5 037 3204 759 7594 128 5733 798 4173 499 242
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 87 657 64788 926 08982 198 73271 848 76863 078 761
Spotreba materiálu… 14 261 50713 141 09412 782 56713 957 46616 904 396
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 37 929 12533 324 21332 955 68829 476 2124 803 179
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 31 254 77832 814 53827 905 45925 350 27529 176 678
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 257 3702 564 0891 982 9541 578 3460,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00001 7426 9275 8756 499
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 28 997 40830 248 70725 915 57823 766 05429 170 179
Účtovný cash flow -1 371 282329 1631 025 343-1 973 32279 050
Úročený dlh 37 929 12533 324 21332 955 68829 476 2124 803 179
Úrokové krytie 5,8810,096,472,373,96
Vlastné imanie 36 829 86343 564 21037 544 16633 627 12929 561 549
Všetky záväzky 46 687 39840 852 60241 745 60334 982 36329 913 655
Výnosy budúcich období dlhodobé 3 770 3864 145 2772 566 4632 896 7763 256 268
Výnosy budúcich období krátkodobé 370 000364 000342 500342 500346 500
Výsledok hospodárenia 6 009 92710 022 3076 363 1512 454 2846 184 476
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 009 92710 022 3076 363 1512 454 2846 184 476
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 757 6537 065 5164 181 8861 059 3963 481 847
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 065 5164 181 8861 059 3963 678 1833 228 831
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 781 6238 980 5785 314 5631 376 1584 484 648
Zásoby 14 541 23313 590 73413 082 07712 524 05511 855 246
Záväzky 46 687 39840 852 60241 745 60334 982 36329 913 655
Záväzky z obchodného styku 3 895 4572 172 4812 821 1433 481 4400,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 2 432 759137 706763 955724 6520,0000
Zisk pred zdanením 4 781 6238 980 5785 314 5631 376 1584 484 648
Zmena EBIT 0,57801,592,640,40381,03
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 198 376242 407861 412393 5166 221
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 198 376242 407861 412393 5166 221
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 539 4702 696 3662 252 2721 945 2983 131 218
Účtovné závierky