FROLKOVIČ s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 259 381434 231356 240426 1700,0000
Bankové úvery 0,00004 3258 6503 2950,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,89252,380,80740,58100,0000
Bežné bankové úvery 0,00004 3258 6503 2950,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 034971,001 9112 1890,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3608-0,02230,8352-3,530,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,910,43882,5414,350,0000
Celkové tržby 494 509839 422674 8430,00000,0000
Celkový dlh 206 539132 440255 551398 4100,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -84 412-99 154-88 106-94 5840,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 84 412103 47996 75697 8790,0000
Čistý cash flow -19 0676 723-84 10097 8790,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 6 928259 20684 98927 2220,0000
Čistý zisk 4 402201 10357 76626 3470,0000
Čistý zisk v minulom roku 201 10357 76615 164639,000,0000
Cudzie zdroje -52 842-301 791-100 689-27 7600,0000
Daň z príjmov 1 17256 76325 3370,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 56 76325 3372 8800,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 17256 76325 3370,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 46,0581,1040,0812,220,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8,8356,8130,733,970,0000
Doba obratu aktív 237,19217,50214,37287,530,0000
Doba obratu pohľadávok 46,0581,1040,0812,220,0000
Doba obratu zásob 0,00000,00001 021586,700,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00006 214349,410,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 187,8763,15148,12266,280,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00002 7910,00000,0000
EBIT v minulom roku 259 20684 98922 2911 0010,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 6 928259 20684 98927 2220,0000
EBITDA 108 491388 855291 62265 2230,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 108 491388 855291 62265 2230,0000
Finančná páka 4,911,443,5415,350,0000
Finančné účty 84 412103 47996 75697 8790,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2037-0,6950-0,2826-0,06510,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,20370,69500,28260,06510,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 107 104388 043290 52664 7750,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,79210,29040,69090,92610,0000
Krátkodobé pohľadávky 50 357161 90266 60918 1070,0000
Krátkodobé záväzky 205 444126 083246 143394 6690,0000
Krytie dlhovej služby 80,13290,19154,6274,540,0000
Materiál 1 5271 8791 1000,00000,0000
Nákladové úroky 1 3541 3401 886875,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 3401 8864 247362,000,0000
Náklady na predaný tovar 360 956453 302449 295490 7990,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,000014 45970 3360,0000
Neobežný majetok 76 022124 285150 514194 9370,0000
Obežný majetok 182 325308 975203 815229 0440,0000
Obrat aktív 1,541,681,701,270,0000
Obrat neobežného majetku 5,255,864,032,780,0000
Obrat obežného majetku 2,192,362,982,360,0000
Obrat zásob 0,00000,00000,35750,62210,0000
Odpisy 101 512128 838205 54636 4820,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 50 75664 419102 77336 4820,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 50 75664 419102 7730,00000,0000
Osobné náklady 48 78439 25434 9270,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 389812,001 096448,000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 95 13089 126110 5690,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 105 914329 941263 31262 8290,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,08330,65700,52830,84840,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,02670,59690,23860,06390,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,02670,59690,23860,06390,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,12840,84120,77190,86420,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,280,14250,22210,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,000010,880,12170,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,78287,024,500,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,25411,640,65401,380,0000
Pohľadávky z obchodného styku 9 659113 41351 0635 8900,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,66102,040,64870,29690,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,77-44,891,20-0,28360,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -14,085,02-44,59111,860,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,79630,30500,71740,93490,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,910,43882,5414,350,0000
Pridaná hodnota 38 190275 393157 26950 1940,0000
Primárna platobná neschopnosť 9,850,78592,170,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,08330,66640,57370,94910,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,41090,79350,37970,24590,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,900,34060,87636,110,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,900,34060,87636,110,0000
Služby 101 958167 121131 314132 6310,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 259 381434 231356 240426 1700,0000
Spotreba materiálu… 263 312288 546281 159209 3160,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00004 3258 6503 2950,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 399 146728 695606 564540 9930,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,000017 500103 8600,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 399 146728 695589 064437 1330,0000
Účtovný cash flow -19 0676 723-84 10097 8790,0000
Úročený dlh 0,00004 3258 6503 2950,0000
Úrokové krytie 5,12193,4445,0631,110,0000
Vlastné imanie 52 842301 791100 68927 7600,0000
Všetky záväzky 206 539132 440255 551398 4100,0000
Výsledok hospodárenia 6 979260 01786 07628 7410,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 979260 01786 07628 7410,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 402201 10357 76626 3470,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 201 10357 76615 164639,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 574257 86683 10327 2520,0000
Zásoby 47 55643 59440 450113 0580,0000
Záväzky 206 539132 440255 551398 4100,0000
Záväzky z obchodného styku 95 13089 126110 5690,00000,0000
Zisk pred zdanením 5 574257 86683 10327 2520,0000
Zmena EBIT 0,02673,053,8127,190,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 4 3142 365-22 363-78 5160,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 4 3142 365-22 363-78 5160,0000