FROLKOVIČ s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 388 979259 381434 231356 240426 170
Bankové úvery 70 0000,00004 3258 6503 295
Bežná likvidita III. stupeň 0,90760,89252,380,80740,5810
Bežné bankové úvery 70 0000,00004 3258 6503 295
Časové rozlíšenie aktív 1 2091 034971,001 9112 189
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,67120,3608-0,02230,8352-3,53
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,093,910,43882,5414,35
Celkové tržby 776 520494 509839 422674 8430,0000
Celkový dlh 263 215206 539132 440255 551398 410
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -98 830-84 412-99 154-88 106-94 584
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 168 83084 412103 47996 75697 879
Čistý cash flow 84 418-19 0676 723-84 10097 879
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 96 0456 928259 20684 98927 222
Čistý zisk 72 9224 402201 10357 76626 347
Čistý zisk v minulom roku 4 402201 10357 76615 164639,00
Cudzie zdroje -125 764-52 842-301 791-100 689-27 760
Daň z príjmov 22 6961 17256 76325 3370,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 17256 76325 3372 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 22 6961 17256 76325 3370,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 23,0846,0581,1040,0812,22
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 14,338,8356,8130,733,97
Doba obratu aktív 202,29237,19217,50214,37287,53
Doba obratu pohľadávok 23,0846,0581,1040,0812,22
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00001 021586,70
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00006 214349,41
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 99,80187,8763,15148,12266,28
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00002 7910,0000
EBIT v minulom roku 6 928259 20684 98922 2911 001
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 96 0456 928259 20684 98927 222
EBITDA 204 786108 491388 855291 62265 223
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 204 786108 491388 855291 62265 223
Finančná páka 3,094,911,443,5415,35
Finančné účty 168 83084 412103 47996 75697 879
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3233-0,2037-0,6950-0,2826-0,0651
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,32330,20370,69500,28260,0651
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 203 459107 104388 043290 52664 775
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,49330,79210,29040,69090,9261
Krátkodobé pohľadávky 44 38250 357161 90266 60918 107
Krátkodobé záväzky 191 899205 444126 083246 143394 669
Krytie dlhovej služby 479,5980,13290,19154,6274,54
Materiál 1 2571 5271 8791 1000,0000
Nákladové úroky 427,001 3541 3401 886875,00
Nákladové úroky v minulom roku 1 3541 3401 8864 247362,00
Náklady na predaný tovar 572 205360 956453 302449 295490 799
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,000014 45970 336
Neobežný majetok 151 27676 022124 285150 514194 937
Obežný majetok 236 494182 325308 975203 815229 044
Obrat aktív 1,801,541,681,701,27
Obrat neobežného majetku 4,645,255,864,032,78
Obrat obežného majetku 2,972,192,362,982,36
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,35750,6221
Odpisy 107 414101 512128 838205 54636 482
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 53 70750 75664 419102 77336 482
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 53 70750 75664 419102 7730,0000
Osobné náklady 57 21248 78439 25434 9270,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 3051 389812,001 096448,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 978,002,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 43 96395 13089 126110 5690,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 180 336105 914329 941263 31262 829
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,37250,08330,65700,52830,8484
Podiel EBIT k aktívam 0,24690,02670,59690,23860,0639
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,24690,02670,59690,23860,0639
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,48730,12840,84120,77190,8642
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,44131,280,14250,22210,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,000010,880,1217
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,270,78287,024,500,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,78750,25411,640,65401,38
Pohľadávky z obchodného styku 27 5549 659113 41351 0635 890
Pohotová likvidita II. stupeň 0,81870,66102,040,64870,2969
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,492,77-44,891,20-0,2836
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 197,70-14,085,02-44,59111,86
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,67670,79630,30500,71740,9349
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,093,910,43882,5414,35
Pridaná hodnota 129 65038 190275 393157 26950 194
Primárna platobná neschopnosť 1,609,850,78592,170,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,57980,08330,66640,57370,9491
Rýchla likvidita I. stupeň 0,64460,41090,79350,37970,2459
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,291,900,34060,87636,11
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,291,900,34060,87636,11
Služby 141 210101 958167 121131 314132 631
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 388 979259 381434 231356 240426 170
Spotreba materiálu… 406 992263 312288 546281 159209 316
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 70 0000,00004 3258 6503 295
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 701 855399 146728 695606 564540 993
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,000017 500103 860
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 701 855399 146728 695589 064437 133
Účtovný cash flow 84 418-19 0676 723-84 10097 879
Úročený dlh 70 0000,00004 3258 6503 295
Úrokové krytie 224,935,12193,4445,0631,11
Vlastné imanie 125 76452 842301 791100 68927 760
Všetky záväzky 263 215206 539132 440255 551398 410
Výsledok hospodárenia 97 3726 979260 01786 07628 741
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 97 3726 979260 01786 07628 741
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 72 9224 402201 10357 76626 347
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 402201 10357 76615 164639,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 95 6185 574257 86683 10327 252
Zásoby 23 28247 55643 59440 450113 058
Záväzky 263 215206 539132 440255 551398 410
Záväzky z obchodného styku 43 96395 13089 126110 5690,0000
Zisk pred zdanením 95 6185 574257 86683 10327 252
Zmena EBIT 13,860,02673,053,8127,19
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -24 0034 3142 365-22 363-78 516
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -24 0034 3142 365-22 363-78 516