STORMWARE, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 330 1951 191 5091 127 682936 1891 475 556
Bežná likvidita III. stupeň 1,351,331,321,221,17
Časové rozlíšenie aktív 180 805169 206155 657139 112213 623
Časové rozlíšenie pasív 816 866756 858684 803611 145991 317
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3071-0,1725-0,63332,240,1463
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,88730,53831,37-4,08-0,1580
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,39340,37780,50740,59621,04
Celkové tržby 2 322 9932 240 8332 100 9911 025 7691 908 890
Celkový dlh 144 919119 181149 080121 411247 110
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 076 619-963 475-909 044-722 975-1 178 417
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 076 619963 475909 044722 9751 178 417
Čistý cash flow 113 14454 431186 069-455 442-34 693
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 455 015386 901368 067244 915293 508
Čistý zisk 357 410304 474284 770192 679226 175
Čistý zisk v minulom roku 304 474284 770192 679226 175252 318
Cudzie zdroje -368 410-315 470-293 799-203 633-237 129
Daň z príjmov 97 60582 42783 29752 23667 333
Daň z príjmov v minulom roku 82 42783 29752 23667 33374 969
Daň z príjmov z bežnej činnosti 97 60582 42783 29752 23667 333
Dlhodobé pohľadávky 10 1597 7948 8708 0529 629
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1,541,551,944,614,10
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,541,221,944,612,64
Doba obratu aktív 209,03194,83195,99333,90282,71
Doba obratu pohľadávok 3,142,833,487,485,95
Doba obratu zásob 122,05119,23282,191 490143,45
Doba splácania záväzkov 3 4454 1965 32027 6946 517
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 20,0416,5323,5439,8642,06
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 0341 0651 2277 1083 003
EBIT v minulom roku 386 901368 067244 915293 508327 287
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 455 015386 901368 067244 915293 508
EBITDA 497 026421 866405 048260 609340 560
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 497 026421 866405 048260 609340 560
Finančná páka 3,613,783,844,606,22
Finančné účty 1 076 619963 475909 044722 9751 178 417
Hrubá marža 0,55890,55440,55290,57800,5364
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 494 149424 914400 534258 504341 605
Krátkodobé pohľadávky 9 8169 49211 13612 91821 416
Krátkodobé záväzky 127 510101 116135 415111 764219 533
Krytie dlhovej služby 0,60850,55740,59150,42640,3435
Materiál 4 5172 8737 1836 0144 832
Náklady na predaný tovar 1 024 427989 935938 348430 467881 072
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 13 5088 7959 2911 47312 295
Neobežný majetok 48 27938 66935 79247 11847 639
Obežný majetok 1 101 111983 634936 233749 9591 214 294
Obrat aktív 1,751,871,861,091,29
Obrat neobežného majetku 48,1157,7358,6721,7239,99
Obrat obežného majetku 2,112,272,241,361,57
Obrat zásob 2,993,061,290,24492,54
Odpisy 37 26033 53031 24013 18843 596
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 18 63016 76515 6206 59421 798
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 18 63016 76515 6206 59421 798
Osobné náklady 811 275832 593764 314336 415696 921
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 3433 2364 5142 1055 265
Ostatné záväzky z obchodného styku 38 28025 66631 24228 685101 149
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 394 670338 004316 010205 867269 771
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,97010,96510,96930,94620,9538
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,88640,89010,83110,75350,6061
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,181,161,201,151,11
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,80940,80860,80610,77230,7986
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,62490,67020,65790,56740,6806
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 96,11141,25125,04402,5283,28
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,601,491,521,761,47
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,531,431,461,701,38
Pohľadávky z obchodného styku 9 8167 46111 13612 91813 778
Pohotová likvidita II. stupeň 1,341,331,311,211,17
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,26-5,80-1,580,44716,84
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,39340,37780,50740,59621,04
Pridaná hodnota 1 298 3031 242 2941 161 739592 9151 023 986
Primárna platobná neschopnosť 3,903,442,812,227,34
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,97010,96510,96930,94620,9538
Rýchla likvidita I. stupeň 1,141,121,111,000,9732
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,29160,28250,36810,46590,7256
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,29160,28250,36810,46590,7256
Služby 944 608908 320860 348398 803781 302
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 330 1951 191 5091 127 682936 1891 475 556
Spotreba materiálu… 66 31172 82068 70930 19187 475
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 322 9632 235 3712 100 0871 023 3821 908 213
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 233,003 1420,00000,00003 155
Tržby z predaja tovaru 14 1129 1989 7351 72813 608
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 308 6182 223 0312 090 3521 021 6541 891 450
Účtovný cash flow 113 14454 431186 069-455 442-34 693
Vlastné imanie 368 410315 470293 799203 633237 129
Všetky záväzky 144 919119 181149 080121 411247 110
Výnosy budúcich období krátkodobé 816 866756 858684 803611 145991 317
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,97010,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 459 999391 478373 808247 421299 853
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 459 999391 478373 808247 421299 853
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 357 410304 474284 770192 679226 175
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 304 474284 770192 679226 175252 318
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 455 015386 901368 067244 915293 508
Zásoby 4 5172 8737 1836 0144 832
Záväzky 144 919119 181149 080121 411247 110
Záväzky z obchodného styku 38 28025 66631 24228 685101 149
Zisk pred zdanením 455 015386 901368 067244 915293 508
Zmena EBIT 1,181,051,500,83440,8968
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,0000266,00
Účtovné závierky