Trnavská teplárenská, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 38 030 25234 908 78430 025 25231 352 47929 083 798
Aktivácia 134 593113 018111 195121 966112 829
Bankové úvery 6 007 2843 203 9483 881 2294 610 385833 743
Bežná likvidita III. stupeň 1,140,87371,451,181,77
Bežné bankové úvery 871 672521 656677 281729 156833 743
Časové rozlíšenie aktív 41 16941 43457 12542 23335 962
Časové rozlíšenie pasív 6 381 4714 910 168496 480519 547505 067
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,9269-0,3170-0,08460,10572,54
Celkové tržby 12 878 49712 629 87612 771 37212 763 3300,0000
Celkový dlh 8 374 8616 677 4906 270 8697 584 8105 287 862
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 3 485 7471 946 1051 813 9372 432 972-2 436 037
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 521 5371 257 8432 067 2922 177 4133 269 780
Čistý cash flow 1 263 694-809 449-110 121213 3453 269 780
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 109 29379 41387 840161 274161 938
Čistý zisk 13 79480 53019 23110 50069 887
Čistý zisk v minulom roku 80 53019 23110 5009 753204 281
Cudzie zdroje -23 273 920-23 321 126-23 257 903-23 248 122-23 290 869
Daň z príjmov 28 304-52 5874 13189 2700,0000
Daň z príjmov v minulom roku -52 5874 13189 27035 8200,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 28 304-52 5874 13189 2700,0000
Dlhodobé bankové úvery 5 135 6122 682 2923 203 9483 881 2290,0000
Dlhodobý dlh 5 135 6122 682 2923 203 9483 881 2290,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 208,64163,8840,2247,0138,90
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 35,8234,6840,1740,1137,69
Doba obratu aktív 1 0991 021870,38923,76894,00
Doba obratu pohľadávok 208,64163,8840,2247,0138,90
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000073,43
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 39,4174,6637,7359,4639,51
EBIT v minulom roku 79 41387 840161 274118 319327 892
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 109 29379 41387 840161 274161 938
EBITDA 5 342 9055 060 6775 194 6945 006 0063 089 154
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 342 9055 060 6775 194 6945 006 0063 089 154
Efektívna daňová sadzba 0,6723-1,880,17680,89480,0000
Finančná páka 1,631,501,291,351,25
Finančné účty 2 521 5371 257 8432 067 2922 177 4133 269 780
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6120-0,6681-0,7746-0,7415-0,8008
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,61200,66810,77460,74150,8008
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 340 0685 064 2585 207 5255 419 1243 085 571
Krátkodobé pohľadávky 7 218 5085 605 5981 387 4751 595 6271 265 535
Krátkodobé záväzky 1 363 3742 553 6801 301 6022 017 9741 285 212
Krytie dlhovej služby 0,82881,029,308,685,24
Materiál 66 50871 79270 15529 71662 757
Nákladové úroky 67 19551 47064 47861 50492 051
Nákladové úroky v minulom roku 51 47064 47861 50472 746123 611
Náklady na predaný tovar 6 887 5506 949 8657 032 9636 814 3786 275 676
Neobežný majetok 27 603 51927 258 95925 752 14526 812 11124 449 764
Obežný majetok 10 385 5647 608 3914 215 9824 498 1354 598 072
Obrat obežného majetku 1,221,642,992,752,58
Odpisy 5 341 1104 982 8075 115 2724 962 1592 902 458
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 670 5552 394 1782 575 8232 503 3462 902 458
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 670 5552 588 6292 539 4492 458 8130,0000
Osobné náklady 3 063 0683 011 0952 932 4012 902 2040,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 9493 1694 2217 5763 583
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 016 3652 214 999915 4391 789 9440,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 354 9045 063 3375 134 5034 972 6592 972 345
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,53340,54390,52770,51910,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,8764
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,871,841,891,930,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,68320,69260,69050,71091,93
Pohľadávky z obchodného styku 1 239 4461 186 3511 385 7721 361 4381 226 108
Pohotová likvidita II. stupeň 1,140,86471,421,171,74
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -18,4228,81211,20-108,97-7,12
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 18,81-15,73-1,713,4735,52
Pridaná hodnota 5 742 1445 536 2435 556 7085 590 6075 598 616
Primárna platobná neschopnosť 0,82001,870,66061,310,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,29260,15750,83510,66661,25
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,571,321,211,521,71
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,571,321,211,521,71
Služby 1 442 0691 538 9661 533 5031 523 5051 339 659
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 38 030 25234 908 78430 025 25231 352 47929 083 798
Spotreba materiálu… 5 580 0745 523 9175 610 6555 412 8395 048 846
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 6 007 2843 203 9483 881 2294 610 385833 743
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 12 829 45312 488 22012 599 85012 598 48011 874 292
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 201 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 56,003 3758 526210 3470,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 628 39712 484 84512 591 32412 388 13311 874 292
Účtovný cash flow 1 263 694-809 449-110 121213 3453 269 780
Úročený dlh 6 007 2843 203 9483 881 2294 610 385833 743
Úrokové krytie 1,631,541,362,621,76
Vlastné imanie 23 273 92023 321 12623 257 90323 248 12223 290 869
Všetky záväzky 8 374 8616 677 4906 270 8697 584 8105 287 862
Výnosy budúcich období dlhodobé 5 983 2034 418 115666,002 2695 480
Výnosy budúcich období krátkodobé 396 100488 612493 566512 821492 215
Výsledok hospodárenia 1 85181 24587 929163 170183 863
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 85181 24587 929163 170183 863
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 79480 53019 23110 50069 887
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 80 53019 23110 5009 753204 281
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 42 09827 94323 36299 770110 985
Zásoby 66 50871 79270 15529 71662 757
Záväzky 8 374 8616 677 4906 270 8697 584 8105 287 862
Záväzky z obchodného styku 1 016 3652 214 999915 4391 789 9440,0000
Zisk pred zdanením 42 09827 94323 36299 770110 985
Zmena EBIT 1,380,90410,54471,360,4939
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000019,0091 0242 833
Účtovné závierky