MOCHOV SK s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 180 868135 961323 274574 740641 553
Bežná likvidita III. stupeň 0,55530,69840,87060,40170,1927
Časové rozlíšenie aktív 384,00343,00596,0078,002 783
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000059,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,04760,8460-0,7944-0,0248-0,0368
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,76544,6313,500,49111,05
Celkové tržby 332 844277 841660 706238 1670,0000
Celkový dlh 78 417111 801300 980189 285328 340
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 075-11 948-32 388-14 680-11 519
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 7 07511 94832 38814 68011 519
Čistý cash flow -4 873-20 44017 7109 57411 519
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 105 0527 75828 11050 496108 208
Čistý zisk 80 4461 866-12 89028 213107 251
Čistý zisk v minulom roku 1 866-12 89028 213-75 40757 513
Cudzie zdroje -102 451-24 160-22 294-385 455-313 154
Daň z príjmov 24 3365 61340 98622 2830,0000
Daň z príjmov v minulom roku 5 61340 98622 283960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 24 3365 61340 98622 2830,0000
Dlhodobé pohľadávky 85 1300,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 37,4271,32438,2796,5317,91
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 37,4238,18438,2796,5317,91
Doba obratu aktív 198,45179,88627,22927,53301,64
Doba obratu pohľadávok 130,8271,32438,2796,5317,91
Doba obratu zásob 0,0000801,570,00000,00000,7727
Doba splácania záväzkov 0,000012 4540,00000,0000197,44
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 82,11138,14576,88299,62129,18
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00003 7500,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 7 75828 11050 496-74 36292 805
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 105 0527 75828 11050 496108 208
EBITDA 150 90452 78783 689150 496206 834
EBITDA marža 0,45340,19000,12670,63190,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 150 90452 78783 689150 496206 834
Efektívna daňová sadzba 0,23230,75051,460,44130,0000
Finančná páka 1,775,6314,501,492,05
Finančné účty 7 07511 94832 38814 68011 519
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5664-0,1777-0,0690-0,6707-0,4881
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,56640,17770,06900,67070,4881
Hrubá marža 0,60470,55710,19610,70740,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 150 66552 568997 297150 271206 610
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,41380,76800,91970,32300,4283
Krátkodobé pohľadávky 34 10053 906225 88659 81238 091
Krátkodobé záväzky 74 838104 412297 330185 657274 749
Krytie dlhovej služby 558,90189,205 9780,0000216,13
Materiál 0,00006 7200,00000,00000,0000
Nákladové úroky 270,00279,0014,000,0000957,00
Nákladové úroky v minulom roku 279,0014,000,000085,0035 292
Náklady na predaný tovar 131 386121 09158 55557 693507 923
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00003 0600,00000,0000263 588
Neobežný majetok 54 17963 04464 404500 170588 602
Obežný majetok 126 30572 574258 27474 49250 168
Obrat aktív 1,842,030,58190,39351,21
Obrat neobežného majetku 6,144,382,920,45221,32
Obrat obežného majetku 2,633,800,72843,0415,47
Obrat zásob 0,00000,45540,00000,0000472,38
Odpisy 47 73044 77011 71299 77655 903
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 23 86522 3855 85649 88855 903
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 23 86522 3855 85649 8880,0000
Osobné náklady 63 05191 15650 56259 5840,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 239,00219,00252,00225,00224,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 41 89431 4351 635155 2880,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 128 17646 636-1 178127 989163 154
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,78520,0772-0,57820,07320,3425
Podiel EBIT k aktívam 0,58080,05710,08700,08790,1687
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,58080,05710,08700,08790,1687
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,99080,24591,080,12980,2951
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,31330,58890,39020,35370,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,000050,580,00000,00000,5284
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,191,702,562,830,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,821,142,081,064,80
Pohľadávky z obchodného styku 34 10028 855225 88659 81238 091
Pohotová likvidita II. stupeň 0,55530,63400,87060,40170,1907
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 21,021,18-1,26-40,26-27,19
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -18,05-73,261 2650,000012,04
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,43360,82230,93100,32930,5118
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,76544,6313,500,49111,05
Pridaná hodnota 201 274154 786129 569168 478268 390
Primárna platobná neschopnosť 1,231,090,00722,600,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,78520,0772-0,57820,07320,3425
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,51962,123,601,261,59
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,51962,123,601,261,59
Služby 18 14458 40310 55110 261190 045
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 180 868135 961323 274574 740641 553
Spotreba materiálu… 113 24259 62848 00447 43254 290
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 332 660275 877645 054226 171776 313
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000456 9300,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00003 0980,0000540,00312 603
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 332 660272 779188 124225 631463 710
Účtovný cash flow -4 873-20 44017 7109 57411 519
Úrokové krytie 389,0827,812 0080,0000113,07
Vlastné imanie 102 45124 16022 294385 455313 154
Všetky záväzky 78 417111 801300 980189 285328 340
Výsledok hospodárenia 103 1748 01728 73550 720150 931
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 103 1748 01728 73550 720150 931
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 80 4461 866-12 89028 213107 251
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 866-12 89028 213-75 40757 513
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 104 7827 47928 09650 496149 750
Zásoby 0,00006 7200,00000,0000558,00
Záväzky 78 417111 801300 980189 285328 340
Záväzky z obchodného styku 41 89431 4351 635155 2880,0000
Zisk pred zdanením 104 7827 47928 09650 496149 750
Zmena EBIT 13,540,27600,5567-0,67911,17
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000500 1720,00000,0000