DELTRONIK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 10 53610 99810 68111 88210 012
Bežná likvidita III. stupeň 63,8511,137,171,691,97
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8941-0,9269-0,9189-1,40-0,9678
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 63,8511,137,171,541,64
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,03160,10130,14100,92300,6045
Celkové tržby 5 0285 4087 25720 64335 143
Celkový dlh 323,001 0121 3205 7033 772
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 131-9 256-8 602-8 641-6 039
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 1319 2568 6028 6416 039
Čistý cash flow 9 1319 2568 6028 6416 039
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 288,00808,004 02512,001 954
Čistý zisk 228,00625,003 182-48,001 421
Čistý zisk v minulom roku 625,003 182-48,001 4211 824
Cudzie zdroje -10 213-9 986-9 361-6 179-6 240
Daň z príjmov 60,00183,00843,0060,00533,00
Daň z príjmov v minulom roku 183,00843,0060,00533,00515,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 60,00183,00843,0060,00533,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,000015,8713,92
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000013,92
Doba obratu aktív 764,84742,28537,21228,62114,18
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,000015,8713,92
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 10,3856,1560,36108,0041,99
EBIT v minulom roku 808,004 02512,001 9542 339
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 288,00808,004 02512,001 954
EBITDA 762,001 2684 472478,002 445
EBITDA marža 0,15160,23450,61620,02320,0696
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 762,001 2684 472478,002 445
Efektívna daňová sadzba 0,20830,22650,20945,000,2728
Finančná páka 1,031,101,141,921,60
Finančné účty 9 1319 2568 6028 6416 039
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9693-0,9080-0,8764-0,5200-0,6233
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96930,90800,87640,52000,6233
Hrubá marža 0,39440,46020,79810,59080,6978
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 625,001 1454 362349,002 291
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,0000825,001 221
Krátkodobé záväzky 143,00832,001 2005 6133 682
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 68,00636,00343,005 195406,00
Náklady na predaný tovar 3 0452 9191 4656 7757 482
Neobežný majetok 1 4051 7422 0792 4162 752
Obežný majetok 9 1319 2568 6029 4667 260
Obrat aktív 0,47720,49170,67941,603,20
Obrat neobežného majetku 3,583,103,497,8511,63
Obrat obežného majetku 0,55070,58430,84362,004,41
Odpisy 337,00337,00337,00337,00337,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 337,00337,00337,00337,00337,00
Osobné náklady 0,00000,00000,000011 40423 370
Ostatné náklady na finančnú činnosť 137,00123,00110,00129,00154,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 565,00962,003 519289,001 758
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,86660,84160,80540,72720,6032
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,00000,93510,9529
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,821,711,190,41860,1718
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,00001,071,05
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 5,887,3917,191,041,03
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,821,711,190,45550,1887
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00001 221
Pohotová likvidita II. stupeň 63,8511,137,171,691,97
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,12-1,08-1,09-0,7151-1,03
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,03160,10130,14100,92300,6045
Pridaná hodnota 1 9832 4895 79212 19524 524
Rýchla likvidita I. stupeň 63,8511,137,171,541,64
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,42390,79810,295211,931,54
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,42390,79810,295211,931,54
Služby 2 2402 180628,001 7314 133
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 53610 99810 68111 88210 012
Spotreba materiálu… 805,00739,00837,005 0443 349
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 0285 4087 25718 97032 006
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 0285 4087 25718 97032 006
Účtovný cash flow 9 1319 2568 6028 6416 039
Vlastné imanie 10 2139 9869 3616 1796 240
Všetky záväzky 323,001 0121 3205 7033 772
Výsledok hospodárenia 425,00931,004 135141,002 108
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 425,00931,004 135141,002 108
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 228,00625,003 182-48,001 421
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 625,003 182-48,001 4211 824
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 288,00808,004 02512,001 954
Záväzky 323,001 0121 3205 7033 772
Záväzky z obchodného styku 68,00636,00343,005 195406,00
Zisk pred zdanením 288,00808,004 02512,001 954
Zmena EBIT 0,35640,2007335,420,00610,8354