DELTRONIK, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 10 99810 68111 88210 01237 395
Bežná likvidita III. stupeň 11,137,171,691,970,7437
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000146,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9269-0,9189-1,40-0,9678-1,17
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 11,137,171,541,640,1670
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,10130,14100,92300,60457,02
Celkové tržby 5 4087 25720 64335 1430,0000
Celkový dlh 1 0121 3205 7033 77232 730
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 256-8 602-8 641-6 039-5 443
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 2568 6028 6416 0395 443
Čistý cash flow 9 2568 6028 6416 0395 443
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 808,004 02512,001 9547 220
Čistý zisk 625,003 182-48,001 4217 220
Čistý zisk v minulom roku 3 182-48,001 4211 8245 529
Cudzie zdroje -9 986-9 361-6 179-6 240-4 665
Daň z príjmov 183,00843,0060,00533,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 843,0060,00533,00515,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 183,00843,0060,00533,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,000015,8713,92175,25
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,000013,92169,04
Doba obratu aktív 742,28537,21228,62114,18351,42
Doba obratu pohľadávok 0,00000,000015,8713,92175,25
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 612
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 56,1560,36108,0041,99306,26
EBIT v minulom roku 4 02512,001 9542 3395 529
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 808,004 02512,001 9547 220
EBITDA 1 2684 472478,002 44510 187
EBITDA marža 0,23450,61620,02320,06960,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 2684 472478,002 44510 187
Efektívna daňová sadzba 0,22650,20945,000,27280,0000
Finančná páka 1,101,141,921,608,02
Finančné účty 9 2568 6028 6416 0395 443
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9080-0,8764-0,5200-0,6233-0,1247
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,90800,87640,52000,62330,1247
Hrubá marža 0,46020,79810,59080,69780,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 1454 362349,002 29110 050
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,07570,11230,47240,36780,8715
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,0000825,001 22118 649
Krátkodobé záväzky 832,001 2005 6133 68232 589
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 636,00343,005 195406,000,0000
Náklady na predaný tovar 2 9191 4656 7757 4827 381
Neobežný majetok 1 7422 0792 4162 75213 157
Obežný majetok 9 2568 6029 4667 26024 092
Obrat aktív 0,49170,67941,603,201,04
Obrat neobežného majetku 3,103,497,8511,632,95
Obrat obežného majetku 0,58430,84362,004,411,61
Odpisy 337,00337,00337,00337,00673,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 337,00337,00337,00337,00673,00
Osobné náklady 0,00000,000011 40423 3700,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 123,00110,00129,00154,00137,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 962,003 519289,001 7587 893
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,06260,3399-0,00780,22771,55
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,07950,42450,00190,30871,50
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,84160,80540,72720,60320,1456
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,93510,95290,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,711,190,41860,17180,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00004,26
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00001,071,050,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 7,3917,191,041,0346,74
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,711,190,45550,18870,1401
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00001 22117 988
Pohotová likvidita II. stupeň 11,137,171,691,970,7437
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,08-1,09-0,7151-1,03-0,8571
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,09200,12360,48000,37670,8753
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,10130,14100,92300,60457,02
Pridaná hodnota 2 4895 79212 19524 52431 459
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,06260,3399-0,00780,22771,55
Rýchla likvidita I. stupeň 11,137,171,541,640,1670
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,79810,295211,931,543,21
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,79810,295211,931,543,21
Služby 2 180628,001 7314 1333 053
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 10 99810 68111 88210 01237 395
Spotreba materiálu… 739,00837,005 0443 3494 328
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 4087 25718 97032 00638 840
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 4087 25718 97032 00638 840
Účtovný cash flow 9 2568 6028 6416 0395 443
Vlastné imanie 9 9869 3616 1796 2404 665
Všetky záväzky 1 0121 3205 7033 77232 730
Výsledok hospodárenia 931,004 135141,002 1089 514
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 931,004 135141,002 1089 514
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 625,003 182-48,001 4217 220
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 182-48,001 4211 8245 529
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 808,004 02512,001 9549 377
Záväzky 1 0121 3205 7033 77232 730
Záväzky z obchodného styku 636,00343,005 195406,000,0000
Zisk pred zdanením 808,004 02512,001 9549 377
Zmena EBIT 0,2007335,420,00610,83541,31