MACHO COLOR s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 745 767724 697649 968565 449482 012
Bankové úvery 108 048133 72957 185111 12689 948
Bežná likvidita III. stupeň 0,37180,52410,78990,70220,6631
Bežné bankové úvery 108 048133 72957 185111 12689 948
Časové rozlíšenie aktív 5 1235 6034 6941 4082 357
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,00000,1308-0,0759-0,13870,5122
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0001-0,36980,18880,2725-1,46
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,75440,73010,63661,020,7990
Celkové tržby 1 105 5921 178 2151 345 8211 079 780866 225
Celkový dlh 320 684305 818252 832284 949214 085
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 88 339114 034-17 29166 80684 527
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 19 70919 69574 47644 3205 421
Čistý cash flow 14,00-54 78130 15638 899-137 230
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 24 48438 445152 35328 89838 696
Čistý zisk 6 20421 743116 63712 57322 928
Čistý zisk v minulom roku 21 743116 63712 57322 928114 090
Cudzie zdroje -425 083-418 879-397 136-280 500-267 927
Daň z príjmov 5 6358 26129 8828 8228 292
Daň z príjmov v minulom roku 8 26129 8828 8228 29238 103
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 6358 26129 8828 8228 292
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 26,2329,9518,6037,6048,63
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 20,0717,9813,2438,3834,38
Doba obratu aktív 248,44226,42176,67195,79205,17
Doba obratu pohľadávok 26,2329,9518,6037,6048,63
Doba obratu zásob 7 69919 4081 0870,00000,0000
Doba splácania záväzkov 145 212108 1507 3080,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 66,2746,2943,4249,4340,05
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 8 83813 1391 2600,00000,0000
EBIT v minulom roku 38 445152 35328 89838 696159 349
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 24 48438 445152 35328 89838 696
EBITDA 145 457133 765247 372107 138109 431
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 145 457133 765247 372107 138109 431
Finančná páka 1,751,731,642,021,80
Finančné účty 19 70919 69574 47644 3205 421
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5700-0,5780-0,6110-0,4961-0,5559
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,57000,57800,61100,49610,5559
Hrubá marža 0,52770,44010,46630,42990,4634
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 182 310130 369245 146109 820106 248
Krátkodobé pohľadávky 78 74095 85668 416108 600114 247
Krátkodobé záväzky 198 921148 150159 755142 74594 081
Krytie dlhovej služby 11,5015,8542,4014,2814,64
Materiál 5 1780,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 12 6458 4415 8347 5037 476
Nákladové úroky v minulom roku 8 4415 8347 5037 4767 156
Náklady na predaný tovar 512 179649 692715 315589 966456 085
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 500,00500,007 9790,00000,0000
Neobežný majetok 631 648575 821477 493387 008359 820
Obežný majetok 108 996143 273167 781177 033119 835
Obrat aktív 1,471,612,071,861,78
Obrat neobežného majetku 1,732,032,812,722,38
Obrat obežného majetku 10,058,158,005,957,16
Odpisy 138 00491 92492 79278 72267 468
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 69 00245 96246 39639 36133 734
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 69 00245 96246 39639 36133 734
Osobné náklady 486 711423 839428 808383 018314 577
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 0973 3962 2261 7183 183
Ostatné záväzky z obchodného styku 12 10717 99827 54954 28422 751
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 144 208113 667209 42991 29590 396
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,83420,81740,68330,82520,7836
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1 1671 03778,650,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,201,221,461,211,28
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,93401,011,201,011,05
Pohľadávky z obchodného styku 60 24757 55948 698110 83780 768
Pohotová likvidita II. stupeň 0,33740,42980,68030,60790,6631
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -30 3637,65-13,17-7,211,95
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0011-6,495,175,18-18,36
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,43000,42200,38900,50390,4441
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,75440,73010,63661,020,7990
Pridaná hodnota 583 468518 539627 536464 167401 428
Primárna platobná neschopnosť 0,20100,31270,56570,48980,2817
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,202,291,022,661,96
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,202,291,022,661,96
Služby 269 196371 375454 580438 394415 913
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 745 767724 697649 968565 449482 012
Spotreba materiálu… 226 821280 011252 756170 40840 172
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 108 048133 72957 185111 12689 948
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 115 1221 168 2311 342 8511 056 333857 513
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19 4750,00000,00002 2000,0000
Tržby z predaja tovaru 8 834500,009 4920,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 086 8131 167 7311 333 3591 054 133857 513
Účtovný cash flow 14,00-54 78130 15638 899-137 230
Úročený dlh 108 048133 72957 185111 12689 948
Úrokové krytie 1,944,5526,113,855,18
Vlastné imanie 425 083418 879397 136280 500267 927
Všetky záväzky 320 684305 818252 832284 949214 085
Výsledok hospodárenia 26 92841 841154 58030 61641 963
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 26 92841 841154 58030 61641 963
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 20421 743116 63712 57322 928
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 21 743116 63712 57322 928114 090
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 83930 004146 51921 39531 220
Zásoby 10 54726 58623 76623 9460,0000
Záväzky 320 684305 818252 832284 949214 085
Záväzky z obchodného styku 12 10717 99827 54954 28422 751
Zisk pred zdanením 11 83930 004146 51921 39531 220
Zmena EBIT 0,63690,25235,270,74680,2428
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -15 6622 1940,000018 8360,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -15 6622 1940,000018 8360,0000