STAVNAK, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 75 38883 49596 79679 94356 125
Bežná likvidita III. stupeň 21,3526,824,362,241,06
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6830-0,7209-1,10-1,51-1,67
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 17,0824,713,661,950,3393
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,05420,04480,32460,80174,99
Celkové tržby 78 516190 096208 759141 361138 041
Celkový dlh 3 8743 57723 71935 57246 762
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -48 841-57 613-80 395-67 205-15 619
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 48 84157 61380 39567 20515 619
Čistý cash flow 48 84157 61380 39567 20515 619
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -8 4048 64235 80843 9578 749
Čistý zisk -8 4046 84128 70635 0087 789
Čistý zisk v minulom roku 6 84128 70635 0087 7896 032
Cudzie zdroje -71 514-79 918-73 077-44 371-9 363
Daň z príjmov 0,00001 7927 1028 919960,00
Daň z príjmov v minulom roku 1 7927 1028 919960,00961,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00001 7927 1028 919960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 56,739,5226,9225,8189,06
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 56,110,000022,0425,1288,29
Doba obratu aktív 350,46161,16169,24206,42150,89
Doba obratu pohľadávok 56,739,5226,9225,8189,06
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000023 4320,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 13,294,5038,4589,01123,76
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,0000731,360,0000
EBIT v minulom roku 8 64235 80843 9578 7496 993
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -8 4048 64235 80843 9578 749
EBITDA -1 16414 48238 29649 29716 132
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 16414 48238 29649 29716 132
Finančná páka 1,051,041,321,805,99
Finančné účty 48 84157 61380 39567 20515 619
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9486-0,9572-0,7550-0,5550-0,1668
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,94860,95720,75500,55500,1668
Hrubá marža 0,26850,23440,31820,56430,2196
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 79814 61837 54248 59614 129
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,03790,02790,22720,43120,8202
Krátkodobé pohľadávky 12 2044 93315 3949 99633 126
Krátkodobé záväzky 2 8592 33221 99134 47446 031
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 52,00-373,009 3741 07610 923
Krytie dlhovej služby 0,00001 6090,00001 6430,0000
Nákladové úroky 0,00009,000,000030,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 9,000,000030,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 57 432144 549142 33261 589105 445
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000537,000,0000
Neobežný majetok 14 34320 9491 0072 7427 380
Obežný majetok 61 04562 54695 78977 20148 745
Obrat aktív 1,042,262,161,772,42
Obrat neobežného majetku 5,479,03207,3151,5518,40
Obrat obežného majetku 1,293,022,181,832,79
Odpisy 6 6065 5591 7344 6395 378
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 6065 5591 7344 6395 378
Osobné náklady 20 47223 58926 31017 63915 532
Ostatné náklady na finančnú činnosť 634,00698,00754,00701,002 003
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 79812 40030 44039 64713 167
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,11750,08560,39280,78900,8319
Podiel EBIT k aktívam -0,11150,10350,36990,54990,1559
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,11150,10350,36990,54990,1559
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,11590,10650,47870,96670,8668
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,64790,69000,83060,84070,2783
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,97100,52940,39610,22110,5123
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,62210,30310,38510,47540,1131
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000148,550,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,031,892,524,521,95
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,77861,532,373,581,45
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,62210,30470,38510,47540,1150
Pohľadávky z obchodného styku 12 0710,000012 6049 72832 838
Pohotová likvidita II. stupeň 21,3526,824,362,241,06
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,46-1,39-0,9090-0,6602-0,5995
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00006 4010,00002 2400,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,05140,04280,24500,44500,8332
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,05420,04480,32460,80174,99
Pridaná hodnota 21 08444 55466 42679 77230 317
Primárna platobná neschopnosť 0,00430,00000,74370,11060,3326
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,11750,08560,39280,78900,8319
Rýchla likvidita I. stupeň 17,0824,713,661,950,3393
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3,330,24700,61940,72162,90
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3,330,24700,61940,72162,90
Služby 35 66995 69880 60928 21339 071
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 75 38883 49596 79679 94356 125
Spotreba materiálu… 21 76348 85161 72332 83966 374
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 78 516189 520208 758141 361135 762
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000417,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00001 1962 9880,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 78 516189 103207 562138 373135 762
Účtovný cash flow 48 84157 61380 39567 20515 619
Úrokové krytie 0,0000960,220,00001 4650,0000
Vlastné imanie 71 51479 91873 07744 3719 363
Všetky záväzky 3 8743 57723 71935 57246 762
Výsledok hospodárenia -7 7709 34036 56244 65810 754
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7 7709 34036 56244 65810 754
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 4046 84128 70635 0087 789
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 84128 70635 0087 7896 032
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8 4048 63335 80843 9278 749
Záväzky 3 8743 57723 71935 57246 762
Záväzky z obchodného styku 52,00-373,009 3741 07610 923
Zisk pred zdanením -8 4048 63335 80843 9278 749
Zmena EBIT -0,97250,24130,81465,021,25