FE-DOP, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 016 8531 110 7401 023 741235 900294 356
Bankové úvery 164 224204 744223 24848 21147 456
Bežná likvidita III. stupeň 0,67410,63520,55671,491,15
Bežné bankové úvery 164 224204 744223 24848 21147 456
Časové rozlíšenie aktív 8 8898 2253 3752 6971 490
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 8,3410,0010,572,166,49
Celkové tržby 1 773 6611 367 8501 024 1331 005 7910,0000
Celkový dlh 907 9861 009 766935 289161 350255 070
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 97 732189 435179 56627 74934 989
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 66 49215 30943 68220 46212 467
Čistý cash flow 51 183-28 37323 22014 61512 467
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 28 02931 98028 06050 13416 979
Čistý zisk 7 89312 52213 90335 7368 935
Čistý zisk v minulom roku 12 52213 90335 7361 5971 351
Cudzie zdroje -108 867-100 974-88 452-74 550-39 286
Daň z príjmov 5 2594 7923 7627 9310,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 7923 7627 9312 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 2594 7923 7627 9310,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 18,0645,6165,6054,57137,94
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 16,0842,7053,5254,57137,93
Doba obratu aktív 212,32298,85372,0586,69154,19
Doba obratu pohľadávok 18,0645,6165,6054,57137,94
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000161,47
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 89,88119,05147,1827,93101,49
EBIT v minulom roku 31 98028 06050 13413 2925 554
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 28 02931 98028 06050 13416 979
EBITDA 257 807229 485116 57760 28125 775
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 257 807229 485116 57760 28125 775
Finančná páka 9,3411,0011,573,167,49
Finančné účty 66 49215 30943 68220 46212 467
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 256 692229 853132 45775 55024 178
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,42330,39840,39560,32220,6582
Krátkodobé pohľadávky 86 478169 519180 503148 502263 320
Krátkodobé záväzky 430 461442 471404 96876 011193 739
Krytie dlhovej služby 17,3315,6511,219,323,20
Materiál 745,00763,00629,00412,00228,00
Nákladové úroky 14 87714 66610 3956 4678 044
Nákladové úroky v minulom roku 14 66610 3956 4678 8154 203
Náklady na predaný tovar 1 306 592997 479709 326715 561493 335
Neobežný majetok 615 966699 641674 00250 47716 851
Obežný majetok 391 998402 874346 364182 726276 015
Obrat aktív 1,721,220,98104,212,37
Obrat neobežného majetku 2,841,941,4919,6841,35
Obrat obežného majetku 4,463,372,905,442,52
Odpisy 228 588197 26893 49617 3269 616
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 114 29498 63446 7488 6639 616
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 114 29498 63446 7488 6630,0000
Osobné náklady 281 647216 909210 312217 7610,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 115632,001 620911,001 597
Ostatné záväzky z obchodného styku 182 349166 45179 09039 0320,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 236 481209 790107 39953 06218 551
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,63790,60400,71290,78430,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,571,661,401,270,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,86530,86710,97101,1821,16
Pohľadávky z obchodného styku 77 016158 722147 258148 502263 319
Pohotová likvidita II. stupeň 0,27220,29830,36221,381,15
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,133,56-3,81-5,10-3,15
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,44-1,932,232,261,55
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,89290,90910,91360,68400,8665
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 8,3410,0010,572,166,49
Pridaná hodnota 441 504359 129295 009277 634203 454
Primárna platobná neschopnosť 2,371,050,53710,26280,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,524,408,022,689,90
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,524,408,022,689,90
Služby 872 339550 478358 327282 004181 885
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 016 8531 110 7401 023 741235 900294 356
Spotreba materiálu… 455 253453 251359 199435 647256 072
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 164 224204 744223 24848 21147 456
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 748 0961 357 1081 013 0851 001 285696 789
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000500,008 7508 0900,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 748 0961 356 6081 004 335993 195696 789
Účtovný cash flow 51 183-28 37323 22014 61512 467
Úročený dlh 164 224204 744223 24848 21147 456
Úrokové krytie 1,882,182,707,752,11
Vlastné imanie 108 867100 97488 45274 55039 286
Všetky záväzky 907 9861 009 766935 289161 350255 070
Výsledok hospodárenia 29 21932 71729 89451 04516 159
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 29 21932 71729 89451 04516 159
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 89312 52213 90335 7368 935
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 12 52213 90335 7361 5971 351
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 15217 31417 66543 6678 935
Zásoby 239 028218 046122 17913 762228,00
Záväzky 907 9861 009 766935 289161 350255 070
Záväzky z obchodného styku 182 349166 45179 09039 0320,0000
Zisk pred zdanením 13 15217 31417 66543 6678 935
Zmena EBIT 0,87651,140,55973,773,06
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 21 0006 2508 2002 090-55 378
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 21 0006 2508 2002 090-55 378
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00001 9370,00000,0000