Centroom, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 236 195239 962246 893267 911261 223
Bežná likvidita III. stupeň 0,04740,03800,04640,12810,7931
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,99-4,16-4,27-4,61-5,29
Celkové tržby 5 1105 6505 1096 310386 924
Celkový dlh 315 082315 996322 372342 197322 181
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 746-1 036-2 541-18 134-6 025
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,5583-0,0982-0,2335-2,090,1139
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 7461 0362 54118 1346 025
Čistý cash flow 2 7461 0362 54118 1346 025
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2 853-555,00-233,00-12 21345 040
Čistý zisk -2 853-555,00-1 193-13 17344 079
Čistý zisk v minulom roku -555,00-1 193-13 17344 079-37 674
Cudzie zdroje 78 88776 03475 47974 28660 958
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00961,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00961,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00961,00
Dlhodobé pohľadávky 223 999229 091234 181239 2720,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 363,64367,29367,29367,1450 565
Doba obratu aktív 16 87117 14317 63919 13752 941
Doba obratu pohľadávok 16 36416 73417 09817 45850 565
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 11 80611 61711 81712 97565 295
EBIT v minulom roku -555,00-233,00-12 21345 040-36 714
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2 853-555,00-233,00-12 21345 040
EBITDA -2 406-159,00151,00-11 824-17 563
EBITDA marža -0,4708-0,02810,0296-1,87-0,0454
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 406-159,00151,00-11 824-17 563
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-4,12-0,07860,0213
Finančná páka -2,99-3,16-3,27-3,61-4,29
Finančné účty 2 7461 0362 54118 1346 025
Hrubá marža -0,0061-0,12270,0296-2,06-0,0485
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 518-220,00102,00-11 878746 995
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,69980,67770,66990,67801,23
Krátkodobé pohľadávky 5 0915 1415 1415 140249 498
Krátkodobé záväzky 165 279162 611165 405181 651322 181
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00007 180-1 580
Náklady na predaný tovar 5 1415 8024 95818 13420 569
Neobežný majetok 4 3594 6945 0305 3655 700
Obežný majetok 231 836235 268241 863262 546255 523
Obrat neobežného majetku 1,171,091,020,95250,3160
Odpisy 335,00335,00335,00335,00336,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 335,00335,00335,00335,00336,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 112,0061,0049,0054,0040,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 518-220,00-858,00-12 83844 415
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,03620,00730,01580,1773-0,7231
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0402-0,0072-0,0029-0,1416-0,7389
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,53740,18340,49742,870,0156
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,0925-2,070,4507-38,88-55,86
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,53740,20280,49743,553,35
Pohotová likvidita II. stupeň 0,04740,03800,04640,12810,7931
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 28,7373,3929,704,1010,12
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,331,321,311,281,23
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,99-4,16-4,27-4,61-5,29
Pridaná hodnota -31,00-693,00151,00-13 024-18 768
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,03620,00730,01580,1773-0,7231
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -130,96-1 9872 135-28,94-18,34
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -130,96-1 9872 135-28,94-18,34
Služby 5 1415 8024 95818 13420 569
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 236 195239 962246 893267 911261 223
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 1105 1095 1095 110384 100
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,0000382 299
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 1105 1095 1095 1101 801
Účtovný cash flow 2 7461 0362 54118 1346 025
Vlastné imanie -78 887-76 034-75 479-74 286-60 958
Všetky záväzky 315 082315 996322 372342 197322 181
Výsledok hospodárenia -2 741-494,00-184,00-12 15945 078
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 741-494,00-184,00-12 15945 078
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2 853-555,00-1 193-13 17344 079
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -555,00-1 193-13 17344 079-37 674
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 853-555,00-233,00-12 21345 040
Záväzky 315 082315 996322 372342 197322 181
Záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00007 180-1 580
Zisk pred zdanením -2 853-555,00-233,00-12 21345 040
Zmena EBIT 5,142,380,0191-0,2712-1,23
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,0000319 322