Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 119 309 321121 066 227123 112 996126 174 272126 741 702
Aktivácia 96 37369 29737 55133 37231 729
Bankové úvery 13 330 00014 664 00015 998 00017 332 00018 666 000
Bežná likvidita III. stupeň 0,64470,60700,34980,49090,4642
Bežné bankové úvery 1 334 0001 334 00015 998 0001 334 0001 334 000
Časové rozlíšenie aktív 59 86054 558111 87841 66282 460
Časové rozlíšenie pasív 25 859 61927 308 17628 878 25930 468 39532 116 335
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,16880,8267-0,08860,26811,82
Celkové tržby 21 099 95620 608 42720 590 23619 938 74520 341 388
Celkový dlh 23 586 78024 413 57625 429 17327 588 60726 534 527
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 902 757-52 8823 358 5624 441 4366 797 714
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 232 75714 716 88212 639 43812 890 56411 868 286
Čistý cash flow 515 8752 077 444-251 1261 022 2784 721 597
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 881 5541 017 6411 066 632291 481620 586
Čistý zisk 578 447598 912743 29476 430299 160
Čistý zisk v minulom roku 598 912743 29476 430299 160-107 053
Cudzie zdroje -69 862 922-69 344 475-68 805 564-68 117 270-68 090 840
Daň z príjmov 226 079252 31884 739-43 32861 877
Daň z príjmov v minulom roku 252 31884 739-43 32861 877144 478
Daň z príjmov z bežnej činnosti 226 079252 31884 739-43 32861 877
Dlhodobé bankové úvery 11 996 00013 330 0000,000015 998 00017 332 000
Dlhodobé pohľadávky 1 553 2511 467 3391 406 7841 207 1591 095 739
Dlhodobý dlh 11 996 00013 330 0000,000015 998 00017 332 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 72,7374,1071,4685,4089,69
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 72,3573,9670,3584,3088,36
Doba obratu aktív 2 2522 3522 3952 5352 485
Doba obratu pohľadávok 102,05102,6198,82109,66111,18
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 57,7048,8255,1476,6150,92
EBIT v minulom roku 1 017 6411 066 632291 481620 586666 529
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 881 5541 017 6411 066 632291 481620 586
EBITDA 15 029 41615 296 39315 029 19314 388 00315 515 611
EBITDA marža 0,71230,74220,72990,72160,7628
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 029 41615 296 39315 029 19314 388 00315 515 611
Efektívna daňová sadzba 0,28100,29640,1023-1,310,1714
Finančná páka 1,711,751,791,851,86
Finančné účty 15 232 75714 716 88212 639 43812 890 56411 868 286
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5856-0,5728-0,5589-0,5399-0,5372
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,58560,57280,55890,53990,5372
Hrubá marža 0,61980,62680,63110,59130,6187
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 15 049 16715 463 24415 233 44214 379 85315 500 168
Krátkodobé pohľadávky 3 852 4913 814 6423 673 5824 251 1744 574 216
Krátkodobé záväzky 3 056 2022 512 9452 834 6423 813 2072 596 852
Krytie dlhovej služby 0,57990,55750,51700,46850,4796
Materiál 357 867323 758265 502295 477207 252
Nákladové úroky 77 028166 411238 599258 379259 549
Nákladové úroky v minulom roku 166 411238 599258 379259 549629 104
Náklady na predaný tovar 6 255 2545 870 8945 770 3796 379 4876 029 061
Neobežný majetok 98 252 990100 688 943105 015 812107 484 458108 913 749
Obežný majetok 20 996 47120 322 72617 985 30618 648 15217 745 493
Obrat obežného majetku 0,92080,92451,040,97431,05
Odpisy 14 147 57514 275 49814 037 40914 043 43014 877 229
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 150 3887 137 7497 044 5147 021 7157 632 776
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 997 1877 137 7496 992 8957 021 7157 244 453
Osobné náklady 6 210 4246 293 5775 733 4495 803 2335 552 370
Ostatné náklady na finančnú činnosť 21 26721 04318 42318 55226 527
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 855 7181 327 9881 717 0722 739 169846 099
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 14 726 02214 874 41014 780 70314 119 86015 176 389
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,112,052,272,032,27
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,64240,62800,65720,59400,6161
Pohľadávky z obchodného styku 3 832 5683 807 3743 616 9554 196 0534 506 338
Pohotová likvidita II. stupeň 0,63290,59660,34430,48250,4584
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -135,43-33,38273,99-66,63-14,42
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 6,7012,48-1,053,9618,19
Pridaná hodnota 13 078 13912 918 35612 994 33011 789 18012 586 028
Primárna platobná neschopnosť 0,48420,34880,47470,65280,1878
Rýchla likvidita I. stupeň 0,50360,47240,26490,36190,3292
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,571,601,691,921,71
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,571,601,691,921,71
Služby 2 356 2922 276 6232 124 6422 676 5432 471 785
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 119 309 321121 066 227123 112 996126 174 272126 741 702
Spotreba materiálu… 3 995 3353 663 5683 683 2883 736 3163 589 005
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 13 330 00014 664 00015 998 00017 332 00018 666 000
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 96 3730,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 19 354 78718 883 19718 876 04518 173 86818 620 631
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 20 50993 947111 3365 2015 542
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 19 334 27818 789 25018 764 70918 168 66718 615 089
Účtovný cash flow 515 8752 077 444-251 1261 022 2784 721 597
Úročený dlh 13 330 00014 664 00015 998 00017 332 00018 666 000
Úrokové krytie 11,446,124,471,132,39
Vlastné imanie 69 862 92269 344 47568 805 56468 117 27068 090 840
Všetky záväzky 23 586 78024 413 57625 429 17327 588 60726 534 527
Výnosy budúcich období dlhodobé 24 254 58725 664 76927 247 84328 830 82130 399 272
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 586 2841 604 6871 583 2901 622 7391 692 772
Výsledok hospodárenia 902 3501 037 8981 083 925307 832641 879
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 902 3501 037 8981 083 925307 832641 879
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 578 447598 912743 29476 430299 160
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 598 912743 29476 430299 160-107 053
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 804 526851 230828 03333 102361 037
Zásoby 357 972323 863265 502299 255207 252
Záväzky 23 586 78024 413 57625 429 17327 588 60726 534 527
Záväzky z obchodného styku 1 855 7181 327 9881 717 0722 739 169846 099
Zisk pred zdanením 804 526851 230828 03333 102361 037
Zmena EBIT 0,86630,95413,660,46970,9311
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000076 94419 19541 9422 045
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Poradenská, technická a odborná pomoc v oblasti výroby, úpravy a dodávky pitnej..
Vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete a armatúr, vyhľadávanie skrytých..
Prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie, čistiarní odpadových..
Vykonávanie laboratórnych činností v odbore vodovodov a kanalizácií
Čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených..
Výroba a dodávka pitnej a úžitkovej vody
Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
Montáž technológie vodárenských diel a zariadení
Údržba, opravy, rekonštrukcie a modernizácie verejných vodovodov, kanalizácií..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Prenájom strojov, prístrojov a zariadení i s obsluhujúcim personálom
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd a vôd z atmosférických zrážok
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu
Meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
Montáž vodomerov
Prevádzkovanie vodných zdrojov,verejných vodovodov I. až III. kategórie
Vývoz splaškov zo žúmp a ich následné čistenie v ČOV, podnikania v oblasti..
Vykonávanie fyzikálno-chemických, rádiologických, biologických, mikrobiologických..
Inžinierska činnosť v odbore vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach - turistické ubytovne a chaty, bez..
Sprostredkovateľská a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Reklamná, inzertná a propagačná činnosť