P-TEL, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 19 86718 61621 4027 3211 812
Bankové úvery 132,00125,0050,000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 8,6517,815,5518,080,5054
Bežné bankové úvery 132,00125,0050,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,05-1,06-0,9389-1,040,5781
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 8,5220,204,3317,720,2859
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,13080,05950,21960,0586-2,02
Celkové tržby 4 9673 26327 53512 53721 049
Celkový dlh 2 2981 0453 853405,003 585
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -18 320-18 457-16 427-7 176-1 025
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,00040,00670,38620,69310,3584
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 18 45218 58216 4777 1761 025
Čistý cash flow 18 45218 58216 4777 1761 025
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 22,00273,0012 3029 7868 318
Čistý zisk -2,0022,0010 6338 6897 544
Čistý zisk v minulom roku 22,0010 6338 6897 54443 728
Cudzie zdroje -17 569-17 571-17 549-6 9161 773
Daň z príjmov 24,00251,001 6681 097774,00
Daň z príjmov v minulom roku 251,001 6681 097774,00115,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 24,00251,001 6681 097774,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 103,983,8065,294,3713,65
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 103,102,5765,150,69278,69
Doba obratu aktív 1 4602 082283,70220,4831,42
Doba obratu pohľadávok 103,983,8065,294,3713,65
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000269,69
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 159,17102,9150,4112,2062,17
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00000,000022,04
EBIT v minulom roku 273,0012 3029 7868 31843 843
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 22,00273,0012 3029 7868 318
EBITDA 202,00450,0012 5829 8008 940
EBITDA marža 0,04070,13790,45690,78170,4247
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 202,00450,0012 5829 8008 940
Efektívna daňová sadzba 1,090,91940,13560,11210,0931
Finančná páka 1,131,061,221,06-1,02
Finančné účty 18 45218 58216 4777 1761 025
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8843-0,9439-0,8200-0,94470,9785
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,88430,94390,82000,9447-0,9785
Hrubá marža 0,15420,28930,47600,81730,4517
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 22,00273,0012 30210 2038 318
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,10900,04940,17770,05531,98
Krátkodobé pohľadávky 1 41534,004 925145,00787,00
Krátkodobé záväzky 2 166920,003 803405,003 585
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 128,0077,0092,00173,00293,00
Krytie dlhovej služby 0,00000,000012 5820,00000,0000
Nákladové úroky 0,00000,00001,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00001,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 4 2012 31914 4281 87411 542
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,00004 852
Obežný majetok 19 86718 61621 4027 3211 812
Obrat aktív 0,25000,17531,291,6611,62
Obrat obežného majetku 0,25000,17531,291,6611,62
Ostatné náklady na finančnú činnosť 180,00177,00280,00431,00622,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2,0022,0010 6338 6897 544
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,00010,00120,60421,26-4,25
Podiel EBIT k aktívam 0,00110,01470,57481,344,59
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00110,01470,57481,344,59
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00120,01540,69901,41-4,69
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,92880,99820,76990,98020,5657
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 3,715,690,59840,57240,0487
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,96
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 3,715,690,59840,59210,0487
Pohľadávky z obchodného styku 1 40323,004 91523,00501,00
Pohotová likvidita II. stupeň 8,6517,815,5518,080,5054
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,9521-0,9456-1,07-0,96381,73
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,000016 4770,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,11570,05610,18000,05531,98
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,13080,05950,21960,0586-2,02
Pridaná hodnota 766,00944,0013 10710 2469 507
Primárna platobná neschopnosť 0,09123,350,01877,520,5848
Rentabilita aktív, ROA -0,00010,00120,49681,194,16
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,00010,00130,60591,26-4,25
Rýchla likvidita I. stupeň 8,0317,784,2817,720,2859
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,382,320,30620,04130,4010
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,382,320,30620,04130,4010
Služby 2 9911 44713 3471 3164 515
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 19 86718 61621 4027 3211 812
Spotreba materiálu… 1 210872,001 081558,002 175
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 132,00125,0050,000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 9673 26327 53512 53721 049
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000417,000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00005 299
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 9673 26327 53512 12015 750
Účtovný cash flow 18 45218 58216 4777 1761 025
Úročený dlh 132,00125,0050,000,00000,0000
Úrokové krytie 0,00000,000012 3020,00000,0000
Vlastné imanie 17 56917 57117 5496 916-1 773
Všetky záväzky 2 2981 0453 853405,003 585
Výsledok hospodárenia 202,00450,0012 58210 2178 940
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 202,00450,0012 58210 2178 940
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2,0022,0010 6338 6897 544
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 22,0010 6338 6897 54443 728
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 22,00273,0012 3019 7868 318
Záväzky 2 2981 0453 853405,003 585
Záväzky z obchodného styku 128,0077,0092,00173,00293,00
Zisk pred zdanením 22,00273,0012 3019 7868 318
Zmena EBIT 0,08060,02221,261,180,1897